Årets Projektdag 2022 - emagine courses
Projektlederens nye virkelighed

Årets Projektdag 2022

Print Friendly, PDF & Email

Bemærk: Arrangementet er udsolgt!

Der har aldrig været flere holdninger til projektledelse end netop nu. En pandemi har ændret vilkårerne for måden, vi mødes og samarbejder på, og ikke mindst kravene til hvordan vi risikostyrer og sikrer vores projekter. I det ene hjørne prædikes den agile tilgang som vejen frem, mens der i det andet stædigt fastholdes en traditionel vandfaldsmodel. Samtidig har spørgsmål om diversitet og bæredygtighed sneget sig ind øverst på dagsordenen på de fleste bestyrelsesmøder og strategiskriv. Det stiller nye krav til hele organisationen – og især til dig som projektleder, der pludselig skal navigere i en helt ny virkelighed. Det undersøger vi på Årets Projektdag 2022.

Vær med, når vi samler over hundrede af landets skarpeste hjerner til årets vigtigste projektleder-event, og bliv klogere på din egen rolle som projektleder, kollega og menneske i 2022.

19 maj
Kl. 09:00
- Kl. 16:00
Scandic hotel, Sydhavns Pl. 15, 2450 København
Pris. 2900 kr.
ekskl. moms

Bemærk: Kræver cookie consent

Skriv til [email protected], hvis du oplever problemer

Til dig der er enten:

i
Projektleder
Projektmedarbejder
Styregruppemedlem
Projektejer
Projektejer

Dem møder du

Årets projektdag
Morten Albæk, CEO og filosof

Ét liv. Én tid. Ét menneske.

voluntas
Læs beskrivelsen

Det er en illusion, at livet kan deles op i et arbejdsliv og privatliv, og det er en sproglig manipulation, som fastholder os i en sump af meningsløshed, der i sidste ende gør os syge. I dette indlæg gør CEO og filosof Morten Albæk op med begrebet “Work-Life-Balance” og forestillingen om, at den adskillelse mellem arbejde og fritid kan løse problemet. Han giver desuden flere bud på, hvordan vi kan redde os ud af dette eksistentielle rod. Men først og fremmest handler det om, at kende forskel på tilfredshed, lykke og mening – og sætte sidstnævnte i centrum for tilværelsen. For det handler i sidste ende om ikke at blive tilfredse eller lykkelige, men at skabe et meningsfuldt liv med sin familie, sine venner og kollegaer.

Bliv klogere på:

 • Hvordan du skaber meningsfyldte relationer – også professionelt
 • Den problematiske skelnen mellem arbejdstid og fritid 
 • Hvordan du sætter rammerne for din udvikling. Både som menneske og medarbejder. 

 

Hvem er oplægsholderen?

Morten er egentlig uddannet cand.mag. i historie og filosofi, men startede sin karriere inden for marketing i Danske Bank. Her endte han som Senior Vice President for Idéudvikling og Innovation, inden han tiltrådte i stillingen som Chief Marketing Officer i Vestas. I 2015 grundlagde han rådgivningsvirksomheden Voluntās, som han i dag er CEO i. Desuden er han forfatter til hele 4 bøger, seneste bogen Et liv. En tid. Et menneske. 

Endelig er Morten hele 5 gange i træk blevet kåret som en af de mest indflydelsesrige marketingfolk i verden af det amerikanske magasin “The Internationalist”, og i 2014 var han på medie Fast Companys liste over de 1000 mest kreative erhvervsledere globalt. 

STIL
Anne Marie Pedersen, Kontorchef

Hurtigere leverancer med agile projektteams

årets projektdag
Læs beskrivelsen

Hør, hvordan STIL (Styrelsen for IT og læring) skiftede fra et klassisk, succesfuldt projekt set-up til en hybrid tilgang til gennemførsel af leverancer med agile teams. Her blev fokus ændret til at styre efter mål og løbende værdi gennem MVP-tænkning, fremfor krav, tid og budget. Dette har medført øget fremdrift, høj grad af gennemsigtighed og motiverede deltagere.

Bliv klogere på: 

 • Hvordan organisationen ændrede sit fokus
 • Hvad det kræver af mod i ledelsen, tillid og involvering
 • Vigtigheden af at acceptere, at det er en konstant lærende rejse

 

Hvem er oplægsholderen?

