Digitalisering - emagine courses

Digitalisering

Print Friendly, PDF & Email

Digitalisering giver betydelige muligheder for at udvikle services, optimere arbejdsgange og løfte det faglige niveau og kvaliteten af myndighedens arbejde. Men det kræver indsigt, analytisk tilgang, og evnen til forståelse for både IT, forretning og drift.

Digitalisering betyder at gennemføre forandringer gjort mulig ved brug af it-teknologier. Mange organisationer har en flerårig digitaliseringsstrategi med en mængde temaer og indsatser. Men virkeligheden præges også af udefrakommende projekter, der opstår i takt med ny lovgivning, systemer der skal udskiftes eller nye idéer, der presser sig på. Ofte trækker gennemførelsen på de samme ressourcer og kompetencer i organisationen. Samtidig kan organisationens forandringskapacitet være begrænset, hvilket gør det vigtigt at kunne prioritere, hvilke forandringer, der skal gennemføres. Det kræver planlægning og gevinstrealisering i tråd med organisationens strategi og mål.

Hvad er værdien ved digitalisering?

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden. Det forpligter ift. kunder og borgeres forventninger til jeres organisations interaktions- og eksekveringskraft. En veludført startegi for digitalisering kan derfor hjælpe jer med at opnå:

  • Øget effektivitet i medarbejdernes arbejdsgange
  • Bedre service til kunder og borgere
  • Reducerede omkostninger
  • Bedre eksportmuligheder
  • Mere struktureret datahåndtering og dokumentation

Lars muusmann

Lars Muusmann

Client Director

Tlf: 25 44 57 67

Relevante kurser

IT Contract Management – værdiskabende kontraktstyring i praksis

Vores tilgang

Når vi hjælper organisationer og myndigheder med deres digitaliseringsprojekter, fokuserer vi særligt på 4 faser:

Strategi

Vi sørger for, at jeres digitaliseringsstrategi har klare mål og velbeskrevne indsatsområder i overensstemmelse med forretningsstrategier og -behov.

Handlingsplan

Strategien skal bygge på en handlingsplan, der består af prioriterede programmer og projekter, der stemmer overens med strategiens indsatsområder og potentialevurderinger.

Gennemførelse

Det kræver ejerskab, forandringsledelse og forankring at gå fra handlingsplan til gennemført digitaliseringsprojekt.

Gevinstrealisering

En digitalisering er ført gennemført, når gevinsterne er realiseret. Derfor er der allerede når projektleverancerne udarbejdes et fokus på at de skal skabe de ønskede gevinster.

Resultater

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Skal vi hjælpe jer med jeres næste digitaliseringsprojekt?

Vi bruger de bedste erfaringer dokumenteret gennem MoP® (porteføljestyring), PRINCE2® (projekter) og MSP® (programmer), PROSCI® (forandringer), Managing Benefits® (gevinster). Men det er afgørende, at de tilpasses den enkelte  organisation for at opnå den rette styring og skaber digitalisering med værdi. Peak Consulting Group behersker metoderne  og hjælper din organisation hele vejen indtil gevinsterne er høstet.

Relaterede ydelser

Projekter i Statens It-råd
Næste generation Digital Post  

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]