Når et nyt it-system er sat i søen, følger der et varigt sæt af opgaver og et varigt ansvar for systemet. Brugerne skal drage nytte af systemet, systemet skal holdes i luften, det skal videreudvikles, og det skal forblive sikkert at anvende.
I nogle organisationer (typisk store organisationer) er arbejdet sat fuldt ud i system efter fx ITIL-standarden. I andre organisationer er det op til systemejere og forvaltere at finde en måde at forvalte systemet på. Udfordringerne er ofte de samme:
• Samarbejde mellem it- og forretning samt inddragelse af brugere
• Fortsat udvikling af systemerne, så de understøtter forretningen og ikke forældes 
• Fordeling og varetagelse af roller og ansvar omkring systemerne 
• Leverandørstyring samt håndtering af hændelser og ændringer i samarbejde med interne og eksterne leverandører
•  Opbygning af viden og kompetencer i forhold til det enkelte system og afhængigheder systemerne imellem
• Styring og it-understøttelse af dokumentation, hændelser, servicedesk m.v. 
• Etablering af beredskaber, risikoanalyser og fastholdelse af et højt it-sikkerhedsniveau i henhold til ISO-standarder og GDPR
Grundlæggende systemforvaltning er et introduktionskursus, der giver alle aktører omkring it-systemer grundlæggende viden om opgaverne forbundet med forvaltning af it-systemer, og hvordan de kan takles i praksis.

Print Friendly, PDF & Email