Morten er egentlig uddannet cand.mag. i historie og filosofi, men startede sin karriere inden for marketing i Danske Bank. Her endte han som Senior Vice President for Idéudvikling og Innovation, inden han tiltrådte i stillingen som Chief Marketing Officer i Vestas. I 2015 grundlagde han rådgivningsvirksomheden Voluntās, som han i dag er CEO i. Desuden er han forfatter til hele 4 bøger, seneste bogen Et liv. En tid. Et menneske. 

Endelig er Morten hele 5 gange i træk blevet kåret som en af de mest indflydelsesrige marketingfolk i verden af det amerikanske magasin “The Internationalist”, og i 2014 var han på medie Fast Companys liste over de 1000 mest kreative erhvervsledere globalt. 

Eva Riis, adjunkt ved Syddansk Universitet

Forskningsprojekt: Projektledelse 2022

Hvad er vigtige elementer i porteføljeledelse i 2022? Og hvilke elementer sikrer succesfulde projekter og at porteføljen er i tråd med virksomhedens strategi? Gennem foråret har Syddansk Universitet i samarbejde med Peak sat ledelse af projekter i Danmark under lup. Resultatet er en indgående rapport om projektledelse anno 2022 med fokus på porteføljeledelse. Rapporten udkommer egentlig først til august. Men på Årets Projektdag giver forskerne bag, Eva Riis og Anna Lund Jepsen, et sneak peak på undersøgelsens konklusioner og tendenser.

Bliv klogere på:

 • Hvor formaliseret arbejder man med projekt- og porteføljeledelse i Danmark?
 • Er kvaliteten af informationen til porteføljebeslutninger tilstrækkelig?
 • Støtter formaliseret porteføljeledelse virksomheden i at opnå og udnytte synergi mellem projekter?

 

Hvem er oplægsholderen? 

Eva Riis er forsker og underviser ved Center for Integrerende Innovationsledelse på SDU. Hun forsker i ledelse af projekter på organisationsniveau (Governance af projekter) og krydsfeltet mellem innovation og projekter. Eva har været med til at opbygge Master i Projekt- og Innovationsledelse og har desuden udviklet projekt-, program- og porteføljeledelse som fag på universitetet for bachelor og kandidatniveau. Til at bygge broen mellem teori og praksis trækker Eva på erfaring med ledelse af projekter og porteføljer både i Danmark og EU.

Anne lund jepsen
Anna Lund Jepsen, lektor ved Syddansk Universitet

Forskningsprojekt: Projektledelse 2022

Anna udgør anden halvdel af forskerduoen, der skal præsentere projektledelsens status anno 2022 sammen med Eva Riis. 

Anna Lund Jepsen er forsker og underviser ved Center for Integrerende Innovationsledelse på SDU. Hun forsker i interessentsamspil i projekter og i porteføljeledelse samt krydsfeltet mellem innovation og projekter. Anna underviser i projektledelse blandt andet på cand.merc. Anna Lund Jepsen har i mange år været studieleder for erhvervsøkonomi på SDU og har i den sammenhæng deltaget i projekter i forskellige roller.

skab værdi med half double
Per Svejvig, Associate Professor på Aarhus Universitet

Projekters rolle i samfundet

Vi lever i en virkelighed, hvor det globale hurtigt kan få enorm indvirkning på det lokale. Tendenser og udfordringer på den anden side af kloden kan vende op og ned på dagsordener og projekter i løbet af får dage. Det stiller nye krav til projektlederen og det team, der skal få projektet til at leve. 

Bliv klogere på: 

 • Store globale udfordringers (bæredygtighed, klimaforandringer mv.) indvirken på projekter
 • Hvorfor der er behov for accelleret innovation
 • Half Double Metodologi i relation til disse emner

 

Hvem er oplægsholderen? 

Per Svejvig er Associate Professor, Head of Project Organizing and Management Research Group, PhD på Aarhus Universitet, hvor han forsker på Institut for Virksomhedsledelse. Per har en ph.d. i forretningssystemer og har mere end 25 års erfaring fra det private erhvervsliv som projektleder, leder og konsulent. Per er IPMA B certificeret, og forsker i gentænkning af projektledelse, værdiskabelse fra projekter, og agile praksisser i projekter som fx Half Double metodologien.

