PRINCE2 for ledelsen - emagine courses

PRINCE2 for ledelsen

PRINCE2

PRINCE2 anvendes i stigende grad som best practice projektstyringsmetoden indenfor såvel den offentlige som den private sektor, da metoden kan anvendes til planlægning og styring af projekter af enhver type, størrelse og omfang.

PRINCE2 for ledelsen

Denne workshop fokuserer på organisering af projekter og styregruppens kontrolmuligheder. Herunder hvordan PRINCE2 kan anvendes til at skabe et godt grundlag for porteføljestyring.
Denne workshop er for ledere der ønsker kendskab til PRINCE2 med henblik på at undersøge hvordan deres egen organisation kan drage nytte af metoden i nuværende og fremtidige projekter
• Indblik i fordele ved og principper for en struktureret tilgang til projektstyring ved anvendelse af PRINCE2
• Forståelse for de vigtigste ledelsesmæssige beslutninger, der skal træffes i løbet af et PRINCE2 projekt 
• Lette kommunikationen med projektledere, som anvender PRINCE2 til planlægning og styring af projekter
• Forståelse for, hvordan PRINCE2 kan hjælpe ledelsen med at sammenligne projekter og udvælge de ”rigtige” projekter for organisationen.
• Øge deltagernes mulighed for at bidrage til projekter og deres fremdrift gennem en forståelse af strukturen i PRINCE2
Beslutningstagere og ledere, der deltager i styregrupper, samt ledere, som ønsker en øget forståelse af principperne i PRINCE2
Det er vores erfaring, at det er vigtigt at målrette denne ledelsesworkshop til den enkelte organisations konkrete problemstillinger. Derfor foreslår vi følgende forløb:
• Forberedende møde
• Tilpasning af workshop
• Afholdelse af workshop 
Varighed og afholdelse 
Workshoppen varer 1 dag fra kl. 9 – 17, men kan tilpasses kundens behov.
Workshoppen kan afholdes hos kunden eller hos Peak i vore lokaler på Lyngbyvej, Østerbro. Vi har gode erfaringer med, at ledergrupper mødes i vore lokaler og sætter fokus på organisationens nuværende og fremtidige måder at køre projekter.
PRINCE2 principper, temaer og teknikker vil blive gennemgået og forklaret. Indholdet af PRINCE2 og fordele ved anvendelse af PRINCE2 drøftes.
• Den procesbaserede fremgangsmåde
PRINCE2 er procesdrevet. PRINCE2 procesmodellen bliver gennemgået med fokus på beslutningstagerprocessen ”Ledelse af et Projekt”.
• Projekters organisering
En forklaring og vurdering af et PRINCE2 projekts organisationsstruktur og roller. Kunde/leverandørmiljøet og styregruppens roller drøftes.
• Ledelse af projekter
Der fokuseres på PRINCE2 styringsstrukturen med fokus på projektinitiering, afvigelsesstyring, faseafslutningsvurderinger, statusrapporter og tolerancer. 
• Projekters udbytte
Vigtigheden af at identificere og følge op på forretningsudbytter, Business Case og projektrisici vil blive gennemgået og drøftet.
• Ændringsstyring
Mange organisationer oplever udfordringer med at fastholde det aftalte omfang af deres projekter. På workshoppen gennemgås ledelsens ansvar og muligheder for at kontrollere både omfang og de ønskede ændringer i løbet af et projekt.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Underviserne er akkrediteret af PeopleCert.Kurset afholdes på dansk eller engelsk med materiale i det valgte sprog.
Interesseret i et firmakursus ? Så er du velkommen til at kontakte os

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]