Sådan påvirker bæredygtighed projektledere - emagine courses
Artikel

Sådan kommer bæredygtighed til at påvirke dig som projektleder

Print Friendly, PDF & Email

Langt de fleste danske projektledere forventer, at deres arbejde i fremtiden vil hænge uløseligt sammen med bæredygtighed. Men hvad betyder det, og hvad bliver konsekvenserne?

I takt med at verden står over for nye udfordringer, må vi også finde på nye løsninger. Og med nye rapporteringskrav lige om hjørnet, er mange virksomheder allerede godt i gang med at finde deres vej til at blive mere bæredygtige i deres projekter og forretning. Dette nye fokus har også fundet vej ned i de enkelte projekter og ikke mindst de projektledere, der driver dem. Det kom tydeligt til udtryk i en undersøgelse blandt vores netværk af projekt- og porteføljeledere. Her spurgte vi, hvilken rolle, de forventer, bæredygtighed kommer til at spille for deres arbejde med projekter i fremtiden.

Der kommer nye krav til projektlederen

De fleste var ikke i tvivl. Projektledelse kommer utvivlsomt til at inkludere bæredygtighed som succeskriterie for projektets scope. Samtidig står det også klart for mange, at det kræver en mere fundamental ændring af måden at lede projekter på for at blive helt bæredygtige. Projektlederen skal nu også kunne navigere i det økonomiske, det sociale og miljømæssige aftryk af projektet, og dermed bevæge sig langt ud over projekttrekantens traditionelle dimensioner. Derfor forventer de nye krav til, hvilke kompetencer, de som projektledere skal beherske i en ny, bæredygtig projektdagsorden.

Der skal udvikles et afrapporteringsværktøj

Porteføljelederne har også en forventning om, at porteføljeledelse kommer til at vægte bæredygtighed i langt højere grad, når der skal udvælges og prioriteres ressourcer og projekter i porteføljen. Men det kræver, at det bliver nemmere at måle og dokumentere gevinsten af den bæredygtige indsats i det enkelte projekt. Uden en officiel standard eller som minimum et fælles afrapporteringsværktøj, bliver det svært at prioritere fornuftigt. Derfor er det en prioritet ikke kun at tænke bæredygtighed, men at måle og dokumentere det.

Få værktøjerne til at lykkes

Der er nye standarder og reguleringer på vej, som kræver, at virksomhedernes fokus reelt er på bæredygtighed, og at virksomheder er i stand til at rapportere deres bæredygtighedsindsats på samme måde som deres finansielle rapportering. De nye krav, både til projektlederen, porteføljelederen og organisationen generelt, kan være svære at definere og ikke mindst efterkomme. Derfor har vi taget første skridt og udviklet et kursus i samarbejde med forskere fra University of Portsmouth og Bournemouth University. Kurset definerer et rammeværk for at arbejde med og dokumentere bæredygtighed i projekter. Her går vi i dybden med, hvordan bæredygtighed implementeres på projektniveau. Kurset har særligt fokus på, hvordan du tager værktøjer og metoder i brug, så du kan arbejde bæredygtigt i hele projektets livscyklus. Læs mere om kurset her.

Der er nye standarder og reguleringer på vej, som kræver, at virksomhedernes fokus reelt er på bæredygtighed

Supplér din viden med et kursus

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]