Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® C - emagine courses

Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® C

projektledelse
IPMA Projektlederuddannelse logo
Projektlederuddannelsen er registreret af IPMA i Danmark. Peak Consulting Group har bevidst valgt at designe vores projektlederuddannelse således, at alle elementer i KIP (Kompetencer i projektledelse) er dækket.

IPMA Registrering® indebærer, at forløbets mål og indhold er karakteriseret af Peak Consulting Group i forhold til den danske Kompetencer i projektledelse (KIP), og at Peak Consulting Groups angivelse af deltagernes muligheder for at udvikle kompetencer er verificeret af Dansk Projektledelse.

Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® C

• Projektlederuddannelsen er kompetencegivende
• Uddannelsen fokuserer på kompetencer inden for projektledelsesadfærd, metoder og erfaringer
• Uddannelsen er underlagt IPMAs retningslinjer i forhold til den danske Kompetencer i projektledelse
• Projektlederuddannelsen er verificeret af Dansk Projektledelse

Projektlederuddannelsen består af et forløb i projektledelse, som er kombineret med et sparringsforløb orienteret mod henholdsvis en D eller C certificering hos Dansk Projektledelse.
Efter succesfuldt at have gennemført uddannelsen vil du opnå dokumentation for dine projektledelses kompetencer inden for områderne viden, adfærd og erfaring. Således at du har overblik over dine kompetencer til at lede projekter og bruge forskellige metoder og modeller.
Det sker gennem en øget forståelse for projektets rammer i forhold til den samlede organisation, deltagere og interessenter, samt i forhold til strukturer, kulturer og processer fra projekts ide til levering af det færdige produkt eller resultat.
Gennem uddannelsesforløbet får du udviklet dine bløde og hårde kompetencer inden for projektledelse med specielt fokus på:
• Forståelse for projektdisciplinen
• Projektlederrollen
• Projektlederens værktøjskasse, blandt andet:
• Målhierarki
• Interessentanalyse
• Kommunikationsplan
• Planlægning, milepæle etc.
• Risikoanalyse mm.
• Brugen af projektmodeller
• Projektlederens udfordringer
• Team-/gruppeudvikling
• Konflikthåndtering
Uddannelsen er for dig, der ønsker at få projektledelses terminologien på plads, og få kendskab og indsigt i metoder og værktøjer.

Hvis du ønsker at kombinere med en IPMA C certificering, skal du have mindst 36 måneders effektiv projektledelseserfaring, hvilket er et krav fra IPMA ordningen.
Uddannelsen gennemføres som en kombination af undervisningsdage og selvstudie. Hvor der veksles mellem teori og praksis via undervisning, praktiske øvelser og arbejdsgrupper.Projektledelsesuddannelsen består af 6 undervisningsdage fordelt på 2 moduler af 3 dage.

Før hvert modul skal der påregnes tid til at læse faglitteratur, mens der under modulet skal afsættes tid til at løse skriftlige opgaver.Som faglitteratur benyttes den seneste udgave af bogen ”Projektledelse Teori og praksis – Toolbox” af Bjarne Kousholt, der desuden kombineres med undervisningsmaterialer, cases og udvalgte artikler.

Undervisningen foregår i tidsrummet fra kl. 9.00–16.00.Introduktionssession afholdes hos Dansk Projektledelse.Undervisning og sparringssessioner afholdes hos Peak Consulting Group.
Sparringsforløb bestående af 3 sessioner af den første 1 dag og de 2 efterfølgende en ½ dag.

Under forløbet udarbejdes en personlig plan. Planen skal hjælpe dig til at få udfyldt ansøgningen, CV og selvvurderingen, som skal indsendes til Dansk Projektledelse.

På sparringssessionerne vil der blive fokuseret på:
• IPMA ordningen
• Brugen af KIP-bogen fra Dansk Projektledelse (Kompetencer i projektledelse)
• Udfyldelse af ansøgning og CV
• Overblik og forståelse af KIP-elementerne
• Udfyldelse af selvvurdering
• Arbejde med ledelsesudfordringer
• Inspiration til forberedelse af eksamen
• Inspiration til forberedelse af planlægningssessionen
• Generel refleksion over projektledelsesrollen, metoder og værktøjer
Derudover anbefales det at følge introduktionssessionen hos Dansk Projektledelse.

Som afslutning på forløbet afholdes der en 3 timers skriftlig IPMA C certificeringseksamen, en et-dags planlægningssession, samt interview hos Dansk Projektledelse.
• 6 dages Projektlederuddannelse
• Kursusmaterialer og artikler
• Bogen ”Projektledelse Teori og praksis – Toolbox”
• KIP-bogen fra Dansk Projektledelse
• Sparringsforløb bestående af 3 sessioner af 1 dag og 2 x en ½ dag
• Eksamen hos Dansk Projektledelse
• Forplejning
Projektlederuddannelse orienteret mod IPMA® C

4. sep -

3. dec 2024

09:00
- 16:00
Sprog: Dansk 
Materialer: Dansk 
Storkøbenhavn
DKK 52.500
Inkl. certificering, materialer, bøger og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

PRINCE2 Foundation

Kurset gav en rigtig god indflyvning til PRINCE2-universet, der klædte os bedre på til at strukturere projekter af forskellig karakter. Jeg har fået en langt bedre forståelse for, hvordan gode projekter kan styres. Ofte er man så fokuseret på at nå i mål med projekterne, at man glemmer at tænke mere holistisk fra start. Underviseren har rigtig dygtigt vist, hvorfor det er en forudsætning for at lykkes med gode projekter, at projekter planlægges. 

