Transformationer behøver ikke én mand - emagine courses
Artikel

Transformationer har ikke brug for en stærk mand, men et stærkt lederteam

Print Friendly, PDF & Email

Den lille iværksættervirksomhed kan komme ud over rampen med stærke enkeltpersoner i spidsen. Men den store organisation har svært ved at komme helskindet gennem en transformation, hvis én leder skal få det hele til at ske.

Transformationer skaber usikkerhed i enhver organisation. Noget så elementært som at flytte pladser på kontoret kan skabe rystelser i medarbejdergruppen – hvad skal der ske med mig? Bedre bliver det selvfølgelig ikke, når der er tale om store strategiske rejser, programmer og projekter. Magtbalancer forskydes, dagsordner forrykkes, og der opstår uvished om retningen.

Det er her, den stærke mand eller kvinde kommer ind i billedet. Management-bøgerne er fulde af historier om, hvordan den nye direktør eller leder er kommet ind i virksomheden og har lavet en ”turnaround” på kort tid. Det er heltehistorier. Og vi elsker dem. Det er næsten som et eventyr. Og selvfølgelig findes der eksempler på kraftfulde solopræstationer. Men i sidste ende gør den enkelte leder det jo aldrig alene.

Usikkerhed kræver tillid

Det er vores erfaring, at forandringer og den usikkerhed, de medfører, som oftest håndteres bedst som en team-indsats. Det kræver et velfungerende lederteam, der samarbejder om at forandre virksomheden og få folk med ombord undervejs.

Det er sjældent vi hører historier om de ledere, der sammen fik virksomheden godt igennem krisen eller den strategiske omlægning. Vi hører nærmest aldrig om, hvordan de hjalp hinanden og arbejdede med at bevare tilliden til hinanden, da det blev rigtigt svært.

Det er der desværre ikke så mange managementbøger, der nørder med. Men vi er overbevist om, at det er en vigtig nøgle til succes.

Transformation er svært stof – tag det alvorligt

Alle, der har været med til organisationsforandringer, fusioner, opkøb, implementering af nye kernesystemer eller andre gennemgribende ændringer, ved, at det kræver mere end én leder at komme helskindet igennem transformationen. I Peak hjælper vi ofte organisationer med at gennemføre sådanne store strategiske initiativer. Og i det arbejde møder vi alle typer af ledergrupper.

Vores erfaring er, at de stærke ledergrupper, der hjælper deres organisationer godt igennem transformationer, er kendetegnet ved:

  • Fokus på hele organisationen og ikke kun sit eget område. Lederne tilsidesætter egne territorielle interesser og bidrager gerne med viden, økonomi og medarbejdere for at komme godt igennem transformationen.
  • Optaget af det langsigtede mål og accept af, at det giver bump på vejen. De er i stand til at hjælpe hinanden med både at opretholde troen på de ønskede resultater og at holde hovedet koldt, selv når bøvlet, frustrationerne og de negative gevinster viser sig.
  • Åbent mindset. Det lyder banalt – men det er ikke nemt: Den stærke ledergruppe er interesseret i hinanden, deres medarbejdere og processen henimod målet. De kan spørge ind, lytte, korrigere deres holdninger og handlinger – og giver sig selv og hinanden plads til at blive klogere. Sammen og hver for sig.
  • Forståelse for at kun ved at bruge alles erfaringer og kompetencer lykkes de med at løse de sammenflettede og uforudsigelige problemstillinger, der opstår undervejs. De ved at det er en illusion at tro, at én eller få ledere kan forudsige, håndtere og styre organisationens udvikling.

Det er discipliner, der kræver modne ledere – og et fokuseret arbejde med sårbarhed, åbenhed og tryghed i gruppen. Alt det, der ikke umiddelbart rimer på den stærke mand eller kvinde – men som får transformationer til at lykkes.

business transformation

Dorthe Jensen

Partner, Business Unit Director

Supplér din viden med et kursus

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]