Bruken av SCRUM og SAFe - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Bruken av SCRUM og SAFe

Print Friendly, PDF & Email

Hvordan bruker vi SCRUM og SAFe? Vi skal være agile, sa lederen – og medarbeideren tenkte, supert, nå får jeg mer frihet til å tilrettelegge mitt arbeid, slik jeg synes gir mest mening. Men var det det lederen mente?

Her får du noen spørsmål du kan bruke til å avklare forventninger. Mange etterspør SCRUM og SAFe, fordi agilitet kan noe spesielt i forhold til å levere og skape motivasjon. Vi trives når vi leverer og skaper resultater, og det har en selvforsterkende effekt på vår produktivitet. Min erfaring er at mange organisasjoner setter i gang med agilitet uten en bevissthet om hvordan tankesettet bak Scrum og SAFe kommer til å påvirke hvordan organisasjonen utøver ledelse. 

Avklar forventninger

Den agile transformasjonen blir vanskeligere enn den trenger å være hvis det ikke skjer en avklaring av forventninger mellom medarbeidere og ledere, og internt i ledergruppen.

Forskellige forventninger til graden av utdelegering kan skape misforståelser og tvil i relasjonen mellom ledere og medarbeidere, for eksempel så:

  • defineres verdi og produktutvikling ut fra kunde/bruker-behov. Produkteier har ansvar for å oversette behov til teamet (hva)
  • er teamet selvorganiserende og har ansvar for å finne de beste fremgangsmåtene til å utvikle et produkt (hvordan)

Hvis dere skal lykkes med å gjøre deres organisasjon agil så bør du og din ledergruppe reflektere og finne felles svar på følgende:

Toppleder
  • Hvordan er ledelseskulturen i deres organisasjon i dag? Er den toppstyrt eller er medarbeiderne vandt til en høy grad av medinnflytelse? Ønsker dere å endre den nåværende balansen?
  • Hvordan sikrer dere overensstemmelser mellom forretningsstrategi og utviklingen av deres produkter når de skjer på bakgrunn av direkte feedback fra kundene/brukerne?
Mellomleder
  • Ledernes daglige oppgaver endrer seg etter etablering av team. Noen opgaver blir løst av teamet, herunder Scrum Master og produkteier. Hva betyr det for ledernes rolle fremover?
  • Hvordan vil dere avklare forventninger med ledere og medarbeidere, slik at det skjer løpende og konstruktivt og ikke som konflikter, hvor frustrasjoner opphopes og formidles lite konstruktivt? 
Personalleder
  • Hva er dine opgaver som personalleder, når dine medarbeidere sitter i selvorganiserte team, hvor prioritering av oppgaver utføres av produkteier via backloggen?
  • Hvordan kan du ta ansvar for dine medarbeideres trivsel, når teamet er bemannet med medarbeidere fra andre avdelinger enn din (tverrfunksjonelle team)?
Så kjære leder – finn motet

Du skal tørre å stille spørsmål og finne svar med dine lederkolleger og medarbeidere.

Som agil leder oppnår du bedre resultater, mer motiverte medarbeidere og ikke minst mer tid til å holde fokus på det mellomlange og det langsiktige perspektivet.

Du har dyktige medarbeidere som fokuserer og leverer innenfor det mandatet du har gitt dem.

Print Friendly, PDF & Email
Richard Grunnvåg

Richard Grunnvåg

Konsulent
Mer programtankegang
Slik kommer bærekraft til å påvirke deg som prosjektleder

Har du lyst å holde deg oppdatert?