På kurset ”Dit personlige lederskab” bliver du klogere på, hvordan effektivt lederskab kan gennemføres i praksis. Det gør du ved at identificere dine styrker og svagheder, og hvordan du bringer dem i spil på en måde, der skaber resultater i organisationen. 

Især lærer du at lede opad, så du kan give din styregruppe de optimale rammer for at tage beslutninger, og indad, så du kan planlægge din egen tid og indsatser bedst.

Print Friendly, PDF & Email