Agil transformation i dansk styrelse - emagine courses
Case

Dansk styrelse udførte agil transformation af it funktion

Print Friendly, PDF & Email

Dansk styrelse moderniserede deres it leveranceapparat til både at levere via klassiske projekter og agile tog – et bimodalt setup. Baggrunden var Peaks Ready-Sync-Go koncept, der sikrede roadmap for en agil transformation samt tilpasset leverandørsamarbejde og DevOps initiativer.

Problem

Den eksisterende it funktion i styrelsens leveranceapparat var ikke tidssvarende, og man ønskede i højere grad at anvende agile samarbejdsformer internt såvel som med underleverandører. Derudover var der et ønske om at forbedre samarbejdet med driftsorganisationen gennem en række DevOps initiativer i et bimodalt setup baseret på SAFe®. I det bimodale setup var der derudover et behov for at tilpasse eksisterende klassisk projektledelse til et agilt setup med brug af scrum, da både medarbejdere og eksterne leverandører i stigende grad var begyndt at anvende scrum ifm. udvilkingen af it løsninger.

Denne case er anonymiseret

Vi respekterer, at ikke alle kunder ønsker at fremgå ved navn. Derfor er denne case beskrevet i overordnede termer. 

Løsning

Da Peak tiltrådte opgaven havde styrelsen udelukkende identificeret og beskrevet den agile transformation som en mulig løsning. Vores konsulenter forberedte og gennemførte en række afklaringsworkshops, hvor rammer og omfanget af den agile transformation blev afstemt og konkretiseret. På baggrund af målbilledet blev der så etableret et roadmap for den agile transformation, der blandt andet indeholdt kompetenceopbygning ved anvendelse af Peaks Ready-Set-Go koncept. Sideløbende blev der desuden gennemført en række kompetenceopbygningsforløb for ledelsen, så den havde den nødvendige indsigt til at træffe de store beslutninger ifm. den forestående transformation. Denne konkrete og praksisnære tilgæng til scoping og opstart af den agile transformation, sikrede, at styrelsen kom godt i gang med sin agile transformation imod et bimodalt setup, baseret på SAFe®.

Står I over for en agil transformation?

Uanset om I ønsker et bimodalt setup eller en fuld agil transformation, kan vi hjælpe jer med at komme i mål. Vores konsulenter har dokumenteret erfaring med agile principper og agil transformation. Vi har ingen færdiglavede løsninger, men tager altid udgangspunkt i jeres situation, modenhed og ambitioner.

Læs vores andre cases

Finansiel virksomhed skabte best practice inden for informationssikkerhed 
Bank øgede cyber security med nyt it koncept
Myndighed sparede 3 mio. ved agilt udviklingsprojekt

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]