Agil kompetenceudvikling - emagine courses

Agil kompetenceudvikling

Print Friendly, PDF & Email
En agil transformation er en stor mundfuld for de fleste organisationer. En af de grundlæggende trædesten for at kunne tilpasse og opnå de forventede mål med en agil transformation – om den er stor eller lille i omfang – er kompetenceopbygning på alle niveauer. 

En transformation er først i mål, når de nye samarbejdsformer er bragt i anvendelse i organisationen. Deltagelse på et kursus, sikrer ikke nødvendigvis, at man bringer rammeværket eller teorien i anvendelse. I Peak tror vi på, at teori skal indlæres, anerkendes, simplificeres og tilpasses – og den første brug skal understøttes via kollegaer med stor erfaring, for at det bringer værdi og erfaringsmæssigt kommer ind under huden på brugen. Så man med rette kan sige, at den er bragt i anvendelse. Når vi arbejder med agil kompetenceudvikling blandt mennesker, er vores prioritet derfor altid at sikre et tilpasset samarbejdssprog, der tager udgangspunkt i medarbejderne, i det der virker, og som er lige tilpas formaliseret til, at kunne give de fornødne rammer for et sundt samarbejde. 

Hvad er gevinsterne ved agil kompetenceudvikling?

Når den nye agile samarbejdsform er kommet under huden på og bragt i anvendelse hos de berørte medarbejder, vil I – ud over at være kommet i mål med jeres agile transformation – også opleve at: 

  • Kundetilfredsheden stiger
  • Medarbejdertilfredsheden stiger
  • I har fået værdi fra den agile transformation

mød teamet

Karina Nordvig

Client Director

Tlf: 25602433

Relevante kurser

SAFe® 6.0 Product Owner/Product Manager with POPM Certification
Leading SAFe® – 6.0 SAFe Agilist (SA)

Vores tilgang

Når vi skal rådgive organisationer om agil kompetenceudvikling, anvender vi Ready, Sync, Go processen, der sikrer, at I kommer godt fra start: 

Ready – Behovsafdækning

Vi afdækker behov og rammesættende vilkår. Vi kortlægger, afstemmer og præsentere de agile elementer, der er relevante for jer i et roadmap, der dækker det videre forløb. Vi etablerer læringsmål i samarbejde med jer og gennemfører relevante kursusforløb.

Sync – Nye samarbejdsformer

Vi konkretiserer og specificerer, hvordan I sammen bruger de nye rolle, rammeværker og kompetencer. Vi rydder op der, hvor gammelt eller nyt ikke giver værdi eller energi.

Go –  Adfærd og forandring

Det kræver sit at ændre arbejdsform. Derfor hjælper og støtter vi jer gennem forandringerne i den første tid på både medarbejder- og organisatorisk niveau.

Resultater

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Lad os facilitere jeres kompetenceudvikling

Vi kan hjælpe jer med at indkredse de oplagte første skridt, uanset om ambitionen er at kompetenceudvikle enkelte medarbejdere eller justere hele organisationens projekttilgang med en agil arbejdsform. Vi tager altid udgangspunkt i jer og jeres situation.

Den agile undersøgelse 2021

Bliv klogere på den agile udbredelse i Danmark

Gennem de seneste år er der kommet fart i overgangen til agile metoder. For tredje år i træk, har vi hos Peak Consulting Group valgt at tage temperaturen på, hvor langt danske virksomheder egentlig er kommet med den agile transformation på tværs af privat og offentlig sektor. Ud over at få en bedre forståelse for den aktuelle situation i forskellige brancher var formålet at skabe ny viden og refleksioner, der kan inspirere vores kunder i arbejdet med deres eksekveringsevne.

Relaterede ydelser

Agile Business Consulting
Agil transformation
Lean Portfolio Management
Agil ledelse og transformation

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]