PMO Forum

Vær med i netværket

Forummet er et by-invitation-only netværk, bestående af 260 ledere fra 132 forskellige organisationer fra henholdsvis privat og offentlig sektor.

  • Målet med møderne er at gøre os alle sammen bedre til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med etablering, udvikling og drift af projekt-, program- og portefølje-setup både fra en ledelsesmæssige og styringsmæssig vinkel.
  • Målgruppen er ledere og eksperter med ansvar for organisationens udvikling gennem projekt-, program- og porteføljeledelse. Agil eller ej.
  • Peaks rolle er at være vært for møderne, mens det er deltagernes udfordringer, der er bestemmende for indholdet på møderne.
  • Der afholdes fire årlige møder af tre timers varighed. Det er gratis at deltage i PMO Forum for inviterede.

Baggrunden for netværket

Peak støder på alle de gængse problemstillinger, forbundet med ledelse og styring af projekter, programmer og porteføljer. Både ift. traditionelle og agile processer.

Vi ser ofte, at ledelses- og styringsfunktionerne savner mandat og kompetence. Vi ser også at der er mange gode løsninger og erfaringer, og at området modnes år efter år. Problemer er der nok af, men det er heldigvis på et højere og mere komplekst plan nu, end da netværkede startede for over 10 år siden.

Netværket blev skabt for at sikre at ledelse og styring af udviklingsprojekter/-programmer/-porteføljer er et reelt værdiskabende element i organisationer. Det gælder stadig.

Måske har vi hørt nogen ytre sig om, at PMO’et overkomplicerer projekterne, og at det bare er en ”vejrstation”. Det, synes vi, er helt urimeligt! Vi vil bidrage til at projekt-, program- og porteføljeledelse udføres og opfattes som værdiskabende!

Værdien ved at deltage

Alle spørger efter indspark og inspiration fra ligesindede. Derfor skaber vi et forum, hvor vi i fortrolighed kan diskutere de erfaringer og udfordringer, vi står over for. Værdien ved at deltage er:

  • Inspiration og ny viden
  • Refleksion over praksis og teori
  • Netværk med ligesindede professionelle

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Se vores events

En karriere som konsulent?
december 14, 2023
Next Agile
oktober 3, 2023
Bæredygtig Projektledelse
august 30, 2023
Projektledelse i orkanens øje
september 28, 2023
Styrk transitionen: Sådan skaber du videndelingskultur i IT
august 17, 2023
Fast Forward Scrum Master: Sådan bliver du en succesfuld Scrum Master
juni 22, 2023