Half Double Foundation - emagine courses

Half Double Foundation

De fleste projekter er styret af to essentielle ting: Den effekt, de skal give og den tid, det tager at opnå den.
Og med Half Double metoden har danske forskere fundet et redskab til at skabe dobbelt effekt på den halve projekttid. Med andre ord enhver projektleders drøm. Kunsten er at kombinere agile værktøjer med klassisk projektstyring til en hybrid projektledelsesform, der sikrer fremdrift, lederskab og i sidste ende effekt. Half Double Foundation er et intensivt kursus, som giver dig en solid viden om netop Half Double-metoden. Du får kendskab til teorien bag metoden og konkrete værktøjer til at gennemføre projekter ud fra Half Double tilgangen.

Half Double Foundation

Half Double
Kurset ruster dig til at varetage din organisations projekter på tværs af agile og traditionelle projekttilgange. Ved at kombinere de to metoder, samler du det bedste fra begge verdener og sikrer, at organisationen realiserer det fulde potentiale i jeres projekter. 
Det gør kurset blandt andet ved at give dig:
• Indsigt i Half Double-metoden, der sikrer en struktureret tilgang til gennemførelse af projekter
• Værktøjerne til at gennemføre projekter på den halve tid, samtidig med at effekten øges
• Konkrete færdigheder indenfor brugen af Half Doubles tre kerneelementer: Impact, Flow og Leadership (Effekt, Flow og Lederskab)
Half Double sigter mod at gøre det samme for projekter, som LEAN har gjort for produktion.
Forskere fra Aarhus Universitet har påvist, at succesraten ved Half Double-metoden er 70% (mod projekters normale succesrate på mellem 30-35%). Ved at deltage på Half Double Foundation-kurset, får du et indgående kendskab til Half Double-metoden. Half Doubles hybride tilgang til projektledelse kombinerer agile værktøjer med den klassiske projektledelsestilgang, og øger på den måde succesraten i dine projekter fra dag ét. 
Ved beståelse af eksamen, opnår du en Half Double Foundation-certificering.
Kurset er relevant for dig, der ønsker at udvide dine projektlederkompetencer med et kendskab til Half Double-metoden, der accelererer gennemførslen af dineprojekter. Du er fx projektleder, programleder, Scrum Master, projektejer, forandringsleder, implementeringskonsulent, PMO leder, agil coach eller projektmedarbejder.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til projektarbejde og brugen af værktøjer/metoder indenfor klassisk eller agil projektledelse.
Ca. 3 uger inden kursusstart, vil du modtage Half Double Foundation Guide samt en læsevejledning. Vi anbefaler, at du afsætter ca. 20 timer til din forberedelse.
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus fra kl. 09:00-17:00 uden overnatning. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset, og det forventes, at du bidrager aktivt undervejs. I undervisningen veksles der mellem individuelle refleksioner, case-baserede gruppeøvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås i relation til konkrete og praktiske eksempler, så du får den helt ind under huden og kan bruge den i din praktiske hverdag som projektleder. Vi sørger også for, at du får mulighed for at øve dig på prøveeksamener, så du er godt klædt på til din Half Double Foundation-eksamen.
• Projekt- og leveranceteori: Formål, rammer, processer, roller og ansvar
• Introduktion til Half Double som metode
• De tre kerneelementer: Effekt, flow og lederskab
• Effektkort, effektmåling og effektbaseret løsningsdesign
• Visuel planlægning
• Takt og rytme i nøglehændelser
• Aktivt ejerskab og samarbejdsorienteret lederskab
• Reflekterende og agil tankegang
• Lokal tilpasning
• Refleksionskortet
• Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder
• Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
Kurset afsluttes med Foundation-eksamen hos Half Double Institute. Eksamen tager 60 minutter og består af 40 multiple choice-spørgsmål. Du skal have 28 rigtige svar (70%) for at bestå din Foundation-eksamen. Det er tilladt at benytte ”Half Double metodologien – Foundation Guide” som hjælpemiddel undervejs. Dit certifikat vil efterfølgende blive tilsendt.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt-, program- og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Du kan orientere dig i undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.
• Half Double metodologien – Foundation Guide
• Half Double læsevejledning og øvelseshæfte
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• Half Double Foundation-eksamen
• Frokost, the og kaffe under kurset
Half Double Foundation

23. okt -

25. okt 2024

09:00
- 17:00
Sprog: Dansk
Materialer: Dansk
Storkøbenhavn
DKK 12.000
Inkl. certificering, materialer og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

PRINCE2 Foundation

Kurset gav en rigtig god indflyvning til PRINCE2-universet, der klædte os bedre på til at strukturere projekter af forskellig karakter. Jeg har fået en langt bedre forståelse for, hvordan gode projekter kan styres. Ofte er man så fokuseret på at nå i mål med projekterne, at man glemmer at tænke mere holistisk fra start. Underviseren har rigtig dygtigt vist, hvorfor det er en forudsætning for at lykkes med gode projekter, at projekter planlægges. 

