Formålet med Foundation certificeringen er at give kandidaterne den nødvendige viden om value management, så de kan arbejde som medlem af et porteføljeteam eller som led i porteføljestyringen inden for deres organisation. MoP hjælper organisationer med at besvare spørgsmålet: ”Er vi sikre på, at denne investering er den rette for os, og hvordan vil den bidrage til opnåelsen af vores overordnede strategiske mål?” 

Investering er det magiske ord i MoP sammenhæng, da porteføljestyring handler om at investere i de rigtige forandringselementer og om at implementere forandring på den mest effektive måde. Dette sker på følgende måder:
• Potentielle programmer og projekter evalueres på baggrund af deres risiko samt deres bidrag til organisationens overordnede strategiske mål 
• Konsekvent styring og ledelse af programmer samt projekter sikrer en effektiv levering samt længerevarende effekt 
• Maksimeret gevinstrealisering sørger for, at organisationen får mest mulig ud af deres investeringer

Print Friendly, PDF & Email