Half Double Practitioner - emagine courses

Half Double Practitioner

Springet fra teori til praksis er ofte nemmere sagt end gjort. Også selvom du har alle værktøjerne på plads. Derfor kan det være en god idé at arbejde aktivt med den lokale tilpasning af Half Double-metoden i din organisation. Half Double Practitioner er et intensivt kursus, der giver dig en udvidet og praksisorienteret viden om Half Double-metoden og hvordan du bruger den i dinhverdag. Du lærer at omsætte teorien til praksis – med udgangspunkt i dit eget projekt..

Half Double Practitioner

Half double
Half Double Practitoner har til formål at styrke din position som hybridprojektleder i din organisation. Helt lavpraktisk betyder det, at du skal arbejde praksisorienteret med metoden i dit eget projekt, og på den måde kombinere de traditionelle og agile principper på egne leverancer. Det gør du ved at få:• Genopfrisket Half Doubles kerneelementer og værktøjer i relation til dit eget projekt
• Konsolidering af viden og indsigt i Half Double-metodologien – med fokus på praktisk anvendelse og lokal tilpasning
• Skabt selvrefleksion over lokal tilpasning i egen organisation og ledelsestilgang
Det forventes, at du anvender Half Double-metoden i løbet af kurset, og at du reflekterer over erfaringer og resultater.
Half Double Practitioner bygger videre på Half Double Foundation, og omsætter dinteoretiske viden til praktisk brug, i relation til dit eget projekt. Vi styrker din viden om de tre kerneelementer og de ni værktøjer, og så dykker vi endnu mere konkret ned i den lokale tilpasning, der er central for dit projekt. På kurset tager du udgangspunkt i dit eget projekt gennem en refleksionsrapport. Ved beståelse af eksamen, opnår du en Half Double Practitioner-certificering.
Du er projektleder eller ansvarlig for leverancer, der benytter værktøjer fra Half Double-metodologien i gennemførslen, eller du samarbejder med kunder eller leverandører, der anvender tilgangen. Du har typisk en rolle som f.eks. projektleder, forandringsleder, implementeringskonsulent eller tovholder.
For at kunne tage en Half Double Practitioner-certificering, skal du have en Half Double Foundation-certificering. Du skal desuden have deltaget på begge træningsdage af Practitioner-kurset.
Det er en forudsætning, at du har et projekt, eller er med i et projekt, hvor du kan afprøve nogle af værktøjerne fra Half Double.
Kurset afholdes over 2 opdelte dage med ugers mellemrum.Dag 1: Boost Practitioner-træning (kl. 12:30-16:30)
Kursusdagen bygger på, at du og dine medkursister deler jeres læringer og praktiske erfaringer med at anvende Half Double-metoden i jeres projektarbejde. Vi dykker ned i, hvordan det har fungeret at afprøve Half Double-værktøjerne i praksis. Det er ikke et krav at være lykkedes med at implementere Half Double, hvis blot du har gjort dig refleksioner om brugen af metoden. På Boost-træningsdagen genopfrisker vi også de essentielle Half Double-begreber, som skal fremgå af den ansøgning, du skal udfylde for at bliveindstillet til din Half Double Practitioner-certificering. Vi gennemgår ligeledes eksempler på, hvordan denne ansøgning ser ud og hvad, den skalindeholde.

I perioden mellem de to kursusdage, skal du udarbejde en refleksionsrapport. Den må du forvente at skulle bruge mellem 15 og 20 timer på.

Dag 2: Practitioner-træning (kl. 09:00-16:30)
På dag 2 indsnævrer vi fokus på den egentlige ansøgning, som du skal udfyldefor at blive indstillet til din Half Double Practitioner-certificering.

Når du har gennemført de to træningsdage, indsendes din ansøgning og du indstilles derefter til din Half Double Practitioner-certificering, som foregår hos Half Double Institute.
• Konsolidering af Half Double-metodologien og de tilhørende kerneelementer og værktøjer
• Refleksion over anvendelse af Half Double i løbet af dit projekt / din leverance
• Relatere elementer og værktøjer til et projektscenarie
• Lokal tilpasning via drøftelse af teoretisk og praktisk anvendelse af Half Double-metodologien
• Egen refleksionsrapport
• Half Double Practitioner-eksamensforberedelse
For at få din Practitioner-certificering, skal du afslutte kurset med en eksamen hos Half Double Institute. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at du har deltaget i begge træningsdage samt indsendt din ansøgning. Eksamen består af et interview (1 time) med en akkrediteret eksaminator/assessor.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt-, program- og porteføljestyring. De har en brederfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Du kan orientere dig i undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.
Half Double Practitioner

4. nov -

17. dec 2024

09:00
- 16:30
Sprog: Dansk
Materialer: Dansk
emagine
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV
DKK 12.500
Inkl. certificering, materialer og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

4. november 2024 - Dag 1: Boost Practitioner-træning (kl. 12:30-16:30) 
17. december 2024 - Dag 2: : Practitioner-træning (kl. 09:00-16:30)

PRINCE2 Foundation

Kurset gav en rigtig god indflyvning til PRINCE2-universet, der klædte os bedre på til at strukturere projekter af forskellig karakter. Jeg har fået en langt bedre forståelse for, hvordan gode projekter kan styres. Ofte er man så fokuseret på at nå i mål med projekterne, at man glemmer at tænke mere holistisk fra start. Underviseren har rigtig dygtigt vist, hvorfor det er en forudsætning for at lykkes med gode projekter, at projekter planlægges. 

