ITIL® 4 Foundation - emagine courses

ITIL® 4 Foundation

itil
ITIL_ATO logo 2018

Rammeværket adresserer problemstillingerne omkring tilpasning og anskaffelse af de menneskelige, digitale og fysiske ressourcer og kompetencer, nødvendige i en nutidig organisation og understøtter således værdiskabelsen af services i organisationerne. Ydermere adresseres integrationen og samspillet til andre centrale områder i den digitale transformation - herunder DevOps, LeanIT og agil udvikling.Evolutionen til ITIL® 4 er resultatet af feedback og erfaring fra tusinder af professionelle aktører og virksomheder inden for Service Management, og bygger således på en solid erfaringsbase med fokus på praktisk anvendelighed. ITIL er fortsat leverandøruafhængig, public domain og skalérbar og må forventes at forblive de facto standard indenfor IT Service Management.

ITIL® 4 Foundation

Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om ITIL® 4 terminologiens struktur og basale koncepter. Ydermere har kurset til formål at sikre et fælles sprog og forståelse for begreber og koncepter, som mange organisationer oplever som essentielle i den digitale transformation.
Efter afsluttet kursus vil deltagerne bl.a. kunne:
· Definere service og forstå og forklare Service Management konceptet
· Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber
· Forstå de værdiskabende elementer i organisationens værdikæde
· Forstå de omkringliggende parametre i den digitale transformation
Kurset henvender sig til IT professionelle, ledere og proceskonsulenter som:
· Ønsker en grundlæggende forståelse af ITIL® 4 rammeværket, samt hvorledes det understøtter den digitale transformation
· Ønsker kendskab til et rammeværk, der understøtter den løbende forbedring af Service Management i organisationen
· Skal medvirke til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL
· Skal deltage i ITIL udviklingsprojekter eller forretningsudviklingsprojekter
· Skal arbejde med ét eller flere af ITIL principperne
Deltagerne bør besidde en generel viden om IT samt forståelse for deres egen forretning og arbejdsgange. Såfremt du tidligere har arbejdet med ITIL eller gennemført et undervisningsforløb inden for dette område, vil det være en fordel. Det er dog på ingen måde en forudsætning for deltagelsen, men alene et plus da mange begreber således vil være kendte. Kurset kan opleves som ganske intensivt, og der må forventes, at der afsættes tid til hjemmearbejde under kurset.
Kurset afholdes som et 2-dages intensivt kursus uden overnatning. Kursets varighed er begge dage fra kl. 9.00-16.30. Kurset bygger på en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og gruppearbejde.
Efter endt kursus, kan du booke din eksamen via din eksamensvoucher. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at du har gennemført kurset. Det er ikke muligt at tage eksamen i forlængelse af sidste kursusdag, da Peak Consulting Group ikke kan tilbyde at stille et eksamenslokale til rådighed.

Eksamen er en multiple-choice eksamen med 40 spørgsmål, alle med fire svarmuligheder. Krav til beståelse er 65% (26 rigtige), og du har 1 time til eksamen.  

Bemærk: Da eksamen, i skrivende stund, ikke er oversat til dansk, er det muligt at få 15 minutter ekstra tid, såfremt eksamenssproget ikke er dit modersmål. Du vil således kunne få op til 75 minutter til eksamen.

Ved beståelse opnår du en Foundation certificering samt adgang til My ITIL. På My ITIL vil du, i et år efter endt kursus, løbende kunne tilgå praktiske eksempler og guides til inspiration i dit arbejde med ITIL. Adgangen til My ITIL kan naturligvis forlænges efter udløb.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med implementeringen af koncepter og principper inden for ITIL domænet. Underviserne bistår endvidere ofte i optimeringsopgaver af eksisterende processer i både offentligt og privat regi, og har således praktisk erfaring fra mange forskellige brancher. Undervisernes erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast, muliggør et fokus på den praktiske anvendelse af rammeværket ITIL.
Du kan orientere dig i undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.
Kursusprisen inkluderer en ITIL® 4 e-bog. 
Ønsker du at tilkøbe en fysisk bog, er du velkommen til at skrive til [email protected]
Interesseret i et firmakursus ? Så er du velkommen til at kontakte os

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]