Slik kommer bærekraft til å påvirke deg som prosjektleder - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Slik kommer bærekraft til å påvirke deg som prosjektleder

Print Friendly, PDF & Email

Hvordan tror du reguleringene rundt, kravene om og oppmerksomheten på bærekraft vil påvirke deg som prosjektleder? Våre foreløpige undersøkelser viser at prosjektledere forventer at deres arbeid fremover vil være direkte knyttet til, og påvirket av, bærekraft.


Vi ser en gryende utvikling av tilpassede metoder, prosesser og verktøy

Verden har innsett at vi står overfor utfordringer knyttet til bærekraft. I tillegg bidrar de gjeldende og fremtidige rapporteringskravene ytterligere til at mange selskaper blir mer oppmerksomme på både sine problemstillinger og muligheter knyttet til bærekraft. Vi ser at dette fokuset også har funnet veien til prosjekter og prosjektledere, og vi begynner å se tilpassede metoder, prosesser og verktøy.

Dette kom tydelig til uttrykk i en spørreundersøkelse vi utførte i vårt nettverk av prosjekt- og porteføljeforvaltere. Vi spurte blant annet om hvilken rolle de forventer at bærekraft skal spille i arbeidet med prosjekter i fremtiden.

Det kommer utvidede krav til prosjektledelsen

De fleste var ikke i tvil: Prosjektledelse vil utvilsomt inkludere bærekraft, antageligvis i delleveranse, prosjekttilnærming og akseptansekriterier. Samtidig mener mange at det krever en grunnleggende endring i måten prosjektene styres for å bli bærekraftige i seg selv.

Prosjektlederen må nå også forholde seg til prosjektets sosiale og miljømessige fotavtrykk, og dermed bevege seg utover de tradisjonelle dimensjonene. Som en følge av dette, forventes ytterligere krav til kompetanse.

Porteføljeledelse, rapportering og måling av bærekraft påvirkes

Porteføljeforvaltere forventer at bærekraft får en større, hvis ikke avgjørende, rolle når de skal følge opp i henhold til strategi. Derved også når de skal prioritere ressurser og prosjekter i porteføljen. Men dette krever at det blir enklere å måle og dokumentere nytten av den bærekraftige innsatsen i det enkelte prosjekt.

Inntil videre har vi ingen utbredt eller offisiell standard for rapportering, eller et utbredt rapporteringsverktøy. Det kan derfor bli en utfordring å prioritere i henhold til det vi ønsker. Vi ser at det er nødvendig og ikke bare å tenke bærekraft, men å bli enige om hvordan måle og dokumentere det.

Hvilke muligheter finnes på kort sikt?

Vi mener at kravene som nå trer i kraft for større virksomheter vil treffe mindre virksomheter forholdsvis raskt, gjennom krav fra de større – se for eksempel utviklingen innenfor hvitvasking. Imidlertid kan det være en forretningsmulighet for mindre virksomheter å gjøre det lettere for de store på dette området. 

Vi mener samtidig at ansvaret for å operasjonalisere de nye kravene sakte vil overføres fra bærekraftsansvarlige til linjen. Eksempelvis ved at ansvaret for rapportering innfases i den øvrige finansielle rapporteringen.  

Vi ser at det er behov for faglig utvikling

Uansett vil de nye kravene påvirke både prosjektleder, porteføljeansvarlig og organisasjonen direkte. Inntil videre kan ansvaret og omfanget være vanskelige å definere og operasjonalisere.

Som følge av disse utfordringene med å operasjonalisere bærekraft, har vi inngått et samarbeid med forskere fra University of Portsmouth og Bournemouth University og utviklet et prosjektlederkurs med fokus på bærekraft. Kurset definerer et rammeverk for bærekraftig prosjektledelse. Det introduserer noen verktøy og metoder, samt går i dybden på hvordan bærekraft blir fulgt opp gjennom hele prosjektets levetid. 

Inntil videre tilbys kurset bare i Danmark, men kunnskapsgrunnlaget finnes også hos i Peak Norge. Vi er klare til å bistå deg i ditt neste prosjekt, ikke minst om du ønsker å fokusere på bærekraft.

Print Friendly, PDF & Email

Paal Skullerud

Senior prosjektleder
Tlf. +47 47312151

Vi ser at det er nødvendig og ikke bare å tenke bærekraft, men å bli enige om hvordan måle og dokumentere det.

Vil du ta en prat om temaet?

Bruken av SCRUM og SAFe
Hvordan planlegger du det nye året over nett?

Har du lyst å holde deg oppdatert?