Brug Halfs Doubles Planning Poker - emagine courses
Artikel

Spil dig god til Half Double med Planning poker

Print Friendly, PDF & Email

Den fælles forståelse, engagementet og tilpasning styrkes gennem visuel planlægning, når Half Double-metodologien er i spil. Der findes intet facit på, hvilke værktøjer eller metoder der er bedst til den visuelle planlægning. Vi fremhæver Planning Poker som et effektivt dialogværktøj til understøttelse af planlægningen.

To af kerneelementerne i Half Double er fremdrift og ledelse. I arbejdet med fremdrift bliver visuel planlægning brugt som et værktøj, hvis hensigt er at skabe overblik og fokus på de kommende leverancer. Planning poker kan være et nyttigt hjælpeværktøj i den visuelle planlægning, når kerneteamet skal nedbryde leverancer og estimere aktiviteter, der skal gennemføres i sprints. Derudover er Planning poker et glimrende ledelsesmæssigt værktøj, som også anvendes i andre agile metoder som SAFe PI Planning og almindelige SCRUM-møder.

Hvis du kan visualisere det, kan du gøre det!

Visuelle værktøjer er nyttige til at skabe motivation, da de giver et klart overblik, som det talte og skrevne ord ikke er i stand til. I Half Double er udgangspunktet, at et planlægningsforløb strækker sig over fire uger. Dette skaber et intensivt forløb, hvor det er vigtigt at have fornemmelse for opgavernes varighed/estimat, så det er muligt at planlægge, hvad der kan nås.

Hvordan fungerer Planning Poker i praksis?

Planning poker er en agil estimeringsmetode, som minder meget om delphi-metoden. Metoden er visuel i den forstand, at den udføres som et spil med fysiske kort, som på ”legende vis” tvinger projektdeltagerne til aktivt at bidrage til en fælles dialog. Desuden sikres det, at alle deltagere involveres i estimeringsprocessen, da alle skal give deres bud på estimat.

Sådan kickstartes en fælles forventningsafstemning samt en dialog om planlægning og estimering, hvorunder deltagerne på naturlig vis forklarer årsagen til deres estimat. Planning poker sikrer, at deltagernes erfaringer bringes i spil, da erfaringerne ofte er argumenter for de antagelser, som knyttes til de afgivne estimater.  Planning poker bidrager således ofte til vidensdeling mellem projektdeltagerne

Metoden er simpel og effektiv: Spillet starter med, at projektlederen eller scrummasteren fremlægger opgaverne. Derefter får hver projektdeltager et sæt kort, som i stedet for ruder og klør er markeret med tal. På forhånd skal det aftales, om tallene repræsenterer timer, dage, functionpoints, story points eller lignende. Ud fra tallene vurderer og estimerer deltagerne i al fortrolighed, hvor lang tid det bør tage at løse de enkelte leverancer. Derefter indsamles kortene, og projektdeltagerne med det højeste og laveste estimat begrunder deres valg. Den proces gentages, indtil der er opnået enighed om estimeringen.

Uanset størrelsen rummer et projekt altid forskellige elementer, der kræver blandede hensyn, fordi engagementet og indsatsen altid varierer i en projektgruppe. Det kan derfor være udfordrende at planlægge og estimere i fællesskab. Her kan Planning poker være en stor hjælp, fordi metoden sikrer, at alle projektdeltagere kommer på banen, og dialogen om estimatet bliver taget. Sådan dannes et realistisk overblik over, hvad de involverede parter hver især kan og er villige til at bidrage med, samtidigt med at de indbyrdes forventninger til hinanden defineres.

Estimering handler ikke om at gætte sig frem, men om at skabe en forudsætning ud fra de erfaringer, som man hver især besidder. Den endelige plan står dog først sin test, når estimeringen overgår til en egentlig kalenderudrulning. Først her bliver det klart, om planen fungerer i praksis.

Der er dog en god chance for, at den estimerede plan holder, hvis projektgruppen har lagt alle kort på bordet og delt deres erfaringer. Så opstår der nemlig sjældent overraskelser, som forstyrrer planen.

Henrik Timm

Henrik Timm

Partner, Business Unit Director

Planning poker er en agil estimeringsmetode, som minder meget om delphi-metoden. Metoden er visuel i den forstand, at den udføres som et spil med fysiske kort, som på ”legende vis” tvinger projektdeltagerne til aktivt at bidrage til en fælles dialog

Supplér din viden med et kursus

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]