Anskaffelser - emagine courses

Anskaffelser

Print Friendly, PDF & Email

Anskaffelser af materiel og it er en omfattende proces, der kræver nøje indsigt og forståelse for projekt-, kontrakt- og leverandørstyring. I Peak har vi hands-on erfaring med anskaffelsesprojekter lige fra et par mio. til over en  mia. kroner. Vi kan dække jer ind i alle dele af projektets livscyklus lige fra de første analyser, til evaluering af tilbud og implementering.

Der er mange faldgruber, man skal tage højde for i et anskaffelsesprojekt. Udover den almene projektledelse, er der nemlig også de anskaffelsesspecifikke faser som fx foranalysen, kontraktindgåelse og eventuelt udbudsfasen, der skal styres i overensstemmelse med udbudsjura og gældende samarbejder. Det er heller ikke uvæsentligt, om der er tale om et standardprodukt eller om organisationen skal anskaffe et udviklingsprodukt, der skal implementeres og idriftsættes i organisationen. Endelig kræver det også gode kompetencer inden for forandringsledelse og gevinstrealisering at sikre udbyttet af den nye anskaffelse. Anskaffelsesprojekter benytter sig således af hele den brede pallette af projektledelsesværktøjer til både styring og ledelse, hvilket gør det til en ressourcekrævende disciplin.

Hvad er gevinsterne?

Med ekstern projektledelse i jeres anskaffelser får I erfarne øjne og hænder på alle elementer i projektets livscyklus Det giver jer: 

  • Ledelsesmæssig robusthed
  • Erfaren projektledelse

Lars muusmann

Lars Muusmann

Client Director

Tlf: 25 44 57 67

Relevante kurser

PRINCE2 Agile® Foundation in English
Project Management for Researchers

Vores tilgang

Projektopstart

En fælles forståelse og accept af den fastlagte ramme for projektet er vigtigt for indfrielse af forventningerne.

Markedsafdækning  
Den skal sikre viden om mulighederne, åbne konkurrencen, og sikre største mulige udbytte af investeringen.

Kontraktgrundlag

Ved kravsætning er det vigtigt, at man kommer 360° rundt fra indgåelse til afslutning af kontrakten.

Implementering

Implementeringsomfang og kompleksitet varierer meget fra projekt til projekt, og skal tilpasses virksomhedens behov.

Idriftsættelse
Idriftsættelse skal være en styret proces, hvor der skabes de rigtige rammer for overdragelse til drift.

Resultater

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Skal vi varetage jeres anskaffelsesprojekt?

I Peak har vi hands-on erfaring med hele livscyklussen i projekter om materiel og it-anskaffelser. Står du over for et anskaffelsesprojekt, og har du brug for ekstern rådgivning i fx markedsafdækning, kravspecifikationen, kontraktstyring eller andet, står vi klar til at hjælpe dig!

Relaterede ydelser

Projekter i Statens It-råd
Næste generation Digital Post  

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]