PRINCE2 Agile® Practitioner - emagine courses

PRINCE2 Agile® Practitioner

PRINCE2 agile
PRINCE2 Agile kurset sætter fokus på, hvordan du som projektleder kan kombinere PRINCE2 metodens struktur med fleksibiliteten i agile koncepter som Scrum og Kanban. Kurset bygger videre på din PRINCE2 viden, så du bliver i stand til at levere en komplet og agil model for projektledelse.
Som professionel projektleder er din tid knap og kostbar. Derfor afholder vi kurset på 3 intensive undervisningsdage.

PRINCE2 Agile® Practitioner

PRINCE2Agile_ATO 2018
• Forstå formålet med og relevansen af at kombinere PRINCE2 med agile arbejdsmetoder
• Anvende og tilpasse PRINCE2-principper, -processer og -ledelsesprodukter til en agil kontekst
• Kende og forstå, hvordan agile metoder kan anvendes indenfor rammerne af et PRINCE2-projekt
• Kunne evaluere PRINCE2-temaer i projekt fra et agilt perspektiv
• Blive i stand til at fiksere og flexe de seks præstationsmål i et projekt efter agile principper
• Forberede PRINCE2 Agile Practitioner eksamen
• Bestå PRINCE2 Agile Practitioner eksamen
Efter kurset vil du være i stand til at anvende PRINCE2 metoden agilt i et virkeligt projekt. AXELOS påpeger imidlertid, at faktorer som din individuelle erfaring som projektleder, projektets kompleksitet og din organisations understøttelse af PRINCE2 Agile metoden har betydning for i hvor høj grad du i praksis kan styre PRINCE2 projekter agilt.
Ved bestået eksamen opnår du en PRINCE2 Agile Practitioner certificering.
Du er projektleder og driver projekter efter PRINCE2-metoden eller arbejder med integration af projektledelse med drift. Kurset er ligeledes relevant hvis du har ansvar for ledelsesrapportering, projektsupport eller programstyring for projekter, der anvender en agil tilgang til leverancer.
Du skal have en certificering i PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Agile Foundation eller IPMA (D, C, B eller A), PMP eller CAPM for at tage PRINCE2 Agile eksamen.
Inden kursusstart (ca. 3 uger) vil du modtage forberedelsesmateriale inkl. 1 prøveeksamen samt en velkomstmail med al praktisk information. Vi anbefaler ca. 15-20 timers forberedelse inden kurset.
Kurset afholdes over 3 undervisningsdage, alle dage kl. 09:00 til kl. 16:00. Kurset afholdes uden overnatning. Du skal være opmærksom på, at der vil være aftenarbejde på kurset. Som deltager forventes det, at du bidrager aktivt under kurset. Undervisningen veksler mellem teori og øvelser i praktisk kombination af PRINCE2 med agile metoder på forskellige projektscenarier i form af prøveeksamener.
• Konsolidering af PRINCE2-viden og PRINCE2 strukturen i en agil kontekst, primært med udgangspunkt i de syv processer og deres anvendelse igennem projektets livscyklus
• PRINCE2 principper og temaer samt deres anvendelse i løbet af et projekt perspektiveres i forhold til agile koncepter som Scrum og Kanban
• Relatere principper, processer og temaer til et projektscenarie
• PRINCE2 Agile eksamensforberedelse
• Typiske eksamensspørgsmål relateret til nøgleområder i PRINCE2 Agile bogen
• Effektiv udnyttelse af eksamenstiden
• Prøveeksamener og feedback på disse
Efter endt kursus, kan du booke din eksamen via din eksamensvoucher. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at du har gennemført kurset. Det er ikke muligt at tage eksamen i forlængelse af sidste kursusdag, da Peak Consulting Group ikke kan tilbyde at stille et eksamenslokale til rådighed. PRINCE2 Agile eksamen varer 2½ time og består af en case med bilag samt 50 spørgsmål, der hver giver 1 point. Der er mulighed for at opnå 50 point, og du skal opnå 30 point (60%) for at bestå. Du kan downloade dit certifikat direkte hos PeopleCert ca. 3 arbejdsdage efter gennemført eksamen.
Vores undervisere bruger en stor del af deres tid på at rådgive eller assistere i forbindelse med projekt, program og porteføljestyring. De har en bred erfaring koblet med dyb faglig og teoretisk ballast. Du kan se undervisersprog og materialesprog på den enkelte afholdelse.
• PRINCE2 Agile selvstudiehæfte inkl. 1 prøveeksamen (på engelsk)
• PRINCE2 Agile bog
• Fyldestgørende kursusmateriale, der kan bruges som opslagsværk efter kurset
• PRINCE2 Agile eksamen (online) 
• Frokost, the og kaffe under kurset
PRINCE2 Agile® Practitioner

18. nov -

20. nov 2024

09:00
- 16:30
Sprog: Dansk
Materialer: Engelsk
Storkøbenhavn
DKK 13.500
Inkl. certificering, materialer og forplejning

Alle priser er ekskl. moms

PRINCE2 Agile

Ønsker du at købe en bog, er du velkommen til at skrive til [email protected]

Oplys venligst faktureringsoplysninger samt den ønskede leveringsadresse ved bestilling.

