Grundlæggende it-systemforvaltning - Peak Consulting Group A/S

Grundlæggende it-systemforvaltning

Få styr på it-systemerne og skab værdi for forretningen

Grundlæggende it-systemforvaltning

• Opnå indsigt i opgaverne forbundet med forvaltning af it-systemer
• Få inspiration til praktiske måder at løse opgaverne på
• Bliv i stand til at planlægge egen indsats efter kursus
Ved at deltage på kurset får du en overordnet indsigt i opgaverne og inspiration til, hvordan opgaverne kan løses. Den store indsats ligger efter kurset, hvor du skal planlægge din egen indsats og måder at løse opgaverne på i din egen organisation.
Kurset forudsætter, at du har en rolle i fht. et eller flere it-systemer, og at du dermed kan relatere kursets indhold til eget arbejde. På baggrund af kurset kan du planlægge egen indsats som leder eller medarbejder for at styrke den grundlæggende forvaltning af systemerne.
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage et kort introduktionshæfte og et refleksionsark. På refleksionsarket skal du vurdere status på de områder, som kurset omhandler. Vi anbefaler, at du afsætter 2 timer til din forberedelse.
Kurset afholdes som et 1-dags kursus fra kl. 9.00-16.00. 
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem individuelle refleksioner, gruppeøvelser og gennemgang af teori. 
• Samarbejde mellem it- og forretning samt inddragelse af brugere
• Fortsat udvikling af systemerne så de understøtter forretningen og ikke forældes 
• Fordeling og varetagelse af roller og ansvar omkring systemerne samt 
• Leverandørstyring samt håndtering af hændelser og ændringer i samarbejde med interne og eksterne leverandører
• Opbygning af viden og kompetencer i forhold til det enkelte system og afhængigheder systemerne imellem.
• Styring og it-understøttelse af dokumentation, hændelser, servicedesk m.v. 
• Etablering af beredskaber, risikoanalyser og fastholdelse af et højt it-sikkerhedsniveau i henhold til ISO-standarder og GDPR
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med it-systemforvaltning. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. 
Kurset afholdes på dansk, og alle materialer er på dansk. 
• Introduktionshæfte og refleksionsark
• Opfølgningsark

Kontakt os hvis i skulle have spørgsmål 

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]