PRINCE2 i praksis - emagine courses

PRINCE2 i praksis

Kurset PRINCE2 i praksis giver nuværende projektledere en mulighed for at få input og inspiration til, hvordan de kan anvende og tilpasse PRINCE2 bedre i deres daglige arbejde som Projektleder.

En af de største udfordringer ved PRINCE2 er at få metoden tilpasset den virkelighed som projekterne opererer i.

PRINCE2 i praksis

Kurset er designet til at give deltagerne en mulighed for at få sparring i forhold til de praktiske udfordringer der kan være med at bruge en struktureret projektmodel, herunder hvordan der:
• planlægges
• aftales roller og ansvar
• samarbejdes med styregruppe
• uddelegeres til projektdeltagere
• overvåges og rapporteres
• eskaleres
Dette 1-dags kursus giver dig konkrete eksempler på, hvordan PRINCE2 kan bidrage til mere effektive projekter med tydelige aftaler mellem de involverede parter.
Nuværende projektledere, som har bestået PRINCE2 Foundation.
Det anbefales, at du allerede har mindst tre års erfaring med projektarbejde
Du skal på forhånd gøre dig klart, hvor du gerne vil blive klogere på, hvordan PRINCE2 kan bruges i praksis i dine projekter,herunder give kvalificeret input til survey.
På dagen veksles imellem gennemgang af best practice eksempler, dialog og øvelser, hvor de forskellige elementer sættes i spil. Inden kurset udsendes en kort survey som vil blive brugt undervejs, hvor det giver mening.
Fokus på roller og ansvar:
• Roller kan skabe forventningsafstemning
• Hvordan etableres det gode samarbejde med styregruppen?
• Teamleder – findes singlepoint of contact?

Planlægning:
• Fordelene ved produktbaseret planlægning
• Planlægning i agile leveranceteams
• Planer som kommunikationsmiddel

Fokus på projektets styringsredskaber:
• Projekters livscyklus med fokus på Business Casen
• Tolerancer – vil du lade som om du ikke har det i dit projekt?
• Fremdrift – hvordan sikres det?
• Kan rapportering skabe værdi?
• Det gode beslutningsgrundlag.
• Styregruppemøder – hvordan bliver de effektive beslutningsseancer og ikke eksamensagtig afrapportering?
Der benyttes akkrediterede undervisere. Der undervises på dansk med dansk materiale.
Interesseret i et firmakursus ? Så er du velkommen til at kontakte os

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]