PRINCE2 Agile® bog

PRINCE2 Agile bogen fokuserer på at hjælpe deltagerne med at opnå en grundig forståelse af PRINCE2 principperne i en agil kontekst.

Manualen indeholder en bred vifte af agile teknikker og værktøjer der hjælper med levering og gennemførelse af PRINCE2 projekter.

Når bogen er læst har du en omfattende forståelse af diverse styringselementer der er forbundet med PRINCE2 projektledelse

Du vil opnå en fyldestgørende forståelse af agile koncepter og teknikker, inklusiv Scrum, Kanban, Lean Start-up og Cynefin

Forstå forholdet mellem PRINCE2 og de agile arbejdsmetoder og hvordan de kan kombineres

PRINCE2 Foundation

Kurset gav en rigtig god indflyvning til PRINCE2-universet, der klædte os bedre på til at strukturere projekter af forskellig karakter. Jeg har fået en langt bedre forståelse for, hvordan gode projekter kan styres. Ofte er man så fokuseret på at nå i mål med projekterne, at man glemmer at tænke mere holistisk fra start. Underviseren har rigtig dygtigt vist, hvorfor det er en forudsætning for at lykkes med gode projekter, at projekter planlægges. 

Kenneth Hjorth-Hansen, PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

I can say with confidence that my expectations were met and I am happy with my decision to take the course. In terms of key takeaways from the course, for me this would be the fact that PRINCE2® can be tailored to suit any project, which will help me in managing all my future projects more efficiently. The facilitation of the course was perfectly executed by Peak Consulting Group and the overall course experience was just great! 

Edi Simeonov Boyanov

PRINCE2 Foundation

 

Kurset levede bestemt op til mine forventninger. I løbet af de 3 dage fik vi et godt indblik i det basale i PRINCE2 metode, samt havde tid til at diskutere, hvordan dette kunne sættes i kontekst ift. erfaringer eller udfordringer vi som deltagere stod overfor. Der var bestemt ingen tvivl om, hvor meget erfaring underviseren har med projektledelse og brugen af PRINCE2, hvilket betød at man altid følte sig i meget trygge hænder.

Sandra Villumsen, PRINCE2 Foundation

PRINCE2 Foundation

Kursusdagene var som forventet intense og alle trådene fra det forberedte selvstudie blev bundet godt sammen i et samlet overblik.

Dagene var supergodt orkestreret af underviseren, der balancerede fint mellem teori, øvelser og egne erfaringer. Og hun var rigtig god til at fremhæve de væsentlige pointer.

PRINCE2 frameworket har skærpet min forståelse for hvilke overvejelser, man bør gøre sig om temaer og processer undervejs i et projektforløb, og jeg har allerede brugt min nye viden til at få adresseret nogle emner i et igangværende projekt.

Albert Balestra, PRINCE2

PRINCE2 Agile® Practitioner

Kurset gav mig evnen og redskaberne til at vurdere, i hvor høj grad projektorganisationen og projektet var egnet og parat til at arbejde agilt, og hvilke risici der følger med ved et agilt mindset.

Jeg fik en konkret værktøjskasse med metoder og principper at tage med hjem og anvende i dagligdagen som projektleder.  Det er en kæmpe hjælp i hverdagen når der skal brobygges imellem ledelsens forventninger og målsætninger med projektteamet arbejdsmetoder og performance.

Lars Lomholt, PRINCE2 Agile

Det er altid skønt at lære noget nyt, og sidste uge var ingen undtagelse! Her stod programmet på tre dages intensivt kursus, ledet af Peak Consulting Group og afsluttet med en PRINCE2®-certificering.

Nu glæder jeg mig til at bruge min nye indsigt i projektledelsens Best Practice til at gøre en forskel i mit frivillige virke hos AXIS, og ikke mindst skabe værdi for min kommende arbejdsgiver!

Pia Sørensen, PRINCE2®

Tak for - Et RIGTIG godt forløb – både med indhold og også de to evalueringer, som KRÆVER noget og GIVER noget.

Lars Berg Møller, Projektledelse

De sidste par dage har været intensive, lærerige og spændende med Peak Consulting Group, hvor Jesper Vilstrup har sørget for inspirerende undervisning. Jeg er glad for, at jeg nu er certificeret i Prince2 Foundation - projektledelse og glæder mig til at anvende mine nye tilegnede metoder i den virkelige verden.

Salli König, PRINCE2

Faglig dygtig underviser der var god til at forklare og formidle indholdet. God balance mellem teori og gruppearbejde.

Anja Hansen, Generel projektledelse

Lone er utrolig struktureret og god og tålmodig i forhold til at svare på spørgsmål.

Christine Larsen, PRINCE2

Mød vores undervisere

Lignende kurser

Firmaer der har taget vores kurser

Tilmelding til Årets Projektdag 11.-12. maj 2023

Ved tilmelding accepterer du vores persondatapolitik og handelsbetingelser

Hvis du har problemer eller spørgsmål til tilmelding, så skriv til [email protected]