Agile kurser - emagine courses

Agile kurser

Find det perfekte kursus til dine behov

Styrk dine kompetencer

De agile metoder har deres oprindelse i it-organisationen. Her er det en bevist effektiv metode til at sikre løbende værdi og en kortere time to market. I traditionel projekttankegang (ofte kaldet vandfaldsmetoden) bevæger projektet sig lineært gennem faser som kravspecifikation, design, udvikling og test, hvor den næste fase først igangsættes, når den forrige er afsluttet. I agil projektledelse er der ikke nogen store faser, men derimod en masse mindre forløb – populært kaldet sprints.

I et sprint planlægger og prioriterer man en række opgaver, udvikler og tester dem, og på baggrund af de indsigter planlægger og prioriterer man det næste forløb. Og sådan bliver man ved med hele tiden at udvikle og optimere på produktet, indtil man når et produkt, der opfylder de forretningsmæssige mål. Fokus er simpelthen på hurtigt at få et produkt ud og leve, så man løbende kan optimere og skabe fremdrift.

Der er efterhånden mange skoler inden for agil projektledelse og mindst lige så mange udviklingsmetoder og certificeringer. En af de mest anerkendte rammeværker er SAFe, der står for Scaled Agile Framework. SAFe er et af de første rammeværk, der tænker det agile på tværs af hele organisationen, og ikke kun i it-afdelingerne. Det gør det ved at præsentere en række strukturer, arbejdsgange og processer, der kan skaleres og skabe bedre samarbejde og hurtigere resultater.

Hvis I står over for at skalere agilt, kan SAFe derfor være et rigtig godt rammeværk at læne sig op ad for at sikre en så gnidningsfri overgang som overhovedet muligt. Udover SAFe kan dog også nævnes rammeværk og metoder som scrum, Spotify og LeSS.

Har du spørgsmål omkring eksamen?

Firmaer der har taget vores kurser

Vi træner succesfuldt organisationer og virksomheder i alle brancher

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]