Prosjektledelse: basics teller fortsatt - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Artikkel

Prosjektledelse: basics teller fortsatt

Print Friendly, PDF & Email

Det er ingen vei utenom uendelig med sit-ups, før en six-pack er på plass. Det er sjelden suksessfulle prosjektorganisasjoner hviler seg til resultatene.

Nye tilnærminger for prosjektledelse lover bedre resultater på halvparten av tiden. Den kan være riktig, men det er likevel ingen vei forbi de klassiske verktøyene, for at nye metoder skal ha et grunnlag å bygge videre på. Kan justerte prosjektmetoder eller fokus virkelig skape raske resultater så lett som bare det, – ikke ifølge en rekke internasjonale studier. Standish Group har for eksempel påvist at den gjennomsnittlige prosjektmodenheten i organisasjoner kun steg marginalt gjennom de siste 10 årene, til tross for massive investeringer i prosjektledelse.

Vanskelig å lage en plan

En undersøkelse foretatt av Peak Consulting Group viser at ni av ti prosjektledere ikke har kompetansen til å lage en plan. Majoriteten av prosjektorganisasjonene vurderer seg selv over middels når det gjelder deres modenhet innenfor prosjektledelse. Samtidig vurderer de likevel at de er dårlige eller helt ute av stand til å skape en troverdig plan. Prosjektlederne deres utøver ikke disipliner som produktnedbrytning, estimering eller kritisk linje. Hvorfor er det slik, når det investeres massivt i kompetanseoppbygning og implementering av prosjektmodeller? Vår erfaring er at de fleste prosjektledere tidligere har mestret disse kompetansene, men at deres organisasjoner, i et forsøk på å forenkle og effektivisere prosjektforløpet, har havnet i en situasjon der de klassiske prosjektdisipliner parkeres på sidelinjen fremfor å fungere som prosjektenes grunnlag.

Tilbake til det grunnleggende

Når nye prosjektmetoder lover å forbedre prosjektresultater på svært kort tid, er det nesten alltid under forutsetning av at organisasjonen besitter kompetente og erfarne prosjektledere som mestrer de grunnleggende prosjektverktøyene. Vårt inntrykk er imidlertid at prosjektlederne ofte presses inn i trange rammer som ikke gir rom til å legge et ordentlig fundament. Skal man bare kaste nye fremgangsmåter og ny inspirasjon i søpla? Selvfølgelig ikke. Det er definitivt mange gullkorn i de nye prosjektmetodene, men det er ofte mer å hente ved å få bedre styring på de grunnleggende prosjektkompetansene. De store idrettsutøverne kommer ikke på pallen etter noen timer med nye og forenklede treningsmetoder. Det er langt mer grunnleggende arbeid som ligger bak de gode resultatene. På samme måte ville mange organisasjoner hatt godt av å ta et skritt tilbake og se på gamle prosjektdisipliner. Det finnes ingen «quick fix» dersom målet er effektive prosjekter.

Basics teller fortsatt

Organisasjoner får mer ut av deres prosjektledere ved å gå «back to basics» og skape rom for å bygge et ordentlig grunnlag i hvert enkelt prosjekt. Som prosjektleder eller leder i en styringsgruppe kan du med fordel spørre hvilke verktøy din prosjektleder har anvendt for å komme frem til en plan eller en løsning. Som prosjektleder eller prosjektdeltager kan du med fordel blåse vekk støvet på prosjektbøkene og utforske de klassiske kompetansene. De fleste husker du, men kan du fortsatt praktisere dem? Gi det et forsøk. Du blir garantert overrasket over hvor fort man glemmer de elementære teknikkene når de ikke anvendes regelmessig. Prosjektorganisasjonen må selvstendig bruke de grunnleggende disipliner, før nye tilnærminger kan anvendes. Det er etter vårt syn ingen vei utenom de klassiske teknikkene.

Print Friendly, PDF & Email
Paal Skullerud

Paal Skullerud

Seniorkonsulent

Organisasjoner får mer ut av deres prosjektledere ved å gå «back to basics» og skape rom for å bygge et ordentlig grunnlag i hvert enkelt prosjekt.

Har hjemmekontoret kommet for å bli?
Fremtidens personforsikringer

Har du lyst å holde deg oppdatert?