Næste generation Digital Post   - emagine courses

Næste generation Digital Post  

Print Friendly, PDF & Email

Hvis du arbejder i en offentlig myndighed, er I enten allerede midt i forberedelserne til Næste generation Digital Post, eller også skal I snart i gang med dem. Det kræver en grundig strategi for, hvordan I skal gribe det an. I Peak har vi før hjulpet myndigheder med digitale transitioner, og vi står klar til at rådgive jer på alle stadier af processen. 

Kommunikationen med borgere og virksomheder er en tillidskrævende sag. Tabt post kan nemlig få alvorlige konsekvenser for både borger og myndighed. Da digital post blev obligatorisk i 2013-14, var læringen, at omlægning og implementering var mere omfattende end forventet, og at medarbejdere måtte løbe meget stærkt for at lykkes. Derfor er vores anbefaling, at I som myndighed prioriterer at forstå, koordinere og implementere Næste generation Digital Post. I Peak kan vi hjælpe jer med alle trin af implementeringen, lige fra at skabe overblikket og lægge strategien til at føre jeres projekt i mål.

Hvorfor skal I prioritere implementeringen?

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en række støtteværktøjer og vejledninger til implementeringen, men det kan være svært at bevare overblikket. Derfor kan der være flere gevinster at hente i en dedikeret implementeringsindsats med ekstern rådgivning: 

  • Det rigtige implementerings set-up fra starten
  • Hurtigere overgang fra planlægning til implementering og drift
  • Korrekt afdækning af ambitionsniveau og indsats

Lars muusmann

Lars Muusman

Client Director

Tlf: 25 44 57 67

Relevante kurser

PRINCE2® Foundation
PRINCE2
Resultatorienteret projektstyring

Vores tilgang

Uanset om det gælder organisatorisk eller teknisk implementering, kan Peaks rådgivere hjælpe med eller varetage styringen af Næste generation Digital Post. Helt konkret kan vi gå til opgaven ud fra 1, 2 eller alle af de følgende opgaver og stadier:

Foranalyse

I samarbejde med jer analyserer vi gennem workshops og interviews jeres situation. Derpå giver vi en anbefaling til valg af løsningsmodel. Analysen indebærer også en gevinstanalyse, risikoanalyse og overordnet kortlægning af jeres systemer.

Kortlægningsanalyse

Sammen med en af jeres medarbejdere og gennem interviews med systemejere, kortlægger og dokumenterer vi AS-IS situationen. Det giver det nødvendige udgangspunkt for beslutning om myndighedens overgang til den nye løsning.

Projektsupport

Vi rådgiver og støtter jeres projektleder/systemforvalter med planlægning og gennemførelse af transitionen. Det kan fx være som bindeled eller opgavemodtager for Digitaliseringsstyrelsen elle koordinering mellem brugergrupper og leverandører.

 

Projektledelse

Vi varetager projektledelse af jeres konkrete projekter i transitionen. Det kunne fx være projektplanlægning, etablering af modtagersystem, end2end-implementering af MeMo-formatet eller leverandør- og kontraktstyring.

Resultater

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

lad os hjælpe med at få en god start

I Peak kan vi hjælpe jer med alle trin af implementeringen, lige fra at skabe overblikket og lægge strategien til at føre jeres projekt i mål. Peaks konsulenter har stor erfaring med arbejdet med Digital Post i myndigheder. Vi forstår, hvordan strategi og eksekvering tilpasses myndigheden uden at gå på kompromis med en sikker implementering.

Kom ressourcespildet i forekøbet

Næste generation Digital Post er ikke et projekt, der skaber gevinst som det første. Derfor kan det være fristende at nedprioritere det, og måske skubbe implementeringen til 11. time. Det kan dog være farligt, da opgaven ofte er meget større end først antaget, og dermed kommer til at sluge langt flere ressourcer end ellers. Det kender vores konsulent, Niels Kjærsgaard alt til fra sin tid som leder i det offentlige. 

Relaterede ydelser

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]