NIS2 Danmark

Giv organisationen et stærkt fundament for cybersikkerhed

NIS2-DK er et nyt gratis netværk for personer med ansvaret for implementering og den organisatoriske forankring af kravene fra NIS2-direktivet.

Netværksgrupperne mødes hver anden måned og drøfter problemstillinger afledt af NIS2 direktivet. Her har vi et særligt fokus på sparring samt den praktiske erfaring med implementering og forankring af NIS2-direktivet, set i en dansk kontekst.

Gennem aktiv deltagelse deles gode som dårlige erfaringer og overvejelser, alt sammen refleksioner som er gjort i de enkelte organisationer. Emner og interesseområder til de planlagte møder, fastlægges fra gang-til-gang efter gruppens interesseområder og behov.

Hvad får du ud af netværket?
Hvem kan deltage?

Hvis du sidder med det ledelsesmæssige ansvar for implementering og forankring af NIS2 direktivet i din organisation, er du et oplagt medlem af netværket. Som udgangspunkt tilbydes der netværksgrupper i både København S. og Århus C. Hver netværksgruppe har plads til 16 personer og er begrænset til max én deltager fra hver organisation. 

Netværksgrupperne faciliteters af emagine Danmark og afholdes hver anden måned af to timers varighed afholdes fra 14:30-16:30 jævnfør nedenstående datoer:

Mødedatoer København

Mødegang 1, KBH
Mødegang 2, KBH
Mødegang 3, KBH
Mødegang 4, KBH
Tirsdag 6. juni 2023
Tirsdag 15. august 2023
Onsdag 11. oktober 2023
Tirsdag 12. december 2023
Mødegang 1, KBH
Mødegang 2, KBH
Mødegang 3, KBH
Mødegang 4, KBH
Tirsdag 6. juni 2023
Tirsdag 15. august 2023
Tirsdag 10. oktober 2023
Tirsdag 12. december 2023

Mødedatoer Aarhus

Mødegang 1, AAR
Mødegang 2, AAR
Mødegang 3, AAR
Mødegang 4, AAR
Torsdag 8. juni 2023
Torsdag 17. august 2023
Torsdag 12. oktober 2023
Torsdag 14. december 2023
Mødegang 1, AAR
Mødegang 2, AAR
Mødegang 3, AAR
Mødegang 4, AAR
Torsdag 8. juni 2023
Torsdag 17. august 2023
Torsdag 12. oktober 2023
Tiosdag 14. december 2023

Da pladserne er begrænset, og aktiv deltagelse er styrken i netværksgruppen, er det en forudsætning med fysisk fremmøde. Vi forbeholder os muligheden for at fjerne personer, som ved gentagende lejligheder ikke deltager.

Lars Møllegaard

Lars Møllegaard

Partner og konsulent

Send mail

Se vores andre events

En karriere som konsulent?
december 14, 2023
Next Agile
oktober 3, 2023
Bæredygtig Projektledelse
august 30, 2023

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880