ITIL® 4 Foundation - emagine courses

ITIL® 4 Foundation

itil
ITIL_ATO logo 2018

ITIL® 4 skal ses som en evolution af den tidligere udgave (ITILv32011) og dermed bygges der videre på et allerede solidt og anerkendt rammeværk. ITIL®4 sikrer et pragmatisk og fleksibelt grundlag for og retningslinjer til organisationer og virksomheder, som oplever den digitale transformation på nært hold.

Rammeværket adresserer problemstillingerne omkring tilpasning og anskaffelse af de menneskelige, digitale og fysiske ressourcer og kompetencer, nødvendige i en nutidig organisation og understøtter således værdiskabelsen af services i organisationerne. Ydermere adresseres integrationen og samspillet til andre centrale områder i den digitale transformation – herunder DevOps, LeanIT og agil udvikling.Evolutionen til ITIL® 4 er resultatet af feedback og erfaring fra tusinder af professionelle aktører og virksomheder inden for Service Management, og bygger således på en solid erfaringsbase med fokus på praktisk anvendelighed. ITIL er fortsat leverandøruafhængig, public domain og skalérbar og må forventes at forblive de facto standard indenfor IT Service Management.
Vær opmærksom på, at denne certificering skal fornyes hvert 3. år.
• Har du taget din ITIL4 certificering før 30. juni 2020, så udløber certificeringen 30. juni 2023.
• Har du taget ITIL4 certificering efter 30. juni 2020, så udløber certificeringen 3 år efter datoen på dit certifikat.

Det betyder, at du fremadrettet skal forny din certificering hvert 3. år, hvis du ønsker at forlænge dit ITL4 certifikat, så det fortsat er gyldigt. Er du i tvivl om, hvornår du har taget din eksamen, og dermed hvornår dit certifikat udløber, så skal du logge ind på din PeopleCert profil, hvor du har adgang til dine eksaminer og certifikater.

ITIL® 4 Foundation

Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om ITIL® 4 terminologiens struktur og basale koncepter. Ydermere har kurset til formål at sikre et fælles sprog og forståelse for begreber og koncepter, som mange organisationer oplever som essentielle i den digitale transformation.
Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne:
· Definere service og forstå og forklare Service Management konceptet
· Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber
· Forstå de værdiskabende elementer i organisationens værdikæde
· Forstå de omkringliggende parametre i den digitale transformation
Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og proceskonsulenter som:
· Ønsker en grundlæggende forståelse af ITIL® 4 rammeværket, samt hvorledes det understøtter den digitale transformation
· Ønsker kendskab til et rammeværk, der understøtter den løbende forbedring af Service Management i organisationen
· Skal medvirke til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL
· Skal deltage i ITIL udviklingsprojekter eller forretningsudviklingsprojekter
· Skal arbejde med ét eller flere af ITIL principperne
Deltagerne bør besidde en generel viden om IT samt forståelse for deres egen forretning og arbejdsgange. Såfremt du tidligere har arbejdet med ITIL eller gennemført et undervisningsforløb inden for dette område, vil det være en fordel. Det er dog på ingen måde en forudsætning for deltagelsen, men alene et plus da mange begreber således vil være kendte. Kurset kan opleves som ganske intensivt, og der må forventes, at der afsættes tid til hjemmearbejde under kurset.
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage fra kl. 9.00-16.30. Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med implementeringen af koncepter og principper inden for ITIL domænet. Underviserne bistår endvidere ofte i optimeringsopgaver af eksisterende processer i både offentligt og privat regi, og har således praktisk erfaring fra mange forskellige brancher. Undervisernes erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast, muliggør et fokus på den praktiske anvendelse af rammeværket ITIL.
Du kan orientere dig i undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.
Kursusprisen inkluderer en ITIL® 4 e-bog. 
Ønsker du at tilkøbe en fysisk bog, er du velkommen til at skrive til [email protected]
ITIL® 4 Foundation

24. sep -

25. sep 2024

09:00
- 16:30
Sprog: Dansk
Materialer: Engelsk
Storkøbenhavn
DKK 9.500

Inkl. certificering, materialer og forplejning


Alle priser er ekskl. moms

ITIL 4 manual

Ønsker du at købe en bog, er du velkommen til at skrive til [email protected]

Oplys venligst faktureringsoplysninger samt den ønskede leveringsadresse ved bestilling.

ITIL bog

Findes der en struktur, som kan skabe et fælles fagsprog i it-sektoren, samtidigt med at den enkelte organisations behov bliver mødt? Svaret er ja, og løsningen hedder ITIL4.  

ITIL er en metode, der skaber en struktureret måde at organisere og arbejde på i it-sektoren. Siden 2013 har ITIL været ejet af AXELOS men historien om ITIL, der står for Information Technology Infrastructure Libraby, går helt tilbage til slutningen af 1980’erne, hvor CCTA (Computer and Telecommunications Agency) skabte ITIL. Siden sin spæde start i 80’erne har ITIL gennemgået en række forandringer for at følge med udviklingen.

Det nyeste skud på stammen er ITIL4, som blandt andet omfatter syv principper, der har til formål at sikre bedst mulig værdiskabelse på alle organisatoriske niveauer i forretningen. 

De syv principper ligger vægt på at:
  • Have et skærpet fokus på værdi 
  • Starte hvor du er 
  • Gå iterativt frem og gøre brug af feedback 
  • Samarbejde og skabe synlighed 
  • Tænke og arbejde holistisk 
  • ”Keep it simpel” og praktisk 
  • Optimere og automatisere 

Sammenlignet med den forrige version, ITILv3, så har ITIL4 et mere agilt islæt. De syv principper sætter fokus på en øget tilpasningsevne, fleksibilitet og it-understøttende leverancemodeller, hvor brugerne er i centrum.  

Den mere agile tilgang er med til at sætte et større fokus på virksomhedskulturen og hermed øge den forretningsmæssige understøttelse vha. it, bedre og mere effektiv kommunikation og samarbejde i hele virksomheden. 

Feedback og løbende evaluering er et centralt element i ITIL4 med det formål at sikre bedre kommunikation i virksomheden, øge værdigskabelsen af produkter og services og ikke mindst at mindske ”time to market”, hvor det er muligt. 

Det er sjovt at være konsulent, men det er også krævende, for man er selv produktet, der bliver solgt over for kunden.

Derfor skal man være skarp hele tiden, og her er det en stor fordel, at man bliver passet godt på som medarbejder i Peak.

Der er fokus på, at privatlivet og ens egne faglige ambitioner hænger sammen, og man går aldrig forgæves, hvis man har brug for hjælp. Peak er en menneskelig arbejdsplads.

Et ordentligt sted simpelthen. Du er aldrig alene.

Hans Heldbo, Peak

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]