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Tab Item Content

Mød også:

UFST
Rebecca Wulff, tidligere projektleder

Den hybride arbejdsgang i UFST

Hvordan leder og håndterer man et digitaliseringsprojekt, der både benytter klassiske og agile metoder og roller? For Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) kræved det en projektledelse, der kontinuerligt arbejder med at skabe et fælles ståsted og etablere et positivt og effektivt samarbejde på tværs af de klassiske og agile roller. Hør en førstehåndfortælling om, hvordan et klassisk projekt med agile teams i UFST blev afsluttet til tiden – og 3 mio. Kr. under budget, og få indblik i, hvordan et af styrelsens strategisk betydningsfulde projekter blev gennemført på hybrid vis. Bliv desuden klogere på den rejse af både udfordringer og succeser, projektet undergik undervejs.

Bliv klogere på:

 • Organisering af samarbejde mellem agile og klassiske roller
 • Etablering af et fælles positivt mindset der favner agile principper og klassiske roller
 • Daglige ways of working der tillader at værdien ved begge metoder realiseres

 

Hvem er oplægsholderen?

Rebecca Wulff har arbejdet med projektledelse de seneste 8 år. Her har hun beskæftiget sig med projektledelse i en praktisk, teoretisk og metodisk kontekst via diverse projekter, undervist i projektledelses på CBS, samt arbejdet med at udvikle og implementere projektmetoder.

Indtil for nylig var hun projektleder i Udviklings-og Forenklingsstyrelsen, hvor hun ledte Digital Logbogsprojektet. Her har hun desuden været scrum master for 1 af de 2 teams, og haft en to-delt rolle, der spænder over de klassiske og agile metoder. 

Klysner
Thomas Klysner, programchef

Styregruppen i et hybridt setup

Hør hvorledes BEC har valgt at indføre styregrupper i en lokal tilpasning af SAFe rammeværket til at styre og eksekvere leverancer i forskellige værdistrømme. Her er det den enkelte styregruppe, der skaber ledelsesmæssig opbakning og mandat, samt sætter retning og prioritering af kommende leverancer.  Rammeværket er en hybrid model, hvor der benyttes både klassiske og agile værktøjer og metoder fra SAFe. Det har været en tilpasning med både udfordringer og lærringer.

Bliv klogere på:

 • Det ledelsesmæssige mandat i hybrid setup
 • Hør om det ledelsesmæssige mindset
 • Styringsmekanismer der skaber værdi

Hvem er oplægsholderen?

Thomas Klysner arbejder med eksekvering af de største og mest tværgående strategiske initiativer i BEC’s portefølje og har desuden  ansvaret for virksomhedens leverance processer og strukturer. I BEC’s igangværende transformation er han lead på New Ways of Working på tværs af organisatoriske enheder, governance og leveranceorganisationen. Desuden har han erfaring som områdeleder, afdelingsleder, programleder, projektleder, og instruktør indenfor IT og forretningsudvikling. På CV’et kan han skrive både IPMA A, MSP, SAFe, ITIL og P3O certificeret samt Assessor i IPMA A hos Dansk Projektledelse.

mette rasmussen
Mette Toftegaard Rasmussen, Head of Foodwaste

Bæredygtighed i virkeligheden

esmiley logo

Få indsigt hvad begrebet bæredygtighed inkluderer, og hvorledes du skal tilgå området ud fra et ønske om at understøtte forretningsudviklingen i organisationen. For flere virksomheder og organisationer er der ofte langt fra hvorledes bæredygtighed bliver beskrevet i deres marketing eller HR afdeling/ håndteret i projektorganisationen, til hvorledes ideer og visioner bliver forstået og implementeret i resten af organisationen.  

Få her inspirationen til hvorledes der kan arbejdes med bæredygtighed og hvordan det skal tænkes ind fra starten af projektet defineres og planlægges, til den ender med gevinstmål I hele organisationen. Og hvordan der skal følges op på projektet således at indsatsen med bæredygtighed forbliver i organisationen efter endt projekt

Bliv klogere på:

 • Hvad dækker begrebet bæredygtighed og hvordan bryder vi det ned til konkrete indsatser?
 • Hvorfor er bæredygtighed ikke et tidsafgrænset projekt ?
 • Hvem er de typisk interessenter indenfor bæredygtighed?/ Hvorfor er hele organisationen vigtige interessenter når der skal arbejdes med bæredygtighed ?
 • Hvordan får vi bæredygtig udvikling til at skabe den største værdi?
 • Hvad skal der til for at geare en virksomhed/organisation til at håndtere bæredygtighed?

