Marked for selvvalgt egen pensjonskonto - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Selvvalgt Egen pensjonskonto – Blir det et marked?

Print Friendly, PDF & Email

Selvvalgt Egen pensjonskonto – Blir det et marked?

Vi har snakket med kunder og tilbydere for å finne svaret. 

Myndighetene ønsker mer effektiv forvaltning av pensjonsmidlene, noe som skal gi arbeidstakerne mer pensjon for hver sparte krone. Muligheten til å selv kunne velge hvor pengene skal forvaltes – selvvalgt Egen pensjonskonto – er et viktig middel for å nå målet.  

Målet med undersøkelsen har vært å kartlegge om folket ønsker å benytte muligheten til å selv velge pensjonsleverandør, og hva vil de vektlegge i denne prosessen?  

Samtidig har vi sett på hvor mange leverandører som vil tilby flytting av Egen pensjonskonto, og hvordan disse vil posisjonere seg i det kommende markedet. Med nye tilbydere i markedet er det naturlig å spørre seg om dagens markedsdynamikk vil endres. Det vil være flere aktører som ønsker en andel av de samme midlene, og for noen vil Egen pensjonskonto være en naturlig videreutvikling av deres tilbud. Våre undersøkelser peker på hvordan markedsdynamikken vil kunne endres over tid. 

Vil muligheten til å velge selv hvor pengene skal forvaltes gjøre at folk blir mer aktive og får et økt forhold til sin pensjon? 

Selvvalgt Egen pensjonskonto kan bli en viktig driver for å oppnå ambisjonen om mer pensjon for hver sparte krone. ​Undersøkelsen belyser hvordan utviklingen i dette markedet kan bli fra 2021. 

Vi deler gjerne vår innsikt – ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av resultatene. 

Print Friendly, PDF & Email
Bjørn Holli

Bjørn Holli

Managing director

Selvvalgt Egen pensjonskonto kan bli en viktig driver for å oppnå ambisjonen om mer pensjon for hver sparte krone

Oppskriften på en effektiv styringsgruppe – finnes den?
Bruken av SCRUM og SAFe

Har du lyst å holde deg oppdatert?