Projektøkonomi - emagine courses

Projektøkonomi

e-learning

Der er mange forhold der bidrager til usikkerheden i projektgennemførelsen. Det er derfor nødvendigt for projektlederen dels at forstå Business Casen og dels at forstå projektets økonomi, så der træffes gode beslutninger og foretages hensigtsmæssige økonomiske dispositioner der fremmer projektet. Væsentlige udfordringer i projektøkonomien er håndtering af usikkerhed og de økonomiske risici.

Projektøkonomi

• Forstå Business Casens formål, opbygning og elementer
• Opnå indsigt i de grundlæggende økonomiske aspekter
• Håndtere væsentlige økonomiske forhold, herunder ændringshåndtering
• Udarbejde og kontrollere budgetter
• Foretage risikovurderinger og cost-benefit-analyser.
Styregruppemedlemmer, afdelingsledere, projektledere, projektkoordinatorer, projektmedarbejdere, økonomimedarbejdere og andre som har brug for forståelse for Business Casen samt kendskab til værktøjer indenfor projektstyring og projektøkonomi.
Det er en forudsætning at du har kendskab til projektarbejde.
Kurset afholdes som et 1-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er kl. 9.00-17.00.  
Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler
• Forstå Business Casen og værdien af at udarbejde den
• Forstå hvordan penge fungerer, cash flow
• Udarbejdelse af projektbudgetter
• Praktisk anvendbar estimeringsmetoder
• Risiko-vurderinger
• Cost/benefit ved projekter
• Rapportering af projekters økonomi som beslutningsgrundlag
• Introduktion til Benefits Realisation Management
Kurset er praktisk orienteret og du får skabeloner og værktøjer med hjem som du direkte kan anvende i din hverdag.
På kurset vil Benefits Realisation Management (BRM) blive berørt kort. Metoden understøtter en ændret opfattelse af projektstyring, hvor de forretningsmæssige fordele er i fokus. Metoden fokuserer på at styre og vurdere alle projektforløbets elementer og processer ud fra de opstillede forretningsmæssige målsætninger og succesfaktorer. På kurset har vi også fokus på projektinitieringsfasen, der er altafgørende for en succesfuld styring af selve projektforløbet.  
Alle vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, programledelse samt ifm. gevinstrealisering.
Kurset afholdes på dansk med danske materialer.
Interesseret i et firmakursus ? Så er du velkommen til at kontakte os

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]