MoP® Foundation - emagine courses

MoP® Foundation

karina bagger
MoP_ATO logo 2018
Et projekt giver kun mening, hvis det bidrager til den langsigtede strategi for organisationen. Men når projekterne hober sig op og (måske) får selskab af programmer, kan det være svært at bevare overblikket. Her er god porteføljestyring alfa og omega for at lykkes. Det gør det nemlig nemmere for ledelsen at kunne prioritere mellem projekterne og i sidste ende bruge ressourcerne der, hvor det er vigtigst. Men det giver også dig, der er porteføljeleder, et stort ansvar for at styre og dokumentere porteføljen korrekt. MoP (Management of Portfolios) er et internationalt anerkendt rammeværk til effektiv styring af projekter og programmer i en portefølje, som hjælper med at besvare de helt fundamentale spørgsmål: Er vi sikre på, at denne investering er den rette for os – og hvordan vil den bidrage til vores strategiske mål? På vores MoP Foundation-kursus får du de afgørende værktøjer til at organisere, udvælge og prioritere investeringerne i en portefølje.
Vær opmærksom på, at denne certificering skal fornyes hvert 3. år.

• Har du taget din MoP certificering før 30. juni 2020, så udløber certificeringen 30. juni 2023.
• Har du taget din MoP certificering efter 30. juni 2020, så udløber certificeringen 3 år efter datoen på dit certifikat.

Det betyder, at du fremadrettet skal forny din certificering hvert 3. år, hvis du ønsker at forlænge dit MoP certifikat, så det fortsat er gyldigt. Er du i tvivl om, hvornår du har taget din eksamen, og dermed hvornår dit certifikat udløber, så skal du logge ind på din PeopleCert profil, hvor du har adgang til dine eksaminer og certifikater.

MoP® Foundation

Vores MoP Foundation kursus giver dig en detaljeret forståelse for alle de nødvendige trin for at definere og levere en portefølje af initiativer. Helt konkret får du: 
• Forståelse for teorien bag en succesfuld porteføljeledelse
• Overblik over, hvordan porteføljeledelse samler program-, projekt- og forandringsledelse
• Metoder til implementering og realisering af gevinsterne ved anvendelse af porteføljeledelse
• Indblik i hvordan du definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling af relevant information på tværs af organisationen
• Forståelse for de faktorer, der definerer entry/exit-kriterier for porteføljen
• Viden om hvordan du skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
• Viden om hvordan du opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer
Når du deltager på vores MoP Foundation-kursus, får du en detaljeret viden om MoP-rammeværket. Du lærer teori og teknikker til at analysere og prioritere ændringsinitiativer samt rapporteringsværktøjer til at sikre fremdriftsrapportering til interessenter. Du vil også få en forståelse for, hvordan eksisterende processer til styring af risici, økonomi, ressourcer og kommunikation anvendes i porteføljeledelsen.
Kurset er for dig, der er involveret i portefølje- og investeringsbeslutninger og projekt- og programleverancer og ønsker en praksisorienteret tilgang til porteføljestyring, baseret op best practice principper. Du kan fx være PMO, have bred erfaring med projektarbejde, være leder med kobling til det strategiske niveau, varetage en ledelsessupportfunktion eller være en del af en supportfunktion, som kræver et detaljeret indblik i de forskellige aspekter af porteføljeledelse som disciplin.
Det anbefales, at du har kendskab til den strategiske planlægning i dinorganisation, da du kan blive bedt om at arbejde med elementer fra din egen organisation i løbet af kurset.
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage MoP e-bogen samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til MoP, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i e-bogen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer.
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus uden overnatning fra kl. 09:00-16:00. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset. Det forventes, at du bidrager aktivt under kurset, som veksler mellem øvelser og gennemgang af teori. Teorien gennemgås ligeledes i relation til praktiske eksempler – og du får mulighed for at øve dig på prøveeksamener.
På MoP Foundation-kurset gennemgår vi bl.a.: 
• Omfang og formål med porteføljeledelse, og hvordan det adskiller sig fra program-og projektledelse
• Teori og principper om vellykket porteføljeledelse
• Tilgange til implementering, faktorer der skal overvejes for at sikre fremdrift, og hvordan man kan vurdere hvorvidt porteføljeledelsen fungerer tilfredsstillende
• Formålet med porteføljeledelse, definition og leverancecyklus samt de enkelte komponenter og teknikker
• Roller og ansvar indenfor porteføljeledelse
• Eksamensforberedelse
Efter endt kursus, kan du booke din eksamen via din eksamensvoucher. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at du har gennemført kurset. Det er ikke muligt at tage eksamen i forlængelse af sidste kursusdag, da Peak Consulting Group ikke kan tilbyde at stille et eksamenslokale til rådighed.Foundation eksamen består af 50 multiple choice spørgsmål, hvoraf du skal have minimum 25 rigtige spørgsmål. 
Du kan downloade dit certifikat direkte hos PeopleCert ca. 3 arbejdsdage efter gennemført eksamen.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljeledelse. De har en bred erfaring fra mange typer af organisationer koblet med dyb faglig og teoretisk ballast.
Du kan orientere dig i undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.
• Officiel MoP e-bog
• MoP Foundation forberedelseshæfte (på engelsk)
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• MoP Foundation eksamen
• Forplejning under kurset

