Vannmelonprosjektet - start samtalen om ærlig prosjektledelse -

EN

DK

Artikkel

Vannmelonprosjektet – start samtalen om ærlig prosjektledelse

Print Friendly, PDF & Email
Leder du et prosjekt med grønn status, som egentlig burde vært nærmere rød? Fenomenet kalles vannmelonprosjekt, og er nært knyttet til en usunn organisasjonskultur. Ved å bli bedre kjent med rødfargen, vil nivået på prosjektene dine løftes.

Grønt er bra – også når det gjelder status på et prosjekt. Derfor har mange prosjektledere en tendens til å stemple prosjekter grønne ved statusrapportering. Men hvis vi dykker ned i styringsdokumenter kan sannheten være annerledes. Det kan være problemer som mangel på ressurser, risikoer og andre faktorer som ikke fungerer som de skal. Faktorer som heller bør stemples som rødt. Denne feilvurderingen kan få fatale konsekvenser for prosjektet.

Hvorfor oppstår et vannmelonprosjekt?

Det kan være mange rimelige grunner til at vannmelonprosjekter oppstår.

  • Prosjektlederen ønsker ikke å skape unødvendig tvil eller uro rundt prosjektet
  • En tro på at ting snart vil være i orden
  • Prosjektet foregår i en organisasjonskultur som ikke aksepterer en rød status

Dessverre betyr dette at prosjektlederen ikke tørr å oppgi riktig status i frykt for å bli stemplet som en fiasko. Det vil føre til uærlig prosjektledelse.

Konsekvensene er til å ta og føle på

Dette er ikke din feil som prosjektleder. Tvert imot er det viktig å slå fast at det er et sykdomstegn i en organisasjonskultur dersom den ikke aksepterer ærlig og realistisk prosjektledelse. Og i tillegg til å legge et stort press på deg som prosjektleder, kan det også resultere i at prosjektet «eksploderer» fordi omverdenen ikke er klar over tingenes faktiske tilstand. Derfor er det viktig at du som prosjektleder blir komfortabel med rødfargen.

Start samtalen om ærlig prosjektledelse

Det første trinnet er at du og interessentene gjør en avtale om at rødt ikke bare er en negativ indikator. Tvert imot! Den røde statusen kan hjelpe deg med å løfte prosjektet fordi det vitner om en ærlig prosjektleder som står ved alle sider av prosjektet. Mer konkret gir den ærlige, røde statusen disse fordelene:

  • Lar deg oppdage utfordringer raskere og indikere når du skal ta initiativ i og rundt prosjektet
  • Gir deg en mer åpen dialog og tilnærming for å bringe utfordringer og problemer frem i lyset, og dermed et sunnere tankesett i teamet
  • Skaper bedre sammenheng mellom planlagte aktiviteter og fremdriften i prosjektet
  • Potensielle overføringer blir raskere og mer smertefrie fordi den nye prosjektlederen får et realistisk bilde av tingenes tilstand, istedenfor et mislykket glansbilde

Det kan imidlertid være en lang vei fra tanke til handling – spesielt hvis du står overfor en organisasjon med en kultur for nullfeil. Hvis steget virker for stort kan du starte med å introdusere den gule fargen litt oftere enn ellers. På denne måten blir teamet gradvis vant til «alarmfarger» i statusrapporten, og man kan etter hvert begynne å implementere den røde også.

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Trenger du en sparringspartner?

Forsikringskonferansen 2020 – Bærekraft og Egen pensjonskonto
Fem  tegn på en god programleder

Har du lyst å holde deg oppdatert?