Change Management Foundation - emagine courses

Change Management Foundation

Change Management logo
Change Management – på dansk forandringsledelse – fra APMG er en internationalt anerkendt akkreditering ligesom f.eks. PRINCE2® og MSP®. Certificeringen er blevet til i et samarbejde mellem APMG og Change Management Institute, som er et internationalt og professionelt netværk af Change Managers.Change Management kurset kan ses som en ny standard for den professionelle viden som kan og bør forventes af professionelle som arbejder med forandringsledelse. Kurset giver projektledere, ledere, forandringsagenter eller Change Managers m.fl., en række tilgange og værktøjer til gennemførelse og fastholdelse af de forandringer, som så ofte er forudsætningen for gevinstrealisering.

Change Management Foundation

Foundation kurset er designet til at give dig viden og forståelse indenfor områderne forandringer og individet, forandringer og organisationen, kommunikation og interessenter, samt forandringsledelsespraksis.
• Viden om hvordan man opretholder interessenters engagement
• Viden om hvordan man kan planlægge, udføre og måle effektiv kommunikation
• Viden om hvordan man vurderer påvirkningerne af forandringer
• Viden om effektive teams, og hvordan man genkender og håndterer modstand mod forandring

For organisationen vil udbyttet bl.a. være øget sandsynlighed for succesfulde forandringer, minimering af risici i forbindelse med mislykkede initiativer, samt tilpasning af forandringstiltag, så de passer til etablerede, proces-drevne metoder (som fx PRINCE2® og MSP®).
Der er ikke formelle krav til forudsætninger for at tage dette kursus. Det er dog en klar fordel, at du er god til at læse og forstå engelsk.
Kurset afholdes som et 3-dages intensivt kursus, uden overnatning. Dag 1 og 2 undervises der kl. 9.00 – 17.00 og Dag 3 er der undervisning frem til Foundation eksamen som afholdes midt på eftermiddagen. Kurset er slut senest kl. 17. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde under kurset. Undervisningen veksler mellem gennemgang af teori, dialog og øvelser, hvor de lærte værktøjer og tilgange sættes i spil, relateret til en relevant case. Derudover vil du få mulighed for at øve dig på prøveeksamener. 
Kurset gennemgår følgende centrale emner: Læreprocesser, læringsstile, læringsdykket, motivation, persontyper, organisatorisk kultur, centrale forandringsmodeller, roller i forandringsledelse, forandringens drivkraft (vision), identificering, segmentering og kortlægning af interessenter, strategier for påvirkning, feedback og kommunikationstilgange, faktorer, barrierer og tilgange til kommunikation, kommunikationskanaler, planlægning af kommunikationsaktiviteter, identifikation og vurdering af forandringers påvirkning og påvirkning af interessenter, opbygning af organisatorisk forandringsparathed, opbygning af change teams, samt forberedelse til modstand.
Change Management Foundation eksamen er en 40 minutters eksamen. Eksamen er uden brug af grundbog og består af 50 multiple-choice spørgsmål. Der kræves 50% rigtige for at bestå.Hvis engelsk ikke er dit modersmål eller primære sprog, er det muligt at bede om ekstra tid til eksamen. Underviseren skal foretage denne vurdering på selve kurset iht. APMGs retningslinjer.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere med forandringsledelse ifm. projekter og programmer. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Undervisere og materiale er akkrediteret af eksamensinstituttet.
Du kan orientere dig i undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.
Change Management Foundation

6. okt -

8. okt 2025

09:00
- 17:00
kl
kl
Storkøbenhavn
DKK 11.500

Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning


Alle priser er ekskl. moms

Change Management Foundation

21. okt -

23. okt 2024

09:00
- 17:00
Sprog: Dansk
Materialer: Engelsk
Storkøbenhavn
DKK 11.500

Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning


Alle priser er ekskl. moms

Dygtig og behagelig underviser, god til at formidle og inddrage med praksisnære eksempler på teorien. Den virtuelle løsning virkede faktisk helt fint ud fra de omstændigheder, der var.

Kathrine Lauridsen, Forandringsledelse

Kommende kurser

Change Management Foundation

6. okt -

8. okt 2025

09:00
- 17:00
kl
kl
Storkøbenhavn
DKK 11.500

Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning


Alle priser er ekskl. moms

Change Management Foundation

21. okt -

23. okt 2024

09:00
- 17:00
Sprog: Dansk
Materialer: Engelsk
Storkøbenhavn
DKK 11.500

Inkl. certificering, materialer, manual og forplejning


Alle priser er ekskl. moms

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]