Rammeværket adresserer problemstillingerne omkring tilpasning og anskaffelse af de menneskelige, digitale og fysiske ressourcer og kompetencer, nødvendige i en nutidig organisation og understøtter således værdiskabelsen af services i organisationerne. Ydermere adresseres integrationen og samspillet til andre centrale områder i den digitale transformation – herunder DevOps, LeanIT og agil udvikling.Evolutionen til ITIL® 4 er resultatet af feedback og erfaring fra tusinder af professionelle aktører og virksomheder inden for Service Management, og bygger således på en solid erfaringsbase med fokus på praktisk anvendelighed. ITIL er fortsat leverandøruafhængig, public domain og skalérbar og må forventes at forblive de facto standard indenfor IT Service Management.

Print Friendly, PDF & Email