Astrid Kårstad - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Astrid Kårstad

Peak team

Print Friendly, PDF & Email

Astrid Kårstad er rådgiver med bred toppledelseserfaring fra større internasjonale konsern. Hun har jobbet mye med vekst og virksomhetsutvikling, blant annet i forbindelse med oppkjøp og fusjoner. 

Profil og kompetanse

  • CFO i større internasjonale selskaper med tung kompetanse innen finans og økonomistyring, oppkjøp og fusjoner
  • Vesentlig erfaring fra forretnings- og virksomhetsutvikling, vekst og omstilling
  • Program- og prosjektleder i store teknologirettede selskaper
  • Gevinstidentifisering og -realisering, forankring og interessenthåndtering

Astrid har bred erfaring fra bransjer som teknologi, telekom, IT, retail og prosjektvirksomheter. Hun har tung kompetanse innen prosjekt- og programledelse, og har gjennomført mange vellykkede utviklings-, digitaliserings-, og anskaffelsesprosjekter. 

Astrid har vært interim CFO i Compass Group Nordic og i Boots Norge. Hun har også vært prosjektleder for bl.a. Finans Norge og Forsvarets forskningsinstitutt. Før Astrid begynte som rådgiver var hun blant annet CFO i selskaper som Tele2 Norge, Expert Norden og NetCom. I tillegg ledet hun store prosjekter innen bl.a. IT, teknologi, og oppkjøp og fusjoner. Hun har bred erfaring med eier- og styrerelasjoner både nasjonalt og internasjonalt.

 

Astrid har en spesiell interesse for: 
  • Skape vekst- og lønnsomhetsutvikling gjennom gode forretningsbeslutninger og god finansiell styring
  • Bygge solide team som presterer godt – som gjør det bra, og har det gøy på jobb
  • Gevinstrealisering gjennom god prosjektledelse

Møt teamet

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tlf: +47 9167 4018