IT Contract Management - emagine courses

IT Contract Management – værdiskabende kontraktstyring i praksis

Dette kursus afholdes i samarbejde med FalckEkdahl, der er specialister i IT Contract Management. Kurset klæder dig på til at styre IT-projekter samt den efterfølgende drift ved brug af kontrakten som et aktivt styringsværktøj – og til at se kontrakten som køreplanen for samarbejdet mellem kunde og leverandør, i stedet for noget farligt, der alene skal bruges ved konflikter mellem parterne.Kurset er bygget op omkring de relevante faser i et IT-projekt – fra kontraktindgåelse til drift – og den klassiske projekttrekant, så der skabes en stærk kobling mellem kontrakten og projektstyringen. Kurset har et casebaseret og operationelt fokus – og for at sikre, at du får Contract Management principperne helt ind under huden, anvendes et Contract Management kortspil i undervisningen, udviklet af FalckEkdahl. Desuden introduceres løbende konkrete værktøjer, som du kan anvende direkte i dit daglige arbejde. 

IT Contract Management – værdiskabende kontraktstyring i praksis

På kurset lærer du helt konkret: · At styre IT-projekter og den efterfølgende drift ved brug af kontrakten som et aktivt styringsværktøj.· At skabe og forankre et fælles sprog for kontraktstyring.· At forankre et proaktivt mindset med henblik på at risikominimere og værdimaksimere.· At skabe forudsætningerne for et stabilt og optimalt samarbejde med leverandørerne fremadrettet.
 Ved at deltage på kurset, bliver du klædt på til at styre et IT-projekt og den efterfølgende drift ved brug af kontrakten som et aktivt styringsværktøj. Du går fra kurset med operationelle værktøjer og en række Contract Management principper, som kan anvendes direkte i dit daglige arbejde med IT-projekter eller drift af IT-systemer. Formålet er at sikre et tæt og professionelt samarbejde mellem kunde og leverandør, som er afgørende for et succesfuldt IT-projekt og/eller drift, samtidig med at få leverancen sikkert i mål til rette tid, med den rette kvalitet og til den aftalte pris. Kurset giver et ændret og mere proaktivt mindset, så du ved at styre efter kontrakten selv kan risikominimere og værdimaksimere direkte i projekterne i din organisation samt løbende håndtere udfordringer proaktivt, inden de bliver til egentlige konflikter. 
Kurset er for dig, der ønsker at styrke din viden og kompetencer inden for de praktiske, kommercielle og juridiske elementer i forhold til styring af leverandørsamarbejder ud fra en IT-kontrakt – både i projekt- og driftsfasen. Du sidder måske i en stilling som IT-projektleder, IT-systemejer/-forvalter, digitaliseringskonsulent, IT-ansvarlig, IT-servicemanager, IT-chef eller digitaliseringschef og ønsker at øge dine kompetencer med henblik på at optimere og effektivisere varetagelsen af din rolle i dag. 
Kurset har fokus på de praktiske, kommercielle og juridiske elementer i forhold til styring af leverandørsamarbejder med udgangspunkt i en IT-kontrakt. Kurset er relevant for alle, der til dagligt samarbejder med leverandører, eksempelvis projektleder, systemforvalter og systemejer, eller udbudsjurister, der ønsker at få kendskab til IT-kontrakter og relevante styringsmekanismer, da udbud er den mest proaktive form for Contract Management, og der bør således være fokus på, at kontrakten altid skal understøtte forretningens konkrete behov. 
Kurset kræver ingen forberedelse.
Kurset afholdes som et 2-dages kursus, begge dage fra kl. 09:00-16:00. Der er tale om et dialogpræget kursus, hvor du som deltager opfordres til at stille spørgsmål og komme med udfordringer fra din praktiske hverdag. Desuden udleveres der på kurset en række cases og øvelsesopgaver, som I løser i grupper, hvorefter disse bliver drøftet i plenum. I løbet af kurset vil du desuden skulle bringe Contract Management spillet i brug, ved at udvælge de spillekort, du mener, er mest relevante til håndtering af præsenterede udfordringer. 
Kurset afholdes på dansk og med danske materialer. På kurset udleveres en IT Contract Management-håndbog, som efterfølgende vil kunne anvendes i dit daglige arbejde som et konkret værktøj, der opsummerer relevante risikoelementer, svaghedspunkter og styringselementer.Du får desuden udleveret et Contract Management spil, udviklet af FalckEkdahl, der består af en række Contract Management principper. I løbet af kurset vil du aktivt skulle bringe spillekortene i brug ved at udvælge dem, du mener, er mest relevante for den præsenterede udfordring.FalckEkdahl er undervisere på kurset og eksperter i IT-kontrakter samt frontløbere inden for IT Project Contract Management og IT Contract Management med fokus det strategiske, taktiske og operationelle arbejde med IT-kontrakter – altid med det fokus, at det skal skabe merværdi for både dig og din organisation. Der vil altid være to undervisere fra FalckEkdahl repræsenteret ved undervisningen for at sikre en casebaseret tilgang med en god dynamik, og samtidig gøre plads til, at du kan inddrage netop din virkelighed og dine eventuelle udfordringer i undervisningen.
Undervisningsmateriale, herunder en IT Contract Management håndbog og et Contract Management spil, samt fuld forplejning på begge kursusdage.
No data was found

Hvorfor er IT Contract Management vigtigt?

I er vanvittigt kompetente, og I får en ild til at brænde i mig vedr. Contract Management. TAK for jeres tid, jeres viden, jeres professionalisme og alligevel jordnærhed. Jeg vil til enhver tid anbefale FalckEkdahl

Falck Eckdahl, citat 9

Allerede efter første kursusdag, havde jeg lyst til og mod på at gå hjem og kigge i kontrakten med de nye briller

Falck Eckdahl, citat 7

Samspillet mellem det teoretiske og praktiske fungerede perfekt og gjorde stoffet direkte anvendeligt

Falck Eckdahl, citat 4

Jeg er ikke jurist, men efter at have deltaget på FalckEkdahl Academy føler jeg mig klart bedre klædt på til at deltage i processen og håndteringen af kontraktforhold

Falck Eckdahl, citat 3

Inden kurset tænkte jeg ’’ej hvor bliver det kedeligt’’, men det blev hurtigt gjort til skamme! Kurset var alt andet end jeg havde forventet – det var mega fedt.

Falck Eckdahl, citat 2

Den casebaseret tilgang samt plads til løbende dialog om konkrete problemstillinger i egen organisation gav rig mulighed for at sætte værktøjerne i spil og gøre dem særdeles relaterbare.

Falck Eckdahl, citat 8

Både jurister og ikke-jurister bør deltage på kurset, da det bidrager til at skabe et fælles sprog på tværs af organisationen i stedet for at distancere forholdet mellem projekt og jurist.

Falck Eckdahl, citat 1

I formåede at gøre kontrakten til en hjælp og et værktøj, fremfor noget farligt, der bliver holdt i udstrakt arm, fordi man ikke ved, hvordan man skal gå til den.

Falck Eckdahl, Citat 5

Underviserne på kurset var gode til at inddrage vores virkelighed i undervisningen. Det lærte jeg virkelig meget af, og det gjorde, at jeg kunne forholde mig til teorien i praksis.

Falck Eckdahl, citat 6

Jeg gik derfra med en lyst til at vide endnu mere og til at prøve det af i praksis.

Lyst til at vide mere...

Kommende kurser

No data was found
Dit udbytte
Virksomhedens udbytte

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]