It management i styrelse styrket - emagine courses
Case

Styrelse etablerede it service management gennem dedikeret handlingsprogram

Print Friendly, PDF & Email

Dansk styrelse fik styrket deres værdikæde, sikrede it service management og blev rustet til at varetage nye driftopgaver på fællesoffentlige it-løsninger med TIPA Process Maturity.

Problem

En større dansk styrelse blev tildelt ansvaret for at drifte og vedligeholde en række fællesoffentlige it-løsninger. Det indebar en masse nye funktioner og kompetencer, der ikke var tilstrækkeligt forankret i organisationen. Der var derfor behov for en række indsatser, der skulle ryste styrelsen til den nye rolle og de dertilhørende forventninger til professionel it-drift og vedligehold gennem it service management:

  • Større transparens gennem øget kommunikation til interessenter
  • Et funktionelt roadmap for centrale løsninger
  • Større entreprisetænkning på tværs af systemer og komponenter
  • Forbedret it service management

Denne case er anonymiseret

Vi respekterer, at ikke alle kunder ønsker at fremgå ved navn. Derfor er denne case beskrevet i overordnede termer. 

Løsning

Peaks konsulent benyttede rammeværket TIPA for at afdække styrelsens nuværende niveau inden for procesmodenhed, kompetencer, roller og ansvar. Dette dannede grundlaget for den efterfølgende handlingsplan, der havde fokus på de strategiske mål, de taktiske udfordringer og de operationelle ting, der skulle fikses. Herefter indtrådte konsulenten som interim programleder på handlingsprogrammet, og sikrede blandt andet:

  • Gevinstkort og business blueprint
  • Beskrivelse af handlingskataloget
  • Business continuity plan
  • Optimeret it service management processer
  • Design af leveranceorganisation

 

Efter programmets opstart assisterede konsulenten desuden med fastansættelsen af en programleder, samt rådgav og coachede denne løbende. Arbejdet sikrede en styrket værdikæde i styrelsen og en lang række forbedrede processer, roller og ansvar i drift og vedligeholdelsesarbejdet.

Resultater

0 +
personer blev uddannet i it service management
0 stk.
leverandører af væsentlig størrelse blev anvendt
0 mio.
slutbrugere fik gavn af indsatsen

Lad os tage jer til det næste niveau (bogstaveligt talt)

De fleste it-driftsorganisationer har i dag implementeret Best Practice processer med udgangspunkt i rammeværket ITIL. Men det er de færreste, der får den fulde effekt ud af dem. I Peak hjælper vi med at etablere og professionalisere it-organisationer ved at skalere processer, organisering og funktioner til det rette niveau. Det medfører ofte en dialog om organisationsdesign, roller og krævede kompetencer, hvilket styrker organisationer i deres formulering om hvor de skal hen, og hvad der skal til.

Læs vores andre cases

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]