It transitioner - emagine courses

En transition er altid også en transformation

Print Friendly, PDF & Email

Overgangen fra ét it system eller leverandør til en anden bør ikke undervurderes eller forsimples. Selv i de tilfælde, hvor selve transitionen af systemet er 1:1, vil det uundgåeligt skabe forandringer i arbejdsgangene, når det kommer til governance, kontrakter, leverandørstyring osv. 

Uanset om I står over for at flytte it systemer fra én platform til en anden, skal overgå fra intern til ekstern drift eller måske multisourcing, kræver den ambitiøse it transition en mindst lige så ambitiøs transformation – i hvert fald hvis den skal skabe varige resultater.

Vi tager helhedsansvar for løsningen

Når vi varetager it transitioner, gør vi det med 360 grader vinkel på både it systemerne og menneskerne omkring dem. Det kræver mere end blot gode it-konsulenter – det kræver tværgående teams af forandringsledere, produktudviklere og projektledere til at håndtere anskaffelser og strategiske initiativer. Derfor stiller vi op med et etableret team af eksperter, der bringer både faglig ekspertise og best practices i spil. Det betyder, at I kommer ud med en afprøvet løsning, der er bygget op om præcis jeres kontekst. 

Vi faciliterer processen og sikrer de gode relationer

Der er grundlæggende 3 interessentgrupper på spil i en it transition: Kunden, den gamle leverandør og den nye. Og forholdende mellem de 3 skal faciliteres nøje for ikke at miste de mange relationer, interesser og erfaringer, der er på spil. Dels er der en god relation, der skal fastholdes fra den gamle leverandør, mens den nødvendige viden og know how overføres til den nye leverandør. Dels er der nye relationer, der skal opbygges, og grænser der skal sættes for at sikre et godt fremtidigt samarbejde med den nye leverandør. Vores team agerer limen mellem disse 3 grupper og tager ansvaret for at danne det fundament for samarbejde hele vejen rundt, der gør, at jeres transition bliver en succes.

Vi bruger transitionsmodellen som guideline

Som organisation har I særligt 3 områder, der kræver fokus og ekstra indsatser i en it transition: Organisation og processer, Leverandører og partnere samt Arkitektur, applikationer og teknik. Alle 3 områder bliver påvirket af processen og undergår hver især deres egen lille transformation i transitionen. Typisk kan man inddele transformationens forløb i 4 overordnede faser: Forståelsesfasen, Brobygningen, Transitionen og Læringsfasen. 

Det er et stort arbejde at varetage alle områder gennem alle 4 faser, og det kræver kompetencer inden for kontrakt- og leverandørstyring, forandringsledelse. Risikoledelse og financial control at nå succesfuldt i mål. Det er her, vores team særligt kan brillere. Afhængig af jeres behov sammensætter vi nemlig et team, der er eksperter på netop de områder, der er nødvendige for jer. 

management konsulent

Michael Meisner

Solution Director

Relevante kurser

IT Contract Management – værdiskabende kontraktstyring i praksis

Vores tilgang

Når vi vil sikre det gode samarbejde, er det gennem en række guidende principper, der sikrer tillid og respekt hele vejen rundt:

Transparens

Vi prioriterer transparens i alle ledelses- og styringslag og skaber herved fundamentale vilkår for forventningsafstemning og samarbejde.

Ærlig kommunikation

En åben og ærlig kommunikation både internt og eksternt motiverer til en åben dialog og tydelig forventningsafstemning og respekt.

Respekt for grænser

Vi respekterer naturlige grænser hos leverandører og partnere – både kommercielle forhold produkter, teknologier mv.

Brobygning

Vi bygger broer mellem dig som kunde, og de leverandører, I benytter jer af. Det giver en enkel vil jeg gode relationer og et endnu bedre samarbejde.

Relationsopbygning

Vores team agerer limen mellem jer og leverandørerne, og tager ansvaret for samarbejdet hele vejen rundt, så transitionen bliver en succes.

Resultater

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Lad os varetage jeres it transition

Der er ikke nogen onse size fits all, når det kommer til transitioner. Metoder og teknikker skal nemlig være værktøjer i transitionen og ikke slutmålet i sig selv. Derfor går vi altid til opgaven ved først og fremmest at forstå den kontekst, jeres transition lever i. Derfra gør vores brede faglige palette os i stand til at plukke værktøjer og kompetencer fra præcis de faghylder, der passer til jeres situation. Det sikrer, at I får lige nøjagtigt det, der skaber resultater i jeres transition – hverken mere eller mindre.

Relaterede ydelser

It service management
Review i Statens It-råd
Sourcing og kontraktstyring
TIPA Process maturity
Business Service Management

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]