E-learning eller klasserum? - Peak Consulting Group
Artikel

E-learning, mobile learning eller klasserum?

Print Friendly, PDF & Email

Igennem de seneste fem år har E-learning været afløseren for computer-based-training og komplementeres nu selv af mobile learning.

E-learning

I dag benyttes mange forskellige kommunikationsredskaber for at øge indlæringen, i form af videoeer, indlejrede quizzer, youtube klips, animerede case scenarier m.fl.

Mobile learning

Mobile leasing løfter tilgængeligheden af viden og muligheden for læring og interaktion på tværs af kontekster til netop dér, hvor personen befinder sig. Dermed udnytter mobile learning en vifte af de muligheder, som dagens mobile teknologier muliggør, for at understøtte kursusdeltageren før, under og efter uddannelsen.

Teknologiernes anvendelse i en uddannelseskontekst

Når du vælger et kompetenceforløb indenfor eksempelvist projektstyring, er det vigtigt at overveje en række ting:

  • Formålet med uddannelsen
  • Modenheden af projektorganisationen
  • Antallet af afdelinger som skal arbejde sammen efter endt uddannelse
  • Niveauet af formaliseret vidensdeling, der er på plads
  • Alle disse faktorer vil påvirke resultatet, dels de kompetencer, som den enkelte deltager opnår, og dels de gevinster som virksomheden høster på basis af deres investering i øget kompetenceudvikling.

I de følgende afsnit vil vi beskrive de omstændigheder, hvor Peak anbefaler de forskellige typer af træning i forhold til kompetenceløft af projektledere og projektorganisationen.

Læring og forankring

Forskning viser, at for at sikre den højest mulige forankring af viden, skal der være langt større fokus på, hvad der skal ske før selve kurset og ikke mindst, hvordan vi omsætter læringen til praksis efter kurset. Fordelingen på indsatsen bør i følge Robert Brinkerhoff ligge på 40 % før 20 % under og 40 % efter et kursus.

  • Før kurset: Afstemning af forventning imellem medarbejder og leder og en plan for at medarbejdere kan benytte deres kompetencer efter endt kursus. Mindset for medarbejderne. Forberedelse der passer på tværs af kursisters læringsstile.
  • Under kurset: Fokus på virkelighed, udfordre, dialog, refleksion og variation
  • Efter kurset: Anvendelse af læring, adgang til fortsat læring, adgang til sparring, mentoring og vidensdeling
Hvornår skal man vælge e-learning?

De største fordele ved E-læring er, at deltagerne kan lære, når det er belejligt og behøver derfor ikke at være væk fra kontoret for at deltage i klasseundervisning. Det er vores erfaring, at E-læringsmodulerne skal sikre en variation i læringsmiljøet, hvor deltagerne veksler mellem at læse teori, anvendelseseksempler og gennem tests tvinges til at reflektere.

E-læringsmodulerne bør være relativt korte og tilrettelagte, så deltageren kan bruge korte tidsintervaller, når de er til rådighed i arbejdstiden eller i deres egen tid.

Løsningen

Denne løsning er mest velegnet til virksomhedsspecifikke uddannelsesforløb, hvor en fælles projektmodel (skal) anvendes konsistent i virksomheden. Peak kan anbefale E-learning til medarbejdere, der interagerer indenfor en projektkontekst
(projektdeltagere, udviklere, tester), og som har brug for at forstå virksomhedens projektsprog og projekt metode.

Peak kan ikke generelt anbefale E-learning løsninger, hvor der er fokus på anvendelse og skalering, da deltagerne ikke her får mulighed for at diskutere egne erfaringer med andre samt med sparring fra underviseren – alt sammen i et uformelt og fortroligt forum.

Hvornår vælge blended learning

Blended learning er koblingen mellem klasserumsbaseret undervisning samt elektronisk understøttelse i forberedelsesfasen og under kurset. Her vil deltagerne typisk få adgang til et online forum, hvor de kan stille spørgsmål til deres træner og slutte sig til diskussioner om de forskellige projektrelaterede emner efter eget valg.

Deltagere kan benytte E-learning moduler eller lignende elektronisk forberedelse, typisk med fokus på udvalgte teoretiske dele af pensum, med sigte på at forkorte antallet af klasserumsdage.

I blended learning holdes der fast i klasserumstræning, så deltagerne får mulighed for at møde kolleger/ligesindede og udveksle erfaringer og synspunkter, dog fordi E-learning typisk har til fordel at korte uddannelsesforløbet ned, vil man her kun i begrænset udstrækning have tid til at inddrage eksempler fra det virkelige liv og diskutere praktiske anvendelse.

Efter kurset vil deltagerne stadig være i stand til at bruge et online forum erfaringsudveksling, eventuelt understøttet med underviseren eller en anden rådgiver.

Peak anbefaler blended learning til virksomheder, der har behov for hurtigt at få løftet kompetenceniveauet iblandt projektledere, som kun har begrænset mulighed for at trække projektlederne ud af dagens dagligdag. Et alternativ kan være, at planlægge træningen henover en weekend.

Hvornår vælge mobile learning?

Mobile learning kan benytte sig af E-learning moduler, andre former for elektronisk forberedelse såsom online adgang til forberedelsesmaterialer, artikler og quizzer samt online diskussionsforum. Mobile learning platformen er bygget op således, at det er muligt for deltageren at forberede sig, reflektere og indgå i dialog, uanset hvilket mobilt redskab der står til rådighed.

Med mobile learning kan man støtte deltageren før, under og efter uddannelse, og her er vægten især lagt på den effektive understøttelse af forberedelse, indlæring og forankringen af den nye viden. Ved at understøtte forberedelsen elektronisk med en række forskellige tilgange, sikres det i højere grad at den enkeltes læringsstil rammes, og dermed øges sandsynligheden for at alle deltagerne møder velforberedte op til klasserumstræning.

Således bliver der mere tid i klasserummet til at deltagerne kan erfaringsudveksle, og hvor underviseren kan inddrage eksempler, tale om skalering og praktisk anvendelse.

Hvis uddannelsesforløbet har til formål at fremme et tættere samarbejde afdelingerne imellem og samtidig sikre, at deltagerne får mest muligt ud af uddannelsen, så anbefales det at kombinere mobile learning og normal klasselokale undervisning.

Peak anbefaler blended learning til virksomheder, der har behov for hurtigt at få løftet kompetenceniveauet iblandt projektledere, som kun har begrænset mulighed for at trække projektlederne ud af dagens dagligdag. Et alternativ kan være, at planlægge træningen henover en weekend

Supplér din viden med et kursus

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]