Agile Business Consulting - emagine courses

Agile Business Consulting

Print Friendly, PDF & Email
Det agile tog buldrer derudaf, men flere organisationer mærker, at det ikke helt fungerer som ventet–og spørgsmålet melder sig ”Huskede vi at få forretningen med ombord på toget?”

Det agile tog har nu været på skinnerne i nogle år, og fokus har været på at etablere og optimere den agile samarbejdsform – særligt i it-organisationen. Dog kan der stadig være udfordringer med at få samarbejdet til at køre mellem agile teams og resten af organisationen. Det kan i sidste ende gå ud over kundeværdien. Fx tyder undersøgelser på, at omkring halvdelen af nyudviklede features og funktionaliteter slet ikke eller sjældent bliver brugt. Det vidner om en forkert prioritering af indsatser, der kunne være undgået, hvis snitfladen mellem forretning og it fik et større fokus. Vi ved nemlig fra vores erfaring, at jo tættere båndet er mellem forretning og it, jo større bliver kundefokus og forretningsværdi. Kunsten bliver derfor, at lære forretningen at både tænke og arbejde efter det agile mindset, og således styrke de agile samarbejdsformer.

Hvad får I ud af en agilt arbejdende forretning?

Hvis I allerede er godt i gang med jeres agile setup, er der mange fordele at hente ved at øge fokus på de agile samarbejdsformer og agile business consulting:

  • Et større forretningsmæssigt afsæt i jeres udviklingsaktiviteter.
  • Mindre ressourcespild i forbindelse med udvikling af nye features.
  • En refokusering af jeres KPI’er og OKR’er.
  • En mere fuldstændig agil implementering.

mød teamet

Karina Nordvig

Client Director

Tlf: 25602433

Relevante kurser

SAFe® 6.0 Product Owner/Product Manager with POPM Certification
Leading SAFe® – 6.0 SAFe Agilist (SA)

Vores tilgang

Der er flere indsatsområder og elementer, der kan eksekveres på for at fremme de agile samarbejdsformer. Det gælder både helt nede i maskinrummet, men også op gennem organisationen og helt ud til kunder og slutbrugere. Når vi går til opgaven, vil vi typisk rykke ind på følgende områder: 

Etablere fælles ståsted

Vi sikrer, at forretning og it rykker tættere på hinanden. Bl.a. ved at blive bevidste om indbyrdes områder og ansvar, definition af vision og opsætning af rammer og processer, skaber vi en fælles retning for den nye samarbejdsform. 

Skabe agilt mindset

Vi hjælper forretningen med at arbejde agilt. Det kræver en omstilling af mindset og arbejdsformer. Fx skal leverancer nedbrydes i features for at understætte hyppige releases, og kravspecs skal overgå til konkretiseringer og 

Ændre arbejdsgange 

Vi sørger for kompetenceopbygning af jeres PMO, så de får forståelse af det agile mindset. På den måde kan I udvikle en struktur, målepunkter og processer, der understøtter de agile rammer og muliggør en ensartet fremdriftrapportering. Det giver porteføljestyring, der også kan dække de agile initiativer. 

Sætte slutbrugerne i fokus

Vi øger inddragelsen af kunder og slutbrugere ved at træne customer centricity, design thinking og personas i hverdagen. Det sikrer, at der udvikles mod brugernes behov frem for forretningens gode idéer, og minimerer således overproduktions gennem iterativ produktudvikling. 

Resultater

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Vil I styrke de agile samarbejdsformer?

Det er en omfattende opgave at skulle ændre mindset i større dele af organisationen – og ikke mindst at være succesfulde med det! Udover de mange ændrede arbejdsgange er der nemlig også ændringer i roller, holdninger og motivation. Det er mange faktorer, der er i spil, men det endelige forretningsmæssige resultat er bestemt det værd. Af samme årsag kan det være en god investering at hente rådgivning ind udefra. Vores konsulenter har bred erfaring med at samkøre it og forretning og således tage nogle fundamentale skridt i den agile implementering. Det samme gælder agil træning af porteføljestyring og PMO, samt det overordnede agile roadmap for organisationen. 

Relaterede ydelser

Agil transformation
Agil kompetenceudvikling
Lean Portfolio Management
Agil ledelse og transformation

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]