tiltakspakkene under koronasituasjonen? - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Klarer din bedrift å nyttiggjøre seg virkemidlene og tiltakspakkene under koronasituasjonen?

Print Friendly, PDF & Email

Staten har innført en rekke gode virkemidler og tiltakspakker for å hjelpe næringslivet gjennom koronasituasjonen. 

Mange av tiltakene er generelle og tilgjengelige for de fleste bedrifter som oppfyller alle kravene, mens andre er skreddersydd for eksempel for oppstartsselskaper, små og mellomstore bedrifter, for spesielle bransjer, eller for innovasjon og utvikling. Det gis kapitaltilførsel både i form av rene tilskudd, og som lån eller garantier. I tillegg er mange betalingsfrister for skatter og avgifter utsatt. Det gjøres også mange lov- og forskriftsendringer som skal lette situasjonen gjennom krisen.

Vi bistår våre kunder med å sikre at de får nyttiggjort seg de ulike tiltakspakkene. 

Vi kartlegger hvilke tiltak som er aktuelle for den enkelte virksomhet, og lager en prioritert plan tilpasset situasjonen og kundens ønsker. Om ønskelig forsterker vi kundens team i selve gjennomføringen, ved at vi håndterer intern informasjonsinnhenting, annen forberedelse, og selve søknadsprosessen, i tillegg til eventuelle forhandlinger eller avtaleinngåelse med bank eller låneinstitusjon.

Vår erfaring er at de offentlige virkemidlene på en god måte kan supplere de øvrige tiltakene kundene gjør for å tilpasse drift, kostnader og finansiering under koronasituasjonen.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker en prat om hvilke virkemidler som kan være aktuelle for din bedrift.

Astrid Kårstad er rådgiver med bred toppledelseserfaring fra større internasjonale konsern. Hun har tung kompetanse innen finans, finansiering, økonomistyring og prosjektledelse. Hun har vesentlig erfaring fra forretnings- og virksomhetsutvikling, vekst og omstilling, også i krisesituasjoner.  

Astrid har vært interim CFO blant annet i Compass Group Nordic og i Boots Norge. Hun har også vært prosjektleder blant annet for Finans Norge. Før Astrid begynte som rådgiver var hun blant annet CFO i selskaper som Tele2 Norge, Expert Norden og NetCom, i tillegg til at hun ledet store prosjekter eksempelvis innen IT, teknologi, og oppkjøp og fusjoner. Hun har bred erfaring med eier- og styrerelasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

Astrid er utdannet Master of Business Administration og Autorisert Finansanalytiker AFA.

Print Friendly, PDF & Email
Astrid Kårstad

Astrid Kårstad

Seniorkonsulent

Vi kartlegger hvilke tiltak som er aktuelle for den enkelte virksomhet, og lager en prioritert plan tilpasset situasjonen og kundens ønsker.

Fokus på porteføljestyring
Prosjekter med krisestyring

Har du lyst å holde deg oppdatert?