Forsikring og pensjon - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Forsikring og pensjon

Print Friendly, PDF & Email

Forsikring og pensjon– optimale løsninger, riktige kostnader og høyere opplevd verdi

Forsikring og pensjon representerer ofte en betydelig andel av bedriftens kostnader. Vi gjennomgår avtaler og dekninger, sikrer at disse er riktig tilpasset bedriften og de ansatte og hjelper bedriften med å oppnå bedre betingelser.

Vår erfaring er at en gjennomgang av gjeldende avtaler og en second opinion både med tanke på hva som kjøpes og hvilke priser som oppnås ofte gir svært gode økonomiske resultater.

Forsikring og pensjon oppleves ofte som vanskelig og formidling av verdien av disse ordningene når ikke alltid frem til de ansatte. Mange bedrifter ønsker å tilrettelegge for god informasjon og nøytral rådgivning for sine ansatte. Dette gir økt verdi av bedriftens pensjons- og forsikringsordninger samtidig som de ansatte blir bedre i stand til å ta bedre kvalifiserte økonomiske valg.

Vi bistår med kommunnikasjon og rådgivning overfor de ansatte slik at bedriften oppnår høyere avkastning på sine investeringer i form av høyere opplevd verdi av ansattgodene.
Helene Miller tilbyr nøytral og uavhengig rådgivning til bedriften og de ansatte.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en prat om muligheter for din bedrift.

Helene Miller har solid erfaring innen pensjonsrådgivning og forsikringsmegling. Hun har bistått bedrifter i store omstillingsprosesser og er en strategisk og operativ rådgiver og sparringspartner. Helene tilbyr rådgivning innen forsikring og pensjon for bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner.I tillegg holder hun kurs og foredrag. Helene er opptatt av tydelig kommunikasjon, kunnskapsformidling og nøytral, uavhengig rådgivning. Helene har en Executive Master of Management fra BI og er autorisert forsikringsmegler.

Print Friendly, PDF & Email
Helena Miller

Helena Miller

Management konsuent

Pensjon og forsikring oppleves ofte som vanskelig og formidling av verdien av disse ordningene når ikke alltid frem til de ansatte. Mange bedrifter ønsker å tilrettelegge for god informasjon og nøytral rådgivning for sine ansatte

Klarer din bedrift å nyttiggjøre seg virkemidlene og tiltakspakkene under koronasituasjonen?
Opptak webinar: Selvvalgt Egen pensjonskonto – Ulike aktørers perspektiver og posisjonering i markedet

Har du lyst å holde deg oppdatert?