Ønsker du at tilkøbe en fysisk bog, er du velkommen til at skrive til [email protected]
MoP® Foundation

2. sep -

4. sep 2024

09:00
- 16:00
Sprog: Dansk 
Materialer: Engelsk
emagine
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV
DKK 14.500
Inkl. certificering, materialer, e-bog og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

MoP® Foundation

25. nov -

27. nov 2024

09:00
- 16:00
Sprog: Dansk 
Materialer: Engelsk
emagine
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV
DKK 14.500
Inkl. certificering, materialer, e-bog og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

Mop Manual

Ønsker du at købe en bog, er du velkommen til at skrive til [email protected]

Oplys venligst faktureringsoplysninger samt den ønskede leveringsadresse ved bestilling.

MOP bog

Denne Management of Portfolios (MoP) manual giver dig en detaljeret forståelse for alle de nødvendige trin til at definere og levere en portefølje af initiativer.

Manualen indeholder den nødvendige teori og udforsker de gældende principper for best practice, som en organisation har brug for at sikre succesfuld porteføljeledelse.

MoP manualen indeholder en række teknikker til at organisere og prioritere initiativer, og et rammeværk for at styre leverancerne, herunder gevinster, risici og ressourcestyringsprocesser. Hvis du tager på et MOP kursus og består eksamen opnår du en MoP Foundation certificering.

Det får du ud af manualen

  • Forstå teorien bag en succesfuld porteføljeledelse og dets bidrag til organisatoriske forandringer
  • Opnå overblik over  hvordan porteføljeledelse samler program-, projekt- og forandringsledelse
  • Kende metoder til implementering og realisering af gevinsterne ved at anvende porteføljeledelse
  • Indblik i hvordan man definerer omfanget af porteføljen samt værktøjer til indsamling af relevant information på tværs af organisationen
  • Forstå de faktorer, der definerer entry/exit kriterier for porteføljen, og identificere hvordan disse skal kommunikeres til de relevante interessenter
  • Viden om hvordan man skaber informationsstrømme mellem projekter, programmer, ændringsinitiativer og porteføljen, og ratificerer denne information op mod nye strategiske målsætninger
  • Viden om hvordan man opretter en rapporteringsstruktur, der sikrer at oplysningerne fra porteføljen bruges ved review af initielle projektideer og til at definere afhængighederne mellem projekter og forandringsinitiativer

It was a good and interesting course with a lot of good inputs. I really appreciated that even though a rational approach to management was in focus, there was an appreciation towards more agile approaches. A good ability to relate to research context and problematic. Good book and good shifts between lecturing and working with the tools. A very pleasant and good instructor.

Mai-Britt Quitzau, Projektledelse

Kommende kurser

MoP® Foundation

2. sep -

4. sep 2024

09:00
- 16:00
Sprog: Dansk 
Materialer: Engelsk
emagine
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV
DKK 14.500
Inkl. certificering, materialer, e-bog og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

MoP® Foundation

25. nov -

27. nov 2024

09:00
- 16:00
Sprog: Dansk 
Materialer: Engelsk
emagine
Sydhavnsgade 16, 2450 København SV
DKK 14.500
Inkl. certificering, materialer, e-bog og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

Dit udbytte
Virksomhedens udbytte

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]