Bærekraft og Egen pensjonskonto - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Forsikringskonferansen 2020 – Bærekraft og Egen pensjonskonto

Print Friendly, PDF & Email

Forsikringskonferansen 2020 ble avholdt 28. januar med 130 deltakere til stede på Thon Hotel Vika i Oslo. Der var representanter fra bank-, forsikring- og livbransjen samlet for å høre interessante innlegg og debatter om temaer som bærekraft og Egen Pensjonskonto.  

Bærekraft 

Innledningsvis ble søkelyset satt på fremtidens bærekraftige samfunns- og næringsliv. «Det har skjedd mer det siste året enn de siste 20 årene når det gjelder bevisstgjøring rundt bærekraft”, sier Idar Kreutzer, adm. direktør, Finans Norge. Det viser seg blant annet i at de største globale risikoer presentert på årets toppmøte i Davos er relatert til miljø- og klimautfordringer.

«Som en tommelfingerregel vil tørre landområder vil bli tørrere, og våte områder bli våtere», sier Kristin Halvorsen, leder for CICERO Senter for klimaforskning. For Norges del vil det si økt nedbør og økt fare for flom. Vi skal ifølge Ine Libak, leder av AUF, ikke undervurdere forbrukernes økte klimabekymringer og økende etterspørsel etter bærekraftige produkter og tjenester, spesielt blant personer under 30 år. I tillegg til økt bevissthet hos forbrukerne er nye reguleringer på vei fra EU som gjør at finansforetakene må stå til regnskap for utslipp relatert til sin eierandel i selskapene de investerer i. Vi står foran bærekraftens tiår.

De tre debattantene er enige at for å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn krever det bred politisk støtte. De peker på at klimasatsningen må gjennomføres uansett hvem som sitter ved makten. Nå går det endelig an å snakke om dette med innestemme i det politiske miljøet, ulikt hva vi kunne for bare 2 år siden.

Finansnæringens roller i den bærekraftige omstillingen vil i følge Kreutzer primært være rundt finansiering, rådgivning, og forsikring.

Tor Erik Silseth, direktør Eiendom & Ansvar Norden i Gjensidige sier at vi må tenke nytt når det kommer til å kalkulere risiko og pris for fremtidige forsikringer. Han mener at de risiko- og priskalkylene forsikringsbransjen har benyttet de siste 10 årene vil ha begrenset relevans for det kommende neste 10-året.  Videre utfordrer han hvordan bransjen tenker rundt erstatninger: «Er det riktig at du skal få en helt ny sykkel dersom den gamle blir stjålet? Er det bærekraftig?» 

Egen Pensjonskonto

Egen pensjonskonto består i hovedtrekk av samling av ny og gammel kapital. Individet vil kunne reservere seg mot slik samling, og individet kan selv velge sin pensjonsleverandør og flytte midlene fritt.

Elin Lunde Sørensen, direktør pensjon, i Norwegian Insurance Partner påpeker at det fortsatt er ukjent hvor mange som vil reservere seg, flytte kapitalen, og hvor mange Pensjonskapitalbevis som vil bli holdt utenfor Egen Pensjonskonto. Sørensen viser også til at omtrent 95% av 1,4 millioner nordmenn med tjenestepensjon historisk sett ikke har foretatt seg noen endringer. Det er ikke noe nytt at individet både kan flytte og slå sammen pensjonskapitalbevis, derfor er det stor usikkerhet om Egen Pensjonskonto er et tilstrekkelig virkemiddel til å skape interesse for pensjon.

Videre mener Sørensen at det vil være et økende behov for meglerrollen ved innføringen av det nye regelverket. Det kommer blant annet frem ved at bedriftene får økt behov for bistand i overholdelse av økt informasjonsplikt ovenfor individet som får økt fleksibilitet. I tillegg ser de muligheter for å være rådgivere for nye aktører som vil inn i markedet.

Pensjonsleverandørene har ikke tilpasset seg endringene som kommer, mener Sørensen. «Vi har ikke sett hvordan verditilbudet vil bli fra noen av aktørene»

Fredrik Løfsgaard, som er partner i Arctic Insurance, bekrefter at meglerne er spente på hvilken posisjon livselskapene vil ta. De ser at livselskapene vil få økte kostnader i forbindelse med utvikling og implementering av nye systemløsninger, i tillegg til økt konkurranse.

Lars-Erik Eriksen, direktør for bedriftsmarkedet i Storebrand kommenterer at mange av leverandørene ikke har tatt inn over seg at prisnivået på tidligere opptjent kapital (les PKB) skal være det samme som på den aktive kapitalen. Dette er føringer som kommer til å bli tydeliggjort fra departementet i forskriften som nå er under utarbeidelse.

Ved å fjerne administrasjonsgebyrene og redusere forvaltningshonorarene på PKB kommer bransjen til å få fjernet en milliard kroner i inntekter. Et sannsynlig grep for å begrense tapte inntekter vil være å øke kostnadene som bedriften betaler, sier Eriksen. 


Peak’s betraktninger

Både økt fokus på bærekraft og Egen Pensjonskonto åpner muligheter for de som tar innover seg det fulle potensialet på de endringene som kommer, samtidig som det stiller store krav til gjennomføringskraft i organisasjonen. Vi deler gjerne våre erfaringer på hvordan dere kan oppnå dette. Ta kontakt for en uforpliktende prat! 

Print Friendly, PDF & Email
Richard Grunnvåg

Richard Grunnvåg

Konsulent

Egen pensjonskonto består i hovedtrekk av samling av ny og gammel kapital. Individet vil kunne reservere seg mot slik samling, og individet kan selv velge sin pensjonsleverandør og flytte midlene fritt.

Peak Consulting Group går sammen med emagine
Det grønne skiftet – en lang rekke mikroendringer

Har du lyst å holde deg oppdatert?