Lykkes Digitalisering i den private sektor - emagine courses
Artikel

Lykkes digitalisering altid i den private sektor?

Print Friendly, PDF & Email

Digitalisering- og digitaliseringsprojekter har de samme udfordringer i den private sektor som i det offentlige – og det er de samme ting, der afgør, hvad der lykkes, og hvad der går galt.

Jeg har været på indersiden af både de største statslige organisationer og top-100 virksomhederne i Danmark. Det er tydeligt for mig, at mange af de udfordringer, der skal tackles, er ens. Vi taler ofte om de offentlige digitaliseringsprojekter som nogle, der ikke lykkes – og det er også rigtigt for nogles vedkommende, men der er også projekter, der lykkes. Samtidigt taler vi ofte om de private digitaliseringsprojekter som noget, der altid lykkes. Men der er jo ingen garanti for succes, bare fordi det er privat. Vi hører bare sjældent om, når det er de private digitaliseringsprojekter, der fejler.

Den private sektor har lige så mange digitaliseringssuccesser og fiaskoer som den offentlige sektor

En af de primære forskelle på offentlig og privat sektor befinder sig i rammevilkårene. Det er med til at påvirke, hvor organisationen har sit fokus i digitaliseringsprojektets livscyklus.

I Peak Consulting Group gennemfører vi årligt en undersøgelse sammen med Dansk IT, som har fokus på offentlige og private organisationers evne til at realisere deres business cases. En af undersøgelsens konklusioner er, at den offentlige sektor lægger stor energi i at sikre en kontrolleret opstart af sine digitaliseringsprojekter – herunder at business casen er robust. Det sker som følge af blandt andet statens generelle opstramning i forhold til business case, fælles it-projektmodel og eksternt risiko-review.

Offentlige organisationer har dog ofte udfordringer med organisationsændringer, skiftende politiske dagsordner og mediebevågenhed, hvis projektet løber ind i udfordringer. Den offentlige sektor kan derfor have sværere ved at holde fokus på at få den ønskede gevinst ud af sine digitalisering og digitaliseringsprojekter.

I den private sektor er fokus derimod i højere grad på at få gevinsterne i hus. Målet kan siges at være vigtigere end vejen – og for nogen virksomheder et spørgsmål om overlevelse.

Et nyt perspektiv på digitalisering – uagtet industri

Frem for at se digital modenhed ud fra et offentligt versus privat perspektiv, kunne det være forfriskende at få en mere nuanceret debat. Vi kunne begynde at se på tværs i forhold til andre karakteristika: Eksempelvis i forhold til store versus små organisationer, klare mål versus uklare mål, brug af moden teknologi versus umoden teknologi, godt samarbejde/klare roller versus kaotiske organisationer osv.

Måske kunne begge sektorer blive dygtigere til at gennemføre digitaliseringsprojekter, hvis man i højere grad overførte viden fra den ene sektor til den anden. I konsulentbranchen taler vi ofte om industri mobilitet, forstået på den måde, at hver industri synes, at den og dens problematikker er unikke. Derfor efterspørger de konsulenter med dyb industriindsigt. Historisk set har det betydet, at man har været mere fokuseret på konsulentens industri-indsigt fremfor den kontekst (organisationsstørrelse, teknisk kompleksitet, etc.) en given konsulent har løst opgaver i. Det er for så vidt forståeligt, men det kan også betyde, at den ’bedste mand til opgaven’ til tider bliver fravalgt.

Vi er slet ikke så forskellige, som vi går og tror

Der er dog opbrud på vej. I de senere år er en række ledende medarbejdere involveret i de store offentlige digitaliseringsprojekter løbende blevet headhuntet af førende finansielle virksomheder. På samme måde er den offentlige sektor ligeledes begyndt at tiltrække og ansætte seniorprofiler fra den private sektor, for at få adgang til kompetencer indenfor agilitet og datadrevet forretningsudvikling.

Det er tegn på, at den relativt stereotype forestilling om den offentlige sektors evne til at gennemføre digitalisering er under forandring. Hos Peak har vi erfaring fra begge sektorer, og med risiko for at banalisere et så komplekst område, så observerer vi følgende om de projekter, der lykkes:

1: De arbejder med mennesker frem for interessenter

De involverer systematisk brugerne i hele projektets livscyklus for at forstå krav, rammer og sikre accept af de adfærdsændringer, der er nødvendige for at sikre digitaliseringsgevinster. De anerkender altså, at digitalisering også er en forandringsopgave.

2: De har styr på aftaler og kontrakter med eksterne it-virksomheder

En aftale og en kontrakt er ikke et standarddokument, der skal ligge i en skuffe. Det er et nøje tilpasset aftalegrundlag, som sætter rammerne for et godt samarbejde. Det er dynamisk og skal holdes vedlige og tilpasses til behovet.

3: De har nedbrudt kompleksiteten til organisationens kompetence

Digitalisering i projekter er ofte tværgående projekter, der involverer tekniske integrationer, jura, særlige styringsmæssige organiseringer samt medfører forandringer. De der lykkes nedbryder kompleksiteten i digitaliseringsinitiativet så projektleder, styregruppe og organisationen er i stand til at håndtere den, og så bryder de opgaven ned og sætter ambitionen i forhold til dem, som skal arbejde i den nye virkelighed.

Se andre artikler fra digitec her

patrick Sorentino, forandringsledelse

Patrick Sorrentino

CEO

Jeg har været på indersiden af både de største statslige organisationer og top-100 virksomhederne i Danmark. Det er tydeligt for mig, at mange af de udfordringer, der skal tackles, er ens

Supplér din viden med et kursus

Du er velkommen til at kontakte os

[email protected] | Tlf: 3526 2880

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]