Fremtidens økonomimedarbeider – en robot? - Peak Consulting Group A/S - NO

EN

DK

Fremtidens økonomimedarbeider – en robot?

Print Friendly, PDF & Email

Økonomi- og finansfunksjonen er i rask endring

En profesjonell økonomifunksjon skal være en forretningspartner som understøtter kjernevirksomheten. Det viktigste er at økonomifunksjonen bidrar til å sikre at virksomheten når sine mål. Dette krever mer strategisk tenkning, analyse og beslutningsstøtte dag-til-dag. Samtidig skal rapportering, transaksjonsbehandling og kontroll ivaretas effektivt og med høy kvalitet.

En tydelig utviklingsagenda for økonomifunksjonen – spennende kundeeksempler

I webinaret ser vi på hvilke faktorer som gjør at kravene og kompleksiteten øker. Vi beskriver hvordan en tydelig utviklingsplan for økonomifunksjonen kan bidra til den ønskede omstillingen. Digitalisering og automatiserte prosesser kan frigjøre ressurser til mer verdiskapende oppgaver. Dette krever forretningsforståelse og fagkompetanse. Gjennom to konkrete kundeeksempler og erfaringer fra Peaks egne rådgivere gir vi deg innsikt i hvordan en klar utviklingsagenda kan gi fordeler for din organisasjon.

Agenda

 • Introduksjon fra Peak: En overordnet plan sikrer kontinuerlig utvikling av økonomifunksjone
 • Compass Group: RPA Robotic Process Automation- robotisering av økonomiprosesser
 • Ferda: Automatisering av kompleks finansieringsløsning
 • Oppsummering

Hvem er målgruppen?

CFO, CIO, økonomisjef, regnskapssjef, controller, og alle andre som er opptatt av å bidra til at økonomifunksjonen:

 • understøtter virksomhetens strategiske mål
 • sikrer finansiell styring og kontroll av virksomheten
 • har riktig kompetanse, organisering og samhandling med virksomheten

Ditt utbytte av webinaret

 • Konkrete eksempler på hva andre har gjort for å forbedre økonomifunksjonen
 • Hvordan skape en god prosess for å sikre at økonomifunksjonen understøtter virksomhetens strategiske mål
 • Suksessfaktorer for å drive gjennom en god strategisk utvikling av økonomifunksjonen
 • Hvordan vurdere forbedringspotensialet? Forretningsmessig forankring, ledelsesinformasjon, kvalitet, systemstøtte, kompetanse?
 • Hvordan kartlegge forbedringspotensiale innen de ulike delene av funksjonen – hvor trykker skoen mest?
 • Hvordan sikre tett forankring med kjernevirksomheten i prioriteringer og omstilling?

Print Friendly, PDF & Email
16 June, 2021
Kl.10:00
Online
Pris. 0 kr.

Foredragsholdere:

Richard Grunnvåg
Richard

Management Consultant

Du er velkommen til å kontakte oss

[email protected] | Tel: +47 916 74 018