Kenneth Hjorth-Hansen, PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

I can say with confidence that my expectations were met and I am happy with my decision to take the course. In terms of key takeaways from the course, for me this would be the fact that PRINCE2® can be tailored to suit any project, which will help me in managing all my future projects more efficiently. The facilitation of the course was perfectly executed by Peak Consulting Group and the overall course experience was just great! 

Edi Simeonov Boyanov

PRINCE2 Foundation

 

Kurset levede bestemt op til mine forventninger. I løbet af de 3 dage fik vi et godt indblik i det basale i PRINCE2 metode, samt havde tid til at diskutere, hvordan dette kunne sættes i kontekst ift. erfaringer eller udfordringer vi som deltagere stod overfor. Der var bestemt ingen tvivl om, hvor meget erfaring underviseren har med projektledelse og brugen af PRINCE2, hvilket betød at man altid følte sig i meget trygge hænder.

Sandra Villumsen, PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

Kursusdagene var som forventet intense og alle trådene fra det forberedte selvstudie blev bundet godt sammen i et samlet overblik.

Dagene var supergodt orkestreret af underviseren, der balancerede fint mellem teori, øvelser og egne erfaringer. Og hun var rigtig god til at fremhæve de væsentlige pointer.

PRINCE2 frameworket har skærpet min forståelse for hvilke overvejelser, man bør gøre sig om temaer og processer undervejs i et projektforløb, og jeg har allerede brugt min nye viden til at få adresseret nogle emner i et igangværende projekt.

Albert Balestra, PRINCE2

PRINCE2 Agile® Practitioner

Kurset gav mig evnen og redskaberne til at vurdere, i hvor høj grad projektorganisationen og projektet var egnet og parat til at arbejde agilt, og hvilke risici der følger med ved et agilt mindset.

Jeg fik en konkret værktøjskasse med metoder og principper at tage med hjem og anvende i dagligdagen som projektleder.  Det er en kæmpe hjælp i hverdagen når der skal brobygges imellem ledelsens forventninger og målsætninger med projektteamet arbejdsmetoder og performance.

Lars Lomholt, PRINCE2 Agile

Det er altid skønt at lære noget nyt, og sidste uge var ingen undtagelse! Her stod programmet på tre dages intensivt kursus, ledet af Peak Consulting Group og afsluttet med en PRINCE2®-certificering.

Nu glæder jeg mig til at bruge min nye indsigt i projektledelsens Best Practice til at gøre en forskel i mit frivillige virke hos AXIS, og ikke mindst skabe værdi for min kommende arbejdsgiver!

Pia Sørensen, PRINCE2®

Tak for - Et RIGTIG godt forløb – både med indhold og også de to evalueringer, som KRÆVER noget og GIVER noget.

Lars Berg Møller, Projektledelse

De sidste par dage har været intensive, lærerige og spændende med Peak Consulting Group, hvor Jesper Vilstrup har sørget for inspirerende undervisning. Jeg er glad for, at jeg nu er certificeret i Prince2 Foundation - projektledelse og glæder mig til at anvende mine nye tilegnede metoder i den virkelige verden.

Salli König, PRINCE2

Faglig dygtig underviser der var god til at forklare og formidle indholdet. God balance mellem teori og gruppearbejde.

Anja Hansen, Generel projektledelse

Lone er utrolig struktureret og god og tålmodig i forhold til at svare på spørgsmål.

Christine Larsen, PRINCE2

Kommende kurser

IPMA C certificering
Sparringsforløb bestående af 2 sessioner af 1 dag og en ½ dag.
Under forløbet udarbejdes en personlig plan. Planen skal hjælpe dig til at få udfyldt ansøgningen, CV og selvvurderingen, som skal indsendes til Dansk Projektledelse.

På sparringssessionerne vil der blive fokuseret på:
• IPMA ordningen
• Brugen af KIP-bogen fra Dansk Projektledelse (Kompetencer i projektledelse)
• Udfyldelse af ansøgning og CV
• Overblik og forståelse af KIP-elementerne
• Udfyldelse af selvvurdering
• Arbejde med ledelsesudfordringer
• Inspiration til forberedelse af eksamen
• Generel refleksion over projektledelsesrollen, metoder og værktøjer

Derudover anbefales det at følge introduktionssessionen hos Dansk Projektledelse.

Som afslutning på forløbet afholdes der en skriftlig IPMA C certificeringseksamen samt en Workshop hos Dansk Projektledelse.

IPMA Niveau C – C58

Modul 1 hos Peak Consulting Group: 4 – 6. september 2024 kl. 9 – 16

Introduktionssession online hos Dansk Projektledelse: 11. september 2024 kl. 10 – 16 (online)

Modul 2 hos Peak Consulting Group: 18. – 20. september 2024 kl. 9 – 16

Modul 3 hos Peak Consulting Group: 1. oktober 2024 kl. 9 – 16

Modul 4 hos Peak Consulting Group: 10. oktober 2024 kl. 9 – 12

Modul 5 hos Peak Consulting Group: 7. november 2024 kl. 9 – 16

Andre datoer som du skal tage højde for:

CV og selvvurdering den 21. oktober 2024

Skriftlig eksamen online: 24. oktober 2024 kl. 9 – 12

Første tilbagemelding via mail: 14. november 2024

Workshop hos Dansk Projektledelse den 2. december 2024 kl. 9 – 17

Interview – Endelig vurdering online: 3. december 2024

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]