Fokus på porteføljestyring - emagine courses
Artikel

Fokus på porteføljestyring

Print Friendly, PDF & Email

Porteføljestyring handler om at tænke langsigtet; det er vigtigere at have styr på hvilken retning man går – fremfor hvor hurtigt man går. Det kræver et øget fokus på porteføljestyring.

Fokus på porteføljestyring har en stor værdi

Porteføljestyring kan ses som en rød tråd mellem strategi og anvendelsen af de tilgængelige ressourcer. Porteføljestyring er med til at sikre en gennemsigtighed i både strategiske og operationelle beslutninger.

Porteføljestyring bør anskues som en ledelsesdisciplin

Porteføljestyring er ofte en succes, når ledelsen formår at handle proaktivt; ved at agere fremfor at reagere. Ledelsen kan altid teste, om det går den rette vej ved at gennemgå nedenstående punkter. Hvis de uden besvær kan besvare følgende spørgsmål, er de på rette vej.

  1. Er den samlede portefølje i tråd med den fastlagte strategi?
  2. Hvilke projekter skal startes, stoppes eller slet ikke gennemføres?
  3. Hvad er konsekvensen af en omprioritering?
  4. Hvordan optimeres anvendelsen af de begrænsede ressourcer?
  5. Hvordan og hvornår frigives ressourcer til nye projekter?

Svarene på disse spørgsmål skaber retningen og fundamentet for porteføljestyringens målsætning. Derfor er det ledelsens evne til at drive porteføljestyring, der er afgørende for, om porteføljen bliver en succes.

Udfordringer med at nå i mål

Er svarene på de ovenstående spørgsmål uklare, vidner det om, at vejen til målet er uklart og så vil der hurtigt opstå udfordringer.Udfordringer, der ofte håndteres med kortsigtede løsninger og brandslukninger, som resulterer i tidsspild og frustrationer.  Tiden kunne i stedet være blevet brugt på at skabe fremdrift og gevinstrealisering.

I stedet bliver konsekvensen, at porteføljen fyldes med uafsluttede projekter og reducerede gevinster. Det er samtidigt ofte en udfordring, at projekterne vurderes enkeltvis, hvorfor der ikke tages højde for helheden i porteføljen. Alt for sjældent bliver der stillet spørgsmålstegn ved, hvilken værdi et nyt projekt kan tilføre til den eksisterende portefølje.  

Peaks fokus på porteføljestyring og metode

Hos Peak anvender vi en metode, der er baseret på MoP, som skaber et overblik, der gør det overskueligt at gennemskue, hvilke projekter der skal gennemføres først, dernæst og aldrig. Vores metode sikrer, at det kun er de nødvendige projekter, som bliver gennemført – uden brandslukninger. Vi tager udgangspunkt i projektet og strategiens kontekst, og derfra visualiserer vi, hvordan projekterne bedst muligt eksekveres, samt hvornår de bør afvikles, hvilket afhænger af de tilgængelige ressourcer.

Peaks porteføljemetode skaber værdi gennem vurdering, evaluering, prioritering og styring af strategiske initiativer. På den måde optimeres porteføljens strategiske kurs samtidigt med, at porteføljerisici reduceres. Det øger sandsynligheden for, at porteføljens initiativer leveres til de aftalte mål, så organisationen kan høste de forventede gevinster.  

Peak kan hjælpe med fremdrift og retning

Særligt for Peak er, at vi udover at have et fokus på eksekvering af porteføljens produkter fokuserer på, at etablere den rette portefølje og de grundprincipper, der danner grundlag for en fornuftig porteføljestyring.

Hos Peak har vi erfarne konsulenter, der hjælper vores kunder med at effektivisere deres porteføljestyring, så den giver et troværdigt overblik over organisationens strategiske mål, retning og fremdrift.

Vi er blandt de ledende porteføljerådgivere på markedet og hjælper gerne dig med at bringe din porteføljestyring til næste niveau.

jannik sørensen

Jannik Sørensen

Management Consultant

Peaks porteføljemetode skaber værdi gennem vurdering, evaluering, prioritering og styring af strategiske initiativer. På den måde optimeres porteføljens strategiske kurs samtidigt med, at porteføljerisici reduceres

Supplér din viden med et kursus

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]