Innføring av Egen Pensjonskonto (EPK) - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Læringspunkter – innføring av Egen Pensjonskonto

Print Friendly, PDF & Email

Egen pensjonskonto (EPK) ble lansert 1.2.2021 og er nå på vei til å realiseres.  Pensjonspengene våre, som i dag er spredt på mange konti, er på full fart over på én enkelt pensjonskonto for hver av oss. 

EPK medfører betydelige endringer i pensjonsbransjens fundament. Etter at loven om Egen pensjonskonto ble vedtatt på Stortinget i april 2019 har det derfor blitt lagt ned et intenst arbeid fra selskapenes side med å gjennomføre alle nødvendige endringer innen fristen for oppstart.   

Peak Consulting Group har vært drivende i utviklingen og innføringen av EPK, fra innledende analyser rundt tilrettelegging av prosesser og systemer, via utvikling av nye prosesser og løsninger til kommersialisering i salgs- og markedsapparatet for vellykket lansering. I vedlagte casebeskrivelse kan du lese mer om hva Peak har gjort for en av aktørene, Sparebank 1 Forsikring.

Nå som startskuddet for Egen pensjonskonto har gått, er det interessant å reflektere litt over hva vi har lært av arbeidet med å tilpasse virksomheten til det nye produktet. Våre viktigste læringspunkter er:

Tett og effektiv ledelse av prosjektet

  • Aktiv og synlig prosjekteier med tett dialog med prosjektlederen.  
  • Synlig og aktiv prosjektleder som jobber tett på arbeidsstrømmene og var deltagende i kritiske kjerneaktiviteter, som f.eks. bransjeregisteret.  
  • Eget, dedikert område med plass til å gjennomføre alle prosjektaktiviter (status møter, arbeidsmøter og arbeidsplasser) kombinert med stor grad av dedikasjon av personell. Det ga synlighet og fellesskap, noe som også ga et godt grunnlag til å klare overgangen til hjemmekontor da Covid-19 traff. 

Fokus på fremdrift, tilpasset usikkerheten

  • Tydelig overordnet planlegging, med fokus på hva som må leveres for å bli akseptert. Planene ble oppdatert kvartalsvis og brutt ned på kortere intervaller internt i prosjektet. 
  • Resultatstyrt og smidig tilnærming, der fokus på hva vi ønsket ut av EPK ga retning og trygghet i en ellers ganske usikker og uklar innledende fase. 
  • Etablering av underliggende klokkehastighet gjennom regelmessighet i statusmøter, oppfølging mv. På den måten ble det skapt en struktur rundt fremdriften som alle kunne forholde seg til. 

Klar og tydelig ambisjon, med fokus på effekten vi skal ha av å introdusere EPK.

  • Muliggjort god styring i et prosjektforløp med stor grad av usikkerhet rundt hvordan dette konkret kom til å se ut.
  • Ved å fokusere på effekten vi ønsket av EPK fikk prosjektet den fleksibiliteten det trengte for å finne gode løsninger.
  • Tydelig effektmål ga også stort engasjement og retning for de som var med på prosjektet, samt for resten av organisasjonen som ble løpende informert. 

Print Friendly, PDF & Email
Bjørn Holli

Bjørn Holli

Managing Director

Peak Consulting Group har vært drivende i utviklingen og innføringen av EPK, fra innledende analyser rundt tilrettelegging av prosesser og systemer, via utvikling av nye prosesser og løsninger til kommersialisering i salgs- og markedsapparatet for vellykket lansering

Styringsgruppen - en uslepen diamant
Hvordan planlegger du det nye året over nett?

Har du lyst å holde deg oppdatert?