 

Hvem er oplægsholderen?

Mette Toftegaard Rasmussen er Head of Foodwaste i eSmiley, og rådgiver store virksomheder i, hvordan store virksomheder indenfor Foodservice kan bruge målet om at reducere madspild, til at understøtte en bæredygtig omstilling i deres organisationer. I relation hertil har Mette erfaring med at arbejde med FN’s 17 verdensmål, SDG samt FN’s Global Compacts med fokus på ansvarlig virksomhedsledelse.

Mette har tidligere stået i spidsen for bæredygtig omstilling af både en uddannelsesinstitution samt en hotelvirksomhed og har derfor indsigt i hvilke interessenter, eksterne som interne der er essentielle at inddrage fra starten. Samt hvad der skal til for at forankre bæredygtig udvikling i en organisation, på en måde så det understøtter en reel forretningsudvikling. Både på kort og lang sigt, og med fokus på både mennesker, miljø og økonomi.

Jesper Vilstrup, Management Konsulent og rådgiver i EPO

Bliv skarp til virtuelle præsentationer

epo logo

Projektlederens kommunikative færdigheder på digitale kanaler er kommet i fokus oven på de seneste års hjemmearbejde og den kraftige stigning i virtuelle møder. Dette betyder at en projekteder i dag skal besidde stærke kompetencer inden for præsentation og facilitering på digitale platforme, hvor funktionerne på disse skal udnyttes for at skabe aktiv deltagelse frem for uengagerede møder og workshops. På dette indlæg vil Jesper Vilstrup tage afsæt i bogen ”The Skype is the Limit”, hvor han sammen med Kenn L. Hansen giver bud på hvordan du opnår virtual presentation excellence.

Bliv klogere på:

 • Muligheder og begrænsninger i det virtuelle format
 • Konkrete værktøjer og tips til mere engagerende og interaktive virtuelle møder
 • Virtuel præsentationsteknik

 

Hvem er oplægsholderen?
Jesper Vilstrup har arbejdet med kommunikation og projektledelse i mere end 20 år. Udover at undervise i projektledelse, forandringsledelse og programledelse, så underviser Jesper også i PowerPoint og præsentationsteknik og har været coach for TEDx Cph speakers. I de seneste år har Jesper både som underviser og konsulent fokuseret på, hvordan man kan forbedre sin virtuelle kommunikation.
Stine Stente Løvetofte
Stine Stente Løvetofte, PMO

Udvikling af det gode styregruppearbejde

logo

Få et indblik i den kompetenceudvikling og rejse, som Kamstrup er i gang med for at øge kvaliteten i samarbejdet styregruppearbejdet og i samarbejdet mellem styregrupperne og projektlederne. Her er alt fra processer, produkter og skabeloner blevet gjort mere effektive og skarpere. Desuden er forventninger til roller og ansvar  blevet afstemt.

Bliv klogere på: 

 • De områder som der er blevet trænet og standardiseret 
 • Hvad effekten har været på kort sigt, og hvad forventes den at blive på langsigt
 • Porteføljeledelsen som en vigtig spiller i at sikre det gode samarbejde

Hvem er oplægsholderen?

Stine Stente Løvetofte er Head of PMO, Supply Chain hos Kamstrup. Stine er uddannet Cand.polyt. fra Aalborg Universitet inden arkitektur og industriel design. Stine har arbejdet i flere år som projektleder hos Lego og Kamstrup, inden at hun overtog PMO ledelsen af Kamstrups projektportefølje og ansvaret for deres projektledere

christina blom
Christina Blom Arleth, Management konsulent

Projektlederens digitale værktøjskasse

peak logo

Projektlederens digitale færdigheder forventes i dag at række videre end Excel, Power Point og MS Project. I dag skal en projektleder også kunne bruge digitale platforme og værktøjer som Teams, OneNote, Miro, Slack m.fl. Håndteringen dækker både den praktiske anvendelse, møde og opgavestyring og facilitering af workshops mm. Hør i dette indlæg om nogle af de muligheder, som Microsoft Office 365 giver dig og hvilke fordelagtige funktioner, der ligger gemt i disse applikationer.