Kenneth Hjorth-Hansen, PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

I can say with confidence that my expectations were met and I am happy with my decision to take the course. In terms of key takeaways from the course, for me this would be the fact that PRINCE2® can be tailored to suit any project, which will help me in managing all my future projects more efficiently. The facilitation of the course was perfectly executed by Peak Consulting Group and the overall course experience was just great! 

Edi Simeonov Boyanov

Half Double Foundation

Kurset levede fuldt ud op til min forventninger + lidt mere. Jeg fik min certificering og en rigtig god indsigt i Half Double metodologien. Desuden fik jeg en masse eksempler fra rigtige projekter, hvilket i høj grad hjælper med at forstå begreberne og deres anvendelse.

Det gør undervisningen meget mere interessant, at formidlingen er krydret med eksempler fra den virkelige verden. Det er ganske enkelt mere tyngde i det, når formidleren inddrager egne erfaringer i undervisningen. Det giver desuden en dybde, at underviseren formår at perspektivere materialet og forholde sig kritisk til det.

 

Peter Lundin, Half Double

PRINCE2 Foundation

 

Kurset levede bestemt op til mine forventninger. I løbet af de 3 dage fik vi et godt indblik i det basale i PRINCE2 metode, samt havde tid til at diskutere, hvordan dette kunne sættes i kontekst ift. erfaringer eller udfordringer vi som deltagere stod overfor. Der var bestemt ingen tvivl om, hvor meget erfaring underviseren har med projektledelse og brugen af PRINCE2, hvilket betød at man altid følte sig i meget trygge hænder.

Sandra Villumsen, PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

Kursusdagene var som forventet intense og alle trådene fra det forberedte selvstudie blev bundet godt sammen i et samlet overblik.

Dagene var supergodt orkestreret af underviseren, der balancerede fint mellem teori, øvelser og egne erfaringer. Og hun var rigtig god til at fremhæve de væsentlige pointer.

PRINCE2 frameworket har skærpet min forståelse for hvilke overvejelser, man bør gøre sig om temaer og processer undervejs i et projektforløb, og jeg har allerede brugt min nye viden til at få adresseret nogle emner i et igangværende projekt.

Albert Balestra, PRINCE2

PRINCE2 Agile® Practitioner

Kurset gav mig evnen og redskaberne til at vurdere, i hvor høj grad projektorganisationen og projektet var egnet og parat til at arbejde agilt, og hvilke risici der følger med ved et agilt mindset.

Jeg fik en konkret værktøjskasse med metoder og principper at tage med hjem og anvende i dagligdagen som projektleder.  Det er en kæmpe hjælp i hverdagen når der skal brobygges imellem ledelsens forventninger og målsætninger med projektteamet arbejdsmetoder og performance.

Lars Lomholt, PRINCE2 Agile

Leading SAFe

Mads var en rigtig god formidler, og kom med mange perspektiver og anekdoter på kursusmaterialet fra egne erfaringer.

Charlotte Ahrens, Leading SAFe

Det er altid skønt at lære noget nyt, og sidste uge var ingen undtagelse! Her stod programmet på tre dages intensivt kursus, ledet af Peak Consulting Group og afsluttet med en PRINCE2®-certificering.

Nu glæder jeg mig til at bruge min nye indsigt i projektledelsens Best Practice til at gøre en forskel i mit frivillige virke hos AXIS, og ikke mindst skabe værdi for min kommende arbejdsgiver!

Pia Sørensen, PRINCE2®

Tak for - Et RIGTIG godt forløb – både med indhold og også de to evalueringer, som KRÆVER noget og GIVER noget.

Lars Berg Møller, Projektledelse

De sidste par dage har været intensive, lærerige og spændende med Peak Consulting Group, hvor Jesper Vilstrup har sørget for inspirerende undervisning. Jeg er glad for, at jeg nu er certificeret i Prince2 Foundation - projektledelse og glæder mig til at anvende mine nye tilegnede metoder i den virkelige verden.

Salli König, PRINCE2

Kommende kurser

Half Double Practitioner

4. nov -

17. dec 2024

09:00
- 16:30
Sprog: Dansk
Materialer: Dansk
emagine
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV
DKK 12.500
Inkl. certificering, materialer og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

Dit udbytte
Virksomhedens udbytte

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]