MoP® Practitioner - emagine courses

MoP® Practitioner

porteføljestyring
mop foundation
Kunsten at lykkes med sine strategiske mål er i høj grad baseret på evnen til at balancere mellem daglig drift og udviklingsinitiativer. Formår organisationen ikke at balancere disse, vil resultatet være enten strategisk stilstand eller projektforstoppelse. Begge dele kan være dræbende for strategien.  
Som porteføljeleder er det din opgave at danne overblikket over projekter og sikre den balance, der gør det muligt at udvikle jer mod de strategiske mål. Desuden skal du være i stand til konstant at revurdere og rekalibrere porteføljens ressourcer, så de hele tiden er i takt med den kontekst, I som virksomhed befinder jer i. Det kræver et indblik i gevinster vs. risici og evnen til at reagere hurtigt på uforudsete hændelser og forskydninger. 
På Management of Portfolios (MoP) Practitioner kurset bygger vi videre på MoP Foundation og giver dig en dybdegående indsigt i alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer. Undervisningen er case-orienteret, og udforsker de gældende principper for best practice, som du og din organisation har brug for, for at sikre succesfuld porteføljeledelse

MoP® Practitioner

Vores intensive MoP Practitioner kursus bygger videre på MoP Foundation, og giver dig en detaljeret forståelse for alle de nødvendige trin for at definere og levere en portefølje af initiativer. Helt konkret får du:• Udvidet forståelse for teorien bag en succesfuld porteføljeledelse
• Overblik over hvordan porteføljeledelse samler program-, projekt- og forandringsledelse
• Konkrete metoder til implementering og realisering af gevinsterne ved anvendelse af porteføljeledelse
• Udvidet indblik i hvordan du definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling af relevant information på tværs af organisationen
• Udvidet viden om hvordan du skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
• Udvidet viden om hvordan du opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
Når du deltager på vores MoP Practitioner-kursus, får du en detaljeret viden om MoP-rammeværket. Vi går endnu mere i dybden med teori og teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også få en udvidet forståelse for, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer og kommunikation anvendes i porteføljeledelsen.
Kurset er for dig, der er involveret i portefølje- og investeringsbeslutninger og projekt- og programleverancer og ønsker en praksisorienteret tilgang til porteføljestyring, baseret på best practiceprincipper. Du kan fx være PMO, have bred erfaring med projektarbejde, være leder med kobling til det strategiske niveau, varetage en ledelsessupportfunktion eller være en del af en supportfunktion, som kræver et detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljeledelse som disciplin.
Det er en forudsætning for at kunne deltage på MoP Practitioner, at du haren bestået MoP Foundation. Det anbefales desuden, at du har kendskab til den strategiske planlægning i din organisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage et forberedelseshæfte med læsevejledning og øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i e-bogen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.
Kursetafholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning fra kl. 09:00-16:00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset. Det forventes, at du bidrager aktivt under kurset, som veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler – og du får mulighed for at øve dig på prøveeksamener.
Efter endt kursus, kan du booke din eksamen via din eksamensvoucher. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at du har gennemført kurset. Det er ikke muligt at tage eksamen i forlængelse af sidste kursusdag, da Peak Consulting Group ikke kan tilbyde at stille et eksamenslokale til rådighed.Practitioner eksamen varer 3 timer og er baseret på en case, der skal afprøve din forståelse af principperne i metoden. Eksamen består af 4 hovedspørgsmål med underspørgsmål, der tilsammen giver 80 point, og for at bestå skal minimum 40 points opnås. Det er tilladt at benytte MoP e-bogen til eksamen. Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. Du kan downloade dit certifikat direkte hos PeopleCert ca. 3 arbejdsdage efter gennemført eksamen.
Vore undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljeledelse. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet. Du kan orientere dig i undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.
• MoP forberedelseshæfte (på engelsk)
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• MoP Practitioner eksamen
• Forplejning under kursetØnsker du at tilkøbe en fysisk bog, er du velkommen til at skrive til [email protected]
MoP® Practitioner

5. sep -

6. sep 2024

09:00
- 16:00
Sprog: Dansk 
Materialer: Engelsk
emagine
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV
DKK 12.000
Inkl. certificering, materialer og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

Mop Manual

Ønsker du at købe en bog, er du velkommen til at skrive til [email protected]

Oplys venligst faktureringsoplysninger samt den ønskede leveringsadresse ved bestilling.

MOP bog

Denne Management of Portfolios (MoP) manual giver dig en detaljeret forståelse for alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer.

Manualen indeholder den nødvendige teori og udforsker de gældende principper for best practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljeledelse.

MoP manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Hvis du tager på et MOP kursus og består eksamen opnår du en MoP Foundation certificering.

Det får du ud af manualen

  • Forstå teorien bag en succesfuld porteføljeledelse og dets bidrag til organisatoriske forandringer
  • Opnå overblik over  hvordan porteføljeledelse samler program-, projekt- og forandringsledelse
  • Kende metoder til implementering og realisering af gevinsterne ved at anvende porteføljeledelse
  • Indblik i hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling af relevant information på tværs af organisationen
  • Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
  • Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
  • Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer

It was a good and interesting course with a lot of good inputs. I really appreciated that even though a rational approach to management was in focus, there was an appreciation towards more agile approaches. A good ability to relate to research context and problematic. Good book and good shifts between lecturing and working with the tools. A very pleasant and good instructor.

Mai-Britt Quitzau, Projektledelse
Dit udbytte
Virksomhedens udbytte

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]