Bliv klogere på:

 • Hvilke applikationer støtter dig i at kunne arbejde i et digitalt/hybrid setup
 • Få hints til hvordan du kan sikre opfølgning digitalt og facilitering af workshops
 • Skab fokus på leverancer og udførsel vha Microsoft 365

 

Hvem er oplægsholderen?

Christina Blom Arleth har i en årrække været global adoption lead på Microsoft Office 365 i Carlsberg gruppen, og hun er også medlem af bestyrelsen i Office 365 Brugergruppen i Danmark. Hun har selv arbejdet som program- og projektleder og har dermed et godt kendskab til den digitale værktøjskasse, og hvordan de forskellige værktøjer kan bringes i spil i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Mikkel hviilsøe
Mikkel Hvilshøj, senior projektleder i Carlsberg

Hovedkontor med brugeroplevelsen i højsædet

carlsberg logo

Hør, hvordan IT infrastrukturen i Carlsbergkoncernens nye hovedkontor blev levereret med fokus på brugeroplevelsen for de ansatte. Dette blev gjort gennem en balanceret brug af agile og klassiske værktøjer og projektmetoder, der gav værdifulde læringer på godt og på ondt.

Bliv klogere på: 

 • Hvilke hybride metoder der blev gjort brug af i projektet
 • Hvilke erfaringer, fordele og ulemper, der blev gjort gennem projektet

 

Hvem er oplægsholderen?

Mark Adler Madsen, Partner & Co-founder i Aspire Innovation

Er agil vejen til bæredygtig projektledelse?

Det viser sig, at agilitet generelt bidrager til bæredygtig projektledelse, men at der også er faldgruber, der kan lægge større pres på den enkelte og teamet. Er der overlap eller konflikter mellem de 2, og hvad skal man være opmærksom på, når man gerne vil begge? I dette oplæg tages der udgangspunkt i en case og lessons learned fra en af Danfoss’ største divisioner, hvor målet netop var at bygge bæredygtige teams, der langsigtet kunne varetage Change Management og mindre projekter agilt på tværs af forretningen. 

Bliv klogere på:

 • Synergier og konflikter mellem agil og bæredygtig projektledelse
 • Lessons learned fra implementering af langsigtede, bæredygtige og agile teams ved en af Danfoss’ største divisioner
 • Praktiske tips til at sikre bæredygtighed i det agile projekt

Hvem er oplægsholderen?

Mark Adler Madsen er Partner & Co-founder i Aspire Innovation og tidl. Sr. Director Global PMO hos Danfoss Power Solutions.

Mark har mere end 20 års erfaring med ledelse i projekt- og kvalitetsorganisationer fra virksomheder som Danfoss, Saab, Mærsk og Lego, hvor specielt det menneskelige og ledelsesperspektivet har været i højsædet. Han har også 15 års erfaring med ledelse af agile transformationer og har både set de positive og negative sider det kan bringe frem i teams.

Niels Christian Kjærsgaard, lektor ved DTU

Økonomisk måling af bæredygtighed

Hør, hvordan DTU har udviklet et Business Case værktøj til vurdering af investeringsbeslutninger, og hvordan man kan måle og medtage værdien af miljømæssige og sociale initiativer. Værktøjet hjælper med at vurdere om en given investering er fordelagtig, at virksomheden bliver bevidst om væsentlige risici og om de forventede resultater rent faktisk opnås i praksis. Der bliver desuden præsenteret bud på, hvordan miljømæssige og sociale initiativer kan medtages. 

Bliv klogere på: 

 • Hvordan skabes det økonomiske grundlag for en beslutningstagen?
 • Hvad er værdien af CO2 reduktioner og fair trade initiativer?
 • Hvad er omkostningen ved ikke at gøre noget?
 • Hvordan får man balance i den tredobbelte bundlinje (økonomi, miljø, socialt)?

 

Hvem er oplægsholderen? 

Niels Kjærsgaard, erhvervsforsker og lektor ved DTU Engineering Technology har en stor interesse for Corporate Finance, diverse optimeringsproblemer (f.eks. optimal råvareanvendelse eller gødningsanvendelse) samt generel økonomi. Sammen med Victor Lund varetager han dette oplæg. 

