ISO/IEC-27001 - emagine courses

ISO/IEC-27001

Print Friendly, PDF & Email

Enhver organisation skal tage stilling til, hvordan den varetager informationssikkerheden. En opgave, der Enhver organisation bør tage stilling til, hvordan informationssikkerheden varetages og forankres, set i forhold til det aktuelle trusselsbillede. Som teknologier og samarbejdsformer forandres, stiger kompleksiteten og en standardiseret tilgang kan derfor være løsningen. og Med anvendelsen af en sikkerhedsstandard som ISO/IEC-27001 kan I  således synliggøre og systematisere jeres tilgang til informationssikkerhed og reducere implementeringstiden. 

ISO/IEC-27001 er et internationalt ledelsessystem for informationssikkerhed. Systemet opstiller en række krav og til, hvordan jeres organisation vurderer risici, dokumenterer processer og fordeler opgaver, roller og ansvar. Efterleves de udvalgte kontroller, er det endvidere muligt at opnå en certificering af organisationen. Med vores ISO/IEC-27001 forløb får I standardiseret arbejdet fra etablering og implementering til drift og løbende opdatering samt audit af sikkerhedsstandarden. På denne måde er I i stand til at håndtere sikkerhedsmæssige udfordringer og trusler i et fortsat foranderligt it-miljø i overensstemmelse med en international standard.

Hvad er gevinsterne?

IISO/IEC-27001 er den obligatoriske sikkerhedsstandard i alle offentlige myndigheder i Danmark. Men både offentlige som private, store som små organisationer kan benytte standarden og opnå gevinster som fx:  

  • Bedre afkast og forankring på investeringer i it sikkerhed
  • Sikring af compliance ift. love, krav og aftaler med myndigheder og samarbejdspartnere
  • Langt større overblik og ansvarsfordeling på sikkerhedsprocedurer
  • Øget effektivitet og driftssikkerhed med dokumenterede processer
  • Bedre forsikringsvilkår

Thomas Brøchner

Thomas Brøchner

Client Director

Tlf: 20920799

Relevante kurser

ITIL® 4 Foundation e-learning på engelsk
Grundlæggende it-systemforvaltning

Vores tilgang

Vores arbejde med ISO/IEC-27001 adresserer i høj grad risikovurderingens elementer, identifikation og analyse af risici og selve risikohåndteringen. Vores tilgang kan kort beskrives som et detaljeret Plan-Do-Check-Act forløb, der indeholder en række aktiviteter og leverancer:

Projektplan

Med udgangspunkt i Plan-Do-Check-Act tilrettelægges en projektplan for implementeringen.

Hovedleverancer

Vi identificerer hovedleverancerne i forløbet, og sammensætter skabeloner og tjeklister til at udvikle dem.

Gevinstrealisering

Sammen tegner vi et gevinstkort, der skal kortlægge den nødvendige ændrede adfærd til at skabe gevinster og den nødvendige organisatoriske forankring.

Kravslister

Vi opstiller kravslister baseret på ISO/IEC-27001 eventuelt suppleret med krav fra andre standarder såsom SANS-CIS., NIST etc.

Risikovurdering

Vi kortlægger og vurderer de forskellige risici ved selve ISO implementering samt den fremadrettede anvendelse af standarden – Derudover identificeres der mitigerende handlinger i hele forløbet.

Resultater

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Skal I implementere ISO 27001?

Når Peak hjælper organisationer med at implementere ISO/IEC-27001, tager vi hensyn til organisationens situation, erfaring og modenhed. På den måde er vi sikre på, at I får den fulde gevinst af samarbejdet.

plandocheck

Planlæg, udfør, check og reagér

Med vores Plan-Do-Check-Act forløb sikrer vi, at alle elementer i projektet bliver både prioriteret og kommunikeret til interessenter og medarbejdere.

Relaterede ydelser

En transition er altid også en transformation
It service management
Review i Statens It-råd
Sourcing og kontraktstyring
TIPA Process maturity
Business Service Management

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]