Coop fik ny SAP-driftsleverandør - emagine courses
Case

Coop fik ny SAP-driftsleverandør på under 4 måneder

Print Friendly, PDF & Email

De fleste koncerner kan forholde sig til, at tiden kan være knap og ressourcerne få. Hos Coop har de valgt at håndtere det ved at gøre brug af outsourcing. Peak hjalp med at finde den rigtige leverandør.

Problem

Coop var allerede i gang med at implementere en omfattende SAP-løsning, da det blev besluttet at outsource it-driften af den. Derfor skulle der i al hast identificeres mulige leverandører, gennemføres udbud og indgås en ny kontrakt på området. Der var derfor behov for at et samarbejde, der sikrede håndtering af hele udbudsprocessen for den ny it-driftskontrakt – og under et vist tidspres.

Løsning

Peak stillede med 3 sourcingkonsulenter, der brugte en iterativ og dialogpræget udbudsform. Det betød, at de forskellige krav og kriterier blev tilpasset undervejs i takt med, at de blev afstemt af de udvalgte leverandører. Først og fremmest blev der indledt en markedsdialog. Her fik de potentielle leverandører mulighed for at præsentere deres kompetencer indenfor udbuddets scope. Derefter blev præsentationerne vurderet i forhold til krav og kvalitet. Selve markedsdialogen bidrog med information til den efterfølgende udformning af de detaljerede krav, og derfra blev der udvalgt tre forskellige leverandører.

Efter at have modtaget tre forskellige tilbud, blev der afholdt et antal workshops med hver af de tre tilbudsgivere. Her blev der stillet skarpt på teknisk løsningsindhold, it-drift, kontraktforhold og priser samtidigt med, at der blev foretaget relevante korrektioner og tilføjelser.

Helt konkret leverede Peak følgende leverancer:

  • Afklaring af strategiske kriterier for valg af leverandør.
  • Kravindsamling og prioritering.
  • Indsamling og bearbejdning af erfaringer fra eksisterende outsourcing aftaler.
  • Markedsafdækning og valg af leverandører til deltagelse i markedsdialog og efterfølgende i udbud.
  • Udarbejdelse af scorings metrikker og værktøj.
  • Planlægning og gennemførelse af udbudsproces.
  • Benchmarking af tilbudte løsninger samt priselementer, i samarbejde med specialiseret benchmarking leverandør.
  • Kontraktforhandling og udformning af bilag.

 

Resultatet blev, at Coop, på under fire måneder, indgik kontrakt med en ny specialiseret SAP-driftsleverandør.

Resultater

0
konsulenter med speciale i sourcing og anskaffelser
0 mdr.
indtil Coop indgik kontrakt med ny SAP-driftleverandør

Skal vi hjælpe med at finde jeres næste leverandør?

I Peak har udviklet en agil udbudsproces, der i mange situationer kan reducere tids- og ressourceforbrug i udbudsprocessen for private udbud, og samtidig sikre en god løsning og kontrakt. Står I over for et udbud, kan vi hjælpe jer hurtigt i gang med processen.

Læs vores andre cases

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]