Kenneth Hjorth-Hansen, PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

I can say with confidence that my expectations were met and I am happy with my decision to take the course. In terms of key takeaways from the course, for me this would be the fact that PRINCE2® can be tailored to suit any project, which will help me in managing all my future projects more efficiently. The facilitation of the course was perfectly executed by Peak Consulting Group and the overall course experience was just great! 

Edi Simeonov Boyanov

Half Double Foundation

Kurset levede fuldt ud op til min forventninger + lidt mere. Jeg fik min certificering og en rigtig god indsigt i Half Double metodologien. Desuden fik jeg en masse eksempler fra rigtige projekter, hvilket i høj grad hjælper med at forstå begreberne og deres anvendelse.

Det gør undervisningen meget mere interessant, at formidlingen er krydret med eksempler fra den virkelige verden. Det er ganske enkelt mere tyngde i det, når formidleren inddrager egne erfaringer i undervisningen. Det giver desuden en dybde, at underviseren formår at perspektivere materialet og forholde sig kritisk til det.

 

Peter Lundin, Half Double

PRINCE2 Foundation

 

Kurset levede bestemt op til mine forventninger. I løbet af de 3 dage fik vi et godt indblik i det basale i PRINCE2 metode, samt havde tid til at diskutere, hvordan dette kunne sættes i kontekst ift. erfaringer eller udfordringer vi som deltagere stod overfor. Der var bestemt ingen tvivl om, hvor meget erfaring underviseren har med projektledelse og brugen af PRINCE2, hvilket betød at man altid følte sig i meget trygge hænder.

Sandra Villumsen, PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

Kursusdagene var som forventet intense og alle trådene fra det forberedte selvstudie blev bundet godt sammen i et samlet overblik.

Dagene var supergodt orkestreret af underviseren, der balancerede fint mellem teori, øvelser og egne erfaringer. Og hun var rigtig god til at fremhæve de væsentlige pointer.

PRINCE2 frameworket har skærpet min forståelse for hvilke overvejelser, man bør gøre sig om temaer og processer undervejs i et projektforløb, og jeg har allerede brugt min nye viden til at få adresseret nogle emner i et igangværende projekt.

Albert Balestra, PRINCE2

PRINCE2 Agile® Practitioner

Kurset gav mig evnen og redskaberne til at vurdere, i hvor høj grad projektorganisationen og projektet var egnet og parat til at arbejde agilt, og hvilke risici der følger med ved et agilt mindset.

Jeg fik en konkret værktøjskasse med metoder og principper at tage med hjem og anvende i dagligdagen som projektleder.  Det er en kæmpe hjælp i hverdagen når der skal brobygges imellem ledelsens forventninger og målsætninger med projektteamet arbejdsmetoder og performance.

Lars Lomholt, PRINCE2 Agile

Leading SAFe

Mads var en rigtig god formidler, og kom med mange perspektiver og anekdoter på kursusmaterialet fra egne erfaringer.

Charlotte Ahrens, Leading SAFe

Det er altid skønt at lære noget nyt, og sidste uge var ingen undtagelse! Her stod programmet på tre dages intensivt kursus, ledet af Peak Consulting Group og afsluttet med en PRINCE2®-certificering.

Nu glæder jeg mig til at bruge min nye indsigt i projektledelsens Best Practice til at gøre en forskel i mit frivillige virke hos AXIS, og ikke mindst skabe værdi for min kommende arbejdsgiver!

Pia Sørensen, PRINCE2®

Tak for - Et RIGTIG godt forløb – både med indhold og også de to evalueringer, som KRÆVER noget og GIVER noget.

Lars Berg Møller, Projektledelse

De sidste par dage har været intensive, lærerige og spændende med Peak Consulting Group, hvor Jesper Vilstrup har sørget for inspirerende undervisning. Jeg er glad for, at jeg nu er certificeret i Prince2 Foundation - projektledelse og glæder mig til at anvende mine nye tilegnede metoder i den virkelige verden.

Salli König, PRINCE2

Kommende kurser

Half Double Foundation

23. okt -

25. okt 2024

09:00
- 17:00
Sprog: Dansk
Materialer: Dansk
Storkøbenhavn
DKK 12.000
Inkl. certificering, materialer og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

Dit udbytte
Virksomhedens udbytte

Sådan bruger andre organisationer Half Double

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]