Begge er en del af faggruppen Forretningsudvikling, der har fokus på at afdække barriererne for den bæredygtige omstilling hos landets mange virksomheder.

victor lund
Victor Lund, lektor ved DTU

Økonomisk måling af bæredygtighed

Victor er anden halvdel af oplægget om bæredygtige business cases fra DTU. Han er lektor ved DTU Engineering Technology med speciale i Corporate Finance, Supply Chain Management (herunder Life Cycle Assessment) og generel økonomi.

Ligesom Niels Kjærsgaard er han desuden en del af faggruppen Forretningsudvikling, der har fokus på at afdække barriererne for den bæredygtige omstilling hos landets mange virksomheder.

Hvordan håndterer vi Corona?

Vi satser stærkt på, at Corona ikke er mere en en saga blot, når vi afholder Årets Projektdag 2022. Men vi tager selvfølgelig vores forholdsregler: 

 • Konferencen bliver naturligvis kun afholdt, hvis det er lovligt at mødes og afholde et sådan arrangement.
 • Alle gældende retningslinjer og restriktioner bliver overholdt på dagen. Dette kan (afhængig af smittetallene) inkludere krav om Coronapas, afstand eller afspritning. 
 • Bliver vi nødt til at aflyse konferencen, bliver din billetpris selvfølgelig refunderet. 
 • Bliver vi tvunget til at rykke konferencen, bliver du tilbudt at få refunderet billetprisen.

Program:

Kl.09:00 Kl.09:05 Velkomst og introduktion Årets Projektdag 2022
Kl.09:00 Kl.09:30 Plenumindlæg Forskningsprojekt: Hvad er vigtige elementer i porteføljeledelse 2022?
Kl.09:30 Kl.10:00 Plenumindlæg Projekters rolle i samfundet
Kl.10:00 Kl.10:15 Pause
Kl.10:15 Kl.11:10 Runde 1: Projektlederens digitale værktøjskasse - Styregruppen i et hybrid setup - Den bæredygtige business case
Kl.11:15 Kl.12:10 Runde 2: Den hybride arbejdsgang i UFST - Bliv skarp til virtuelle præsentationer - Bæredygtighed i virkeligheden
Kl.12:10 Kl.12:50 Frokost
Kl.12:50 Kl.13:45 Plenumindlæg: Hurtigere leverancer med agile projektteams
Kl.13:45 Kl.14:40 Runde 3: Hovedkontor med brugeroplevelsen i højsædet - Udvikling af det gode styregruppearbejde - Er agil vejen til bæredygtig projektledelse?
Kl.14:40 Kl.14:55 Kaffepause
Kl.14:55 Kl.15:55 Plenumindlæg: Ét liv. Én tid. Ét menneske.

Dit udbytte

 • Du bliver opdateret på de nyeste tendenser i branchen
 • Du hører indlæg fra nogle af landets førende forskere og praktikere
 • Du får en dag med ligesindede fra alle sektorer og brancher
 • Du går fra dagen med ny indsigt og inspiration til, hvordan du skal varetage din rolle i projekter

Organisationens udbytte

 • Organisationen får et indblik i, hvordan førende danske virksomheder og forskere går til projektledelse anno 2022
 • Projektteamet får en vitaminindsprøjtning sprængfyldt med inspiration og nye måder at gå til projektet på
 • Organisationen får et bredere vidensgrundlag at træffe beslutninger vedrørende projekter og projektledelse på

Hvad hvis du fortryder?

Du kan annullere din tilmelding vederlagsfrit indtil 5 uger før afholdelse af konferencen. Framelder du dig senere end 5 uger før, vil du blive opkrævet det fulde beløb (100%). Du er naturligvis velkommen til at sende en kollega i dit sted.

Er I flere, der skal afsted?

Hiv dine kolleger med, og opnå kollegarabat, hvis I tilmelder jer samtidig. 2 til 4 deltagere: kr. 2.695 ekskl. moms pr. deltager 5 eller flere deltagere: kr. 2.545 ekskl. moms pr. deltager

Facilitator:

Henrik Timm
Henrik Timm

Partner

Med sine 20+ år som projektleder, og sine 10 år som en af hovederne bag Årets Projektdag, er Henrik Timm den perfekte vært for dagen. Henrik fører dig trygt gennem programmet, samler trådene mellem indlæggene og sørger for, at vi alle går fra dagen endnu klogere end